Uke 33

Jeg publiserte innlegg om månedens krigsseiler, Birger Andreas Olsen, forrige uke på vår Facebook-side «Krigsseilerne«. Publiserte i dag oppslag om at vi er ferdig med å knytte sjøfolk til innsatsartikkelen om de som var ombord da 26 norske handelsskip ble internert i Nord-Afrika fra sommeren 1940. Artikkelen og krigsseilerne kan ses i artikkelen her: l/800975/

Vi holder på å registrere dekorasjoner fra Forsvarets dekorasjonsregistre på Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945. Det blir registrert dekorasjoner på ca. 150 krigsseilere i uken. Det kommer også inn noen nye profiler i gjennomgangen, for eksempel Oscar Ewall Berntzen og David Joh. Magnus Blid.

Det har vært flere medieoppslag vedrørende Veteranlunsjen som er i Oslo i dag, 19. august 2021. For eksempel: https://www.tv2.no/v/1676122/, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/veteranlunsj/id2868098/ og https://forsvaretsforum.no/andre-verdenskrig-innenriks-kong-harald/kongefamilien-takket-krigsveteranene-pa-frigjoringslunsj/212741

Minner også om at vi i Norsk senter for krigsseilerhistorie er på stand på Arendalsuka i morgen.

31 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Norske motortorpedobåter på tokt. London, 6.10.1944 (original bildetekst).

Uke 32

Kvalitetssikringen av registrering av Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945 (registrert fra Sjøforsvarets londonarkiv) fortsetter.

I fjor gjorde vi en manuell gjennomgang av sjøfolkene 1939-1945 i Minnehallen, og sjekket da samtidig i Våre falne for å være sikker på at alle var registrert i Krigsseilerregisteret. I Minnehallen er imidlertid ikke Marinens sjøfolk registrert, så vi har nå gått i gang med manuell gjennomgang for å sjekke at alle de som omkom og som var i Marinen 1940-1945 er registrert i Krigsseilerregisteret.

Neste uke er Arendalsuka, og fredag 20. august har Norsk senter for krigsseilerhistorie stand. Les her for mer info og annet program Arkivet freds- og menneskerettighetssenter har neste uke: https://arkivet.no/arendalsuka-2021/moet-oss-paa-stand

Noen nyhetssaker:

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2021/08/15/Krigsseileren-etterlot-seg-et-brev-%C3%85pnes-etter-min-d%C3%B8d-24419495.ece (krever abonnement)

https://saltenposten.no/en-gammel-traver-er-pa-vei-langs-kysten/19.29275 (krever abonnement) https://www.ht.no/nyheter/2021/08/12/Legendarisk-dampskip-p%C3%A5-bes%C3%B8k-i-Harstad-g%C3%A5-henne-gjerne-i-m%C3%B8te-24413686.ece

Sak vedrørende frigjøringslunsj neste uke:
«Presseinvitasjon: Frigjøringslunsj for veteraner og tidsvitner H.M. Kongen, H.K.H. Kronprinsen og Prinsesse Astrid, fru Ferner er til stede ved regjeringens lunsj i anledning 75-årsdagen for frigjøringen 19. august 2021»: https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=188254&sek=112472

https://no.newsner.com/kjendis/jarle-andhoys-rorende-beskjed-krigsveteranen-edvard-103-mangler-bla-dress-og-ma-hensynta-helsa/

30 (+1) bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Inspeksjon på «Sleipner«, 1/11-40. (Original bildetekst). (Opphavsperson: Østgaard, Nikolai Ramm).
Inspeksjon på «Sleipner«, 1/11-40. (Original bildetekst). (Opphavsperson: Østgaard, Nikolai Ramm).

Uke 31

Da var jeg tilbake på jobb! Jobber med å besvare publikumshenvendelser og annet diverse.

Det har vært rolig aktivitet i Krigsseilerregisteret i juli, men nå drar vi det i gang igjen!

Det har vært noen krigsseilernyheter og aktiviteter i sommer:

Det ene er innspillingen av «Krigsseileren»: https://www.nrk.no/vestland/pal-sverre-hagen-spiller-hovedrollen-i-filmen-krigsseileren-som-forteller-bombingen-av-holen-skole-1.15565381

I et blad var det en artikkel om en gjenlevende britisk krigsseiler på norsk skip: Donald Hunter.

Artikkel om 100-år gammel krigsseiler som var i arktiske konvoier (var ikke på norsk skip).

Ifølge avisartikkel er det nå usikkerhet rundt framtiden til tv-serien om krigsseilerne basert på bøkene til Michelet.

D/S Hestmanden seiler langs norskekysten i sommer, og vender «hjem» i morgen (fredag) til Stokmarknes hvor skipet ble levert i 1911 (110 år siden): https://www.vol.no/nyheter/hadsel/2021/08/03/N%C3%A5-vender-dette-%C3%A6rverdige-skipet-hjem-til-Stokmarknes-24369259.ece
Turen kan generelt følges her: https://www.facebook.com/groups/DSHestmandensvenner/
D/S Hestmanden ble forresten brukt i innspillingen av filmen Krigsseileren.

Bok har kommet ut om krigsseiler (skipsfører) Hans Gullestad. Se profil for mer informasjon.

Jeg vet dette er gammel nyhet, men har ikke tidligere nevnt denne boken her. Vil bare tipse om Oddvar Schjølberg sin bok «Krigsseilerens familie. En krigsseilers kone og barn forteller deres utrolige historie» fra 2020.

29 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Skipsfører Karl Jentoft på D/S Hestmanden i England under krigen.

Uke 26

Jeg kom den ene dagen over noe skrevet om de Nortraship-sjøforklaringer vi har i Krigsseilerregisteret. Oppdaterte vår artikkel om sjøforklaringene med disse opplysningene. Oppdaterte da også samtidig profilen på krigsseiler Harris Gregersen. Hans arbeid med sjøforklaringene skulle bli til nytte for mange (som Krigsseilerregisteret).

Da var det også oppdatert fra Forsvarets dekorasjonsregister fra RA/RAFA-5156/G/Gd/L0001 (diverse register) og RA/RAFA-5156/G/Gb/Gba/Gbab/L0001 (Hæren tildelinger post mortem). Altså oppdatert de folk som også var krigsseiler.

Oppdaterte en krigsseilerprofil med knytning til innsatsartikkel. Einar Martin Walvik ble første person knyttet til artikkel om «Den norske tankflåten som reddet Storbritannia (1940)«.

Søndag var det to konsertforedrag (kl. 15.00 og kl. 18.00) ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter: Sanger om havet – Hanne og Amalie Krogh & Simen Zernichow. Her er fotografi fra arrangement:

Ellers, 28 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

D/S Nordsjø senket ved P.M.V. (Porsgrunn) 11. april 1945. Arkivref: SAKO/P-1089/U/Ua/L0001.

Jeg jobber frem til onsdag og tar ferie fra torsdag. Er tilbake på jobb tirsdag 3. august.

God sommer!

Uke 25

Oppdatert ferdig 93 krigsseilere som også var i Hæren fra dekorasjonsmateriale RA/RAFA-5156/G/Gb/Gba/Gbaa/L0001 og L0002. Eksempelvis: Øivind Andersen, Rolf Karsten Arnesen, Viggo Axelsen, Ole Friele Backer, Alexander Peder Johannes Buringrud, Lars Dalland, Lars Olsen Eide, Ernst Eng og Harry Melangton Hansen.

Ferdig med IT-utvikling i Krigsseilerregisteret. Her er noen oppdateringer:

Så er også fanen «registrerte deltakere» kommet inn på innsatsartiklene. Merk at det er et pågående arbeid å koble sjøfolk til innsatsartiklene, og at det vil ta lang tid å bli ferdig. Men for eksempel, så er alle gjeldende sjøfolk knyttet til begge kvarstadutbruddartiklene og Slaget om Madagaskar. Disse kan ses her https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/795125/deltakere, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/799049/deltakere og her https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/905628/deltakere

Jeg tar ferie fra 1. juli, til informasjon, men oppdaterer også bloggen på onsdagen neste uke.

27 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Torpedobåten Trygg satt på land ved Åndalsnes etter fulltreffer fra tysk bombefly i april 1940. (Original bildetekst).

Uke 24

De frivillige har begynt på den første av fire bokser vedr. dekorasjoner, sjøforsvaret, sjøtjeneste. Dette også fra Riksarkivets vårslipp 2021. For å gjøre det enklere å se hva vi gjør ift. dette materialet, så har jeg tatt et skjermbilde som viser en del av materialet (Forsvarets dekorasjonsregistre) i Digitalarkivet. De bokser strøket over er de vi har vært gjennom og sjekket for krigsseilere og evnt. oppdatert eller registrert deres profiler:

Neste torsdag skal det gjennomføres IT-utvikling i Krigsseilerregisteret og nettsidene kan da være ustabile noen timer. Planlegger ellers til høsten en større utseendemessig oppdatering av Krigsseilerregisteret.

D/S Hestmanden seiler i sommer langs norskekysten. Ferden kan blant annet følges på Facebook-siden til Venneforeningen «DS Hestmandens Venner«: https://www.facebook.com/groups/DSHestmandensvenner/

27 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Den norske båten «Fagerbro» kvitter losen utenfor Dieppe. (Original bildetekst, datert 11.10.1944). Foto med L-nummer 11282. Fotograf: Ole Friele Backer.

Bonusbilde:

Norske og danske skip fotografert under lossingen i det amerikanske avsnittet av kystlinjen i Normandie. I forgrunnen sees det norske skipet S/S Fagerbro. (Original bildetekst datert 12.07.1944).

Uke 23

Noen nye personer fra dekorasjonsarkivene fra Riksarkivet sitt vårslipp 2021: Otto Nordgren, Åsbjørn Olaussen, Ole Birger Hatlem Olsen, Harald M. Brinchmann Rønneberg, Bernhard Samuelsen, Per Sandved, Samuel B. Sandved, Jens (Johnsen) Sele, Hans Sigurd Skjong, Ole Hoff Snefjellå, Frithjof Solberg, Andreas Stang, Robert Stephan, Hartvig Kristian Sverdrup, Roald Thomesen, Peder Nilsen Aalvik, Helge Øi, Ragnar Wilhelmsen, Leif Utne og Nils Amund Owren. Perry Kaspar Opsahl ble samtidig oppdatert med noen flere dekorasjonsopplysninger. Han var med på en utrolig redningsaksjon før krigen som er verdt å lese (lenke til NRK-artikkel i profilen).

Og med det så var vi ferdig med RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001; en arkivboks på 2776 sider med opplysninger om dekorasjoner for sjøinnsats i Marinen. Ca. 600 marinefolk i Krigsseilerregisteret ble oppdatert med flere norske og utenlandske dekorasjoner. Og som vist ovenfor, ble det også opprettet nye profiler i Krigsseilerregisteret.

Noen nye fra Nortraships New York-kort: Egil Aanbye, H. I. G. Allen, James Allison, Thorleif Johan Aanonsen, Samsodin Alwi, Dugald McAlpine Ames og John Almond.

Det manglet temaartikkel over Slaget om Atlanterhavet under innsats-seksjonen. Den ligger nå ute her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/781693/

Basert på dokumentasjon fra publikum, opprettet jeg profil på Haakon Olaves Kristoffersen. Han er i en kategori sjøfolk (nordmenn i utenlandsk handelsflåte) som er mer utfordrende å få dokumentert enn andre grupper.

Som observante besøkende av Krigsseilerregisteret sikkert har fått med seg, så er det nå en 5 knapp på toppen av forsiden (som ikke må forveksles med en 5 kolonne). Vi jobber med den tekniske løsningen der slik at man skal kunne se hvilke sjøfolk som er knyttet til temaartiklene. Merk at det er et pågående registreringsarbeid, som fortsatt er i starten, og vi vil jobbe med det til høsten gjennom småprosjekter. Fra før er det kun kvarstadutbruddene som er helt ferdig (sjekket opp mot mannskapslister, bokverk etc.) hvor både sjøfolk og skip er knyttet til temaartiklene.

Jobbet ferdig en litt mindre hendelse: Slaget om Madagascar. Per nå er eneste synlige kobling inne på krigsseilerprofilene. Følgende, ut fra krigsseilere i registeret, er noen av dem som var ombord Thalatta og bidro i Slaget om Madagascar: Arne Devold, Nils Martinius Nilsen, Eugen Johannes Iversen, Eilert Meyer-Olsen, Karl Gustav Johannessen Løkkeberg, Arthur Kristian H. Holmene, Ole Klemet Hoff Lersbryggen, Erling Bertling, Thorleif Krohn Olsen, Nils Magnus Moen, Kjell Badskje Johansen, Anker Ellingsen, Sverre N. Andresen og Asbjørn Aares.

Norske minesveipere er daglig i virksomhet rundt Englands kyst for å holde sjøveien åpen. Det er for det meste trålere og kvalbåter som er satt inn i denne tjenesten. Mannskapet i ferd med å skyte etter en drivmine. (Original bildetekst)

Uke 22

Igjen er det oppdatert med flere begrunnelser på norske marinefolk på utefronten. Her er noen av dem: Einar J. Kvamme, Hartvig Lowzow, Einar Kristiansen, Peder Johan Kristiansen, Arne Kråkøy, Peder Kvamsø, Olav Lien, Eugen Lindholm, Waldemar Lund, Harald Madsen, Olaus Martinsen, Franck Alexander Mathiassen, Erling Matland, Einar Meyer, Jens Myklebust, Nils Trygve Nilsen Tegdan og Asbjørn Ingvald Lucassen.

Noen nye krigsseilere fra «Nortraships New York-kort»: Henning Halvorsen Aamnes, Colin Alexander, Lipinon Alexander, Andrew Alfheim, Karl Alfons og Louis Allaer.

Har tidligere spilt inn noen saker til IT-utvikling. Noen har kanskje fått med seg at det i går ble lagt til en ny knapp på forsiden av registeret kalt «innsats». Ikon for denne knappen kommer på plass litt senere. Denne knappen lenker til følgende side: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/822091/ Vi vil snart fortsette arbeidet med å koble sjøfolk til disse artikler da vi i samme utviklingsrunde vil få hele systemet på plass for dette i publikumssiden.

25 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Inspeksjon ombord på norske fartøyer i kanalen, 11/6-41. (Original bildetekst)

Uke 21

Kom over et brødrepar, i kvalitetssikringen av Sjøforsvarets londonarkiv, som begge var innom tjeneste i Shetlandsgjengen: Ole Ferdinand Lines og Harald Arnold Lines.

Noen nylig publiserte profiler fra kvalitetssikring fra forskjellige marinematerialer: Håkon Linnerud, Kristoffer Holst, Tore Holthe, Sam Houlder, Sverre Gjelsten, Henry Wilhelm Nicolai Gundersen, Olaf Hansteen, Arnt Lorentzen, Håkon Sigmund Lorentzen, Jan Arnold Lorentzen, Roald Astor Lorentzen, Asbjørn Ingvald Lucassen og Kjell Apenes. Ikke alle marinesjøfolk på utefronten som er i Sjøforsvarets londonarkiv, så derfor vil disse registreres også fra andre arkivmaterialer. Ellers mange interessante begrunnelser i materialet med dekorasjoner på marinefolkene, eksempelvis: Otto Treu Jacobsen, Kurt Jensen, Nils Hjørding Jensen, Folke Hauger Johannesen.

Arkivverket har nylig digitalisert et annet materiale som vi kaller «Nortraships New York-kort»: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000005029638
Her er nye opplysninger om norske og utenlandske krigsseilere i Nortraship. Denne uken er eksempelvis 3 utenlandske og to norske krigsseilere registrert: Manuel Adonis, Anti Agjeff, Jacinto Agunday. Helge Mikal Aksdal og Bernt Algot Ahlberg. En med ukjent nasjonalitet: Eric Akerman.

Ellers hadde vi noen problemer med serverne som gjorde at Krigsseilerregisteret var nede 5-6 timer i går (26.5). Vi beklager dette og jobber for at det ikke skal skje igjen.

Interessant artikkel 25. mai i The Guardian, «The secret deportations: how Britain betrayed the Chinese men who served the country in the war:» https://www.theguardian.com/news/2021/may/25/chinese-merchant-seamen-liverpool-deportations

24 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Boksekamp til trekkspillmusikk og med gastene selv som tilskuere ombord på en norsk korvett under opphold i Britisk havn mellom patruljetoktene (Original bildetekst).

Uke 19

Har kommet tilbake fra en miniferie, og har nå fått besvart alle henvendelser. Arbeidet med norske sjøfolk på utenlandske skip fortsetter; fikk blant annet inn 5 nye skip i dag, Ethan Allen, Edwin Abbey, George E. Waldo, Cleveland Abbe og Gertrude Kellogg. Skal til å sjekke over en del dekorasjoner på marinefolk. Kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk fortsetter. Syntes det var fint det en publikummer skrev i henvendelse om Krigsseilerregisteret og krigsseilerne: «Her var det mye interessant lesning, en kan ikke annet enn å bli takknemlig ovenfor disse modige seilere».

Hestmanden og Rogaland seilte under 2. verdenskrig og er i drift i dag, men ble i dag gjort bevisst på http://www.rodskjel.no/index.html https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/24631/ Interessant å lese om skipet og glad for den innsatsen som er gjort for å holde skipet ved like. Håper de får midler til å kunne fortsette driften.

Har vært mange medieoppslag om krigsseilerne også denne gang:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/we1wOn/joner-spiller-krigsseiler-fra-bergen-en-skam-at-denne-filmen-ikke-e

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VqmrL3/krigsseiler-fikk-medalje-fra-regjeringen-aatte-maaneder-etter-at-han-doede

https://www.banett.no/pluss/2021/05/17/Hedret-bestefar-23974215.ece

https://arkivet.no/nyheter/1-million-til-krigsseilerregisteret?fbclid=IwAR3zymcVikYbljgQ0fYAgTYiMF8uqkSCv7a3YFW0HNYE3SUAE40SFAhur2w

https://www.fanaposten.no/nyheter/nils-105-gir-ut-bok-om-sitt-utrolige-liv/repteo!4aymgQrXm@5X6mKZVizFxA/

23 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Opphavsperson bilde: Ole Friele Backer):

En større del av den norske handelsflåte er satt inn i forsyningstjenesten til de allierte armeer i Middelhavsområdet og har ytet utmerket tjeneste både når det gjelder å bringe fram krigsmateriell, mat og olje. Dette bilde er tatt fra et norsk skip i konvoy på Atlanteren. (Original bildetekst). Foto tatt i 1943 fra skipet Montevideo.