Uke 15

Spilte inn saker til IT-utvikling denne uka. Håper blant annet å få på plass bedre visning i nettsidene ift. systemet tenkt med kobling av sjøfolk og skip til hendelser/operasjoner/farter. Tanken er å utvide funksjonalitet og visning til denne seksjonen av temasidene: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/822091/ Mens jeg samtidig var inne på denne seksjonen, så oppdaterte jeg artikkelen om retretten fra Norge til Storbritannia med marineskipene som gikk over i 1940: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/822183/

Vi begynte denne uken arbeidet med å gå gjennom amerikanske kilder (mannskapslister fra New York havn) som er i MyHeritage for å registrere/oppdatere flere nordmenn på utenlandske skip. Eksempel på nye skip: Yarmouth, Sinaloa, Gypsum Empress, Anne Bradstreet, Augustus S. Merrimon og Empire Mahseer. Det ble imidlertid raskt klart at det er her flere nordmenn som ikke finnes i Krigsseilerregisteret. Disse, viser det seg, må blant annet registreres fra det jeg kaller New York-arkivet. Det spørs om ikke vi kanskje må systematisk studere dette arkivet først, så man ikke gjør dobbeltarbeid.

I kvalitetssikringen av Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten, kom jeg over to krigsseilere med interessant informasjon: Gustav Ulrik Kristian Strømsvik som hadde sivil stilling arkeolog og sjømann, og Joseph Stockinger Stumpt som ifølge dette arkiv virket som headachemann.

19 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Alle ombord på norske fartøyer blir utstyrt med redningsdrakt som allerede har reddet mange liv under torpedering. På bildet sees statsråd Arne Sunde på vei til Amerika fra England, iført sin redningsdrakt. (Original bildetekst).

Uke 14

Noen krigsseilerprofiler publisert denne uken gjennom kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten:

Rudolf Danielsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/924666/

Martin J. L. Davanger: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925505/

Georg Davidsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/408031/

Henry Waldemar Davidsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925817/

Sverre Didriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925879/

Karsten Emanuel Diesen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925917/

Johan H. Dimmen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925993/

Arnold Dragsnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/926483/

Ragnar S. Dybdal: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/927153/

Mikal Andersen Dyrøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/927259/

John Dyve: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/927313/default

Det ble i vårslippet til Arkivverket tilgjengeliggjort noen dekorasjonskilder på mannskaper i det norske flyvåpenet, så vi tar et lite prosjekt på det og fyller inn de dekorasjonsopplysninger på de krigsseilere som også var i flyvåpenet. Eksempelvis:

Bjørn Arnkværn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/353269/utmerkelser

Einar Bakken: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/375853/utmerkelser

Alf Green Benjaminsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/363254/utmerkelser

Leif Marton Bjørnsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/539979/utmerkelser

John Buer: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/393485/utmerkelser

Knut Dahl: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/400302/utmerkelser

Olav Djønne: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/410593/utmerkelser

Jarle Johan Ebbesen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/656756/utmerkelser

Ivar Johannes Engeland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/955071/utmerkelser

Lars Fåberg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/493075/utmerkelser

Kjell Jørgen Garstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/332487/utmerkelser

Gustav Einar Spang: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223393/utmerkelser

Kåre Herfjord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/365590/utmerkelser

Harald Jensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/441195/utmerkelser

18 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Norske M.T.B.’er på tokt. London, 6.10.1944 (Bildetekst)

Uke 13

Tilbake fra påskeferien. Svart på alle henvendelser.

Vi ble ferdig med oppdateringen av hvalfangere ut fra Vestfoldarkivet denne uken. Altså ut fra det digitaliserte hvalfangermaterialet på nettsidene til Slekt og Data. Siste person registrert fra dette materialet ble Fritjof Storm Søderman.

Av og til kommer vi over krigsseilere hvor man har en familierelasjon. Et eksempel er Adolf Laurentius Christiansen og Alf Christiansen. Samme med Arild Smith-Kielland og Ingvald Smith-Kielland. For oss er det viktig å få dette dokumentert i profilen i Krigsseilerregisteret.

Ellers fortsetter kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten. Noen kvalitetssikret i dag:
Svend Åge Christensen, Paul Christensen, Kristian Eilif Christensen, Christian Lauritz Christensen, Svend Carstensen.

17 bilde i serien om bilder fra Riksarkivet. Merk at dette bildet er fra 24. mars 2021 og opphavsrett tilhører Lars S. Aamodt:

Den norske handelsflåtens betydning under krigen var avgjørende for den allierte innsatsen. Men prisen for sjøfolkene var høy: blant annet opplevde halvparten av de norske sjøfolkene å bli torpedert under krigen, noen hele fire ganger. Etter forslag fra New Yorks borgermester, instituerte Nortraship dette emblemet (torpedonålen). Den ble gitt til personer som hadde blitt torpedert en, to eller tre ganger. Mange sjøfolk satte pris på denne hederen.

Uke 12

Jobber av og til med kildene på hjemmeseilerne for å kartlegge litt hvordan man skal gå frem for eventuelt å få systematisk dokumentert disse sjøfolkene. Dessverre er et stadig tilbakevendende problem at mønstringer og generell tekst er vanskelig å tyde. Vi har vært så priviligerte til nå med at arkivmaterialet på krigsseilerne i Nortraship og Marinen har i stor grad vært maskinskrevet. Men arkivmaterialet på hjemmeseilerne er skrevet for hånd, og det blir utfordrende når man i fremtiden skal jobbe med det materialet.

Ellers går det fremover med registreringen og kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten. Dette er som nevnt tidligere det som vil jobbes med i stor grad de neste månedene. Den pågående dokumenteringen (supplementeringen) av hvalfangere 1939/1940 fra Vestfoldarkivet nærmer seg slutten da det ikke er flere kilder som vi kan få studert digitalt per nå. Etter det vil et mindre prosjekt være å registrere flere av de norske krigsseilere på utenlandske skip som er nevnt i digitalisert amerikansk arkivmateriale i Ellis Island Foundation sin database og i MyHeritage. Korona legger begrensninger ift. å finne nye kilder i arkiv som for eksempel på Riksarkivet, men vi har likevel mye å holde på med ift. allerede digitaliserte arkivsamlinger som finnes.

Det er gjennomført en runde med IT-utvikling. Søkemotoren i publikumssider er blitt forbedret, og man kan nå sortere i «mannskap» inne på skip.

Jeg tar påskeferie fra 27. mars til 5. april. Er tilbake på jobb tirsdag 6. april.
Ønsker alle en god påskeferie!

Sekstende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Den norske korvetten «Potentilla» har i tidens løp reddet hundrevis av torpederte sjøfolk under sin patruljetjeneste på Atlanteren i den norske marines tjeneste. Dette bilde er tatt like etter et konvoyslag i Atlanteren høsten 1942. En ser overlevende vente på redningen i småbåter og rundt på flåter flere steder i sjøen. Alle sammen ble plukket av «Potentilla». (Original bildetekst).

Uke 11

Vi holder på med IT-utvikling i dag fra kl. 10.00-13.30, så nettsidene kan oppleves noe ustabile den perioden.

Trist å se filmen «Krigsseileren» bli rammet av innreiseforbudet: https://www.nrk.no/kultur/1.15408018

En krigsseiler som har blitt særlig oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelse, er Sigurd Larsson Eide.

Ellers går det mye i kvalitetssikring. Fører også inn historikk på mange tjenestesteder i Marinen.

Krigsseiler Edvard Beier Wiksnes gikk bort 13. mars 2021.

Femtende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Original bildetekst: «Ny norsk sjømannsprestasjon. For en tid siden ble en norsk lastebåt med stykkgods torpedert i Syd Atlanteren. Skipssiden ble rammet av en torpedo og det hele så håpløst ut. Skipet var tunglastet og sjøen høi. Skipets slingring førte imidlertid med seg at såvel lasten i rommet som mellomdekkslasten raste ut, og da de vanntette skottene holdt, lykkedes det å trimme båten, og etter halvannen ukes seillas med tre knops fart nådde skipet lykkelig havn. Bildet viser fordekket med endel av lasten som raste ut og dermed reddet skipet». Datering: 1940-1945.

Uke 10

En av de frivillige har i lenger tid registrert opplysninger om hvalfangere fra kilder ved Vestfoldarkivet. Etter å ha studert blant annet (sesongen 1939-1940) Chr. Salvesens båter, Kosmos I og II ekspedisjoner, så er turen kommet til Ulysses-ekspedisjonen. Kommer noen nye krigsseilere inn i registeret også i denne omgangen. Eksempelvis: Hans Mauritz Mikkelsen, Christian A. Gundersen, Gustav Hagen Larsen, Arne Laurenzius Albrektsen, Hans C. Holtan, Cato Vermeli, Olaf Jacobsen, Trygve Stødle, Per Nagolf.

I registreringen fra Sjøforsvarets londonarkiv/»Londonarkivet», så er det i all hovedsak Marinens sjøfolk på utefronten som vi får dokumentert. Det er imidlertid noen av de som tjenestegjorde hjemme som også er i materialet, eksempelvis Petter Andreas Emilsen Ormlie. Er også av og til materiale på noen utenlandske krigsseilere i norsk marine, eksempelvis Bendt Paul Rasmussen og Karl Waldemar Rasmussen.

Fikk noe informasjon fra publikummer i utlandet om to krigsseilere som var i fangenskap i utlandet: Birger Anfinsen og Arne Osvald Andersen Bjørshol.

Nyhetsartikkel:

https://historienet.no/om-historienetno/abonnement/europa-i-flammer-ubaatjakt-i-atlanteren

Fjortende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Narvik 1940, bombet malmkai. Fotograf er muligens Kari Berggrav.

Uke 9

Det er ikke så mye nytt å rapportere, arbeidet med Krigsseilerregisteret fortsetter.

Kom over en beretning av en krigsseiler som var interessant: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/350596/

Trettende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Et feriehjem og hvilehjem for norske sjøfolk i Bombay. Hjemmet er opprettet med tilskudd fra Handelsdepartementet og Nortraship. De drivende krefter med å få hjemmet i stand har vært konsul Ahlsand, kaptein Andersen og kaptein Davidsen. Feriehjemmet ligger 7 engelske mil fra konsulatet og dokkene. (Original bildetekst). Omtrentlig datering: 1940-1945.

Noen nyhetsartikler siste uken:

Arkivverket offentliggjør mange nye 2. verdenskrig-kilder i sitt vårslipp 9. april: https://www.nrk.no/kultur/stort-arkivslepp-den-9.-april.-arkivverket-slepp-200-000-dokument-fra-andre-verdskrig_-den-9.-april.-1.15396105 Det vil her også være kilder som har å gjøre med krigsseilerne.

https://fritidsnytt.no/ny-norsk-storfilm-om-krigsseilernes-skjebne-skal-filmes-pa-hestmanden/

Uke 8

Som kjent, så fortsetter de frivillige med registreringen av Marinens sjøfolk på utefronten. Følgende er noen registrert/oppdatert siste uken:

Thorleif Johansen Tybring, Ulf Terje Vigen Johansen, Karl Ingomar Johannessen, Alf Aasmund Johnsen, Bjarne Johnsen, Edmund Ingebrikt Johnsen, Einar Myhre Johsen, Gunder Johnsen, Peder Karolius Johnsen, Sverre Mathæus Johnsen, Trygve John Johnsen, Bjarne Hals, Arne Kristian Johnsrud, Ragnar Jonassen, Kasper Jordan, Arne Dagfin Jørgensen, Arthur Jørgensen, Per Jørgensen, Thorleif Jørgensen, Snorre Jøsevold, Johannes Kristian Kahrs.

I registreringen kom det også inn 5 britiske marineskip som norske marinesjøfolk tjenestegjorde på og som per nå mangler historikk/fakta: Broke, Tumult, Northern Sky, Wear og Wolsey.

Noen nyheter siste uken:

https://www.hblad.no/2021/nyheter/reportasje/skrev-vise-om-jack-og-hyllet-krigsseilerne/

https://www.klikk.no/historie/solveig-vaknet-stadig-av-at-mannen-la-og-skrek-7000986

https://stayhappening.com/e/krigsseilerne-E2ISTGS0BKM

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/QmjBxq/krigsseilerne-faar-minnesmerke-hoesten-2022

Tolvte bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Den 30. april 1944 reiste H.M. kong Haakon til en engelsk havn for å avlegge et besøk ombord i den norske tanker som nettopp har satt ny rekord i antall kryssinger av Atlanteren. I alt har den fullført 50 vellykte turer og fraktet over 330 000 tonn flybensin, et betydelig antall fly, samt endel laster bensin til Middelhavsfrontene. Under en enkel høytidelighet ombord dekorerte Kongen 3 norske skipsoffiserer med St. Olavs medaljen , og statsråd Arne Sunde overbragte en hilsen og gratulasjon fra den engelske minister Lord Leathers. Blandt gjestene ombord var foruten Kongen og Kronprinsen statsråd Terje Wold, ambassadør Colban, direktør Hysing-Olsen og Mr. T.H. Humphreys, sjefen for tankeravdelingen i Ministry of War Transport, samt en rekke norske og engelske myndigheter. Kongen og Kronprinsen går ombord i tankbåten. (Original bildetekst, datert 02.05.1944).