Uke 42

Var på Arkivverkets forskningsseminar 2018 på torsdag sammen med Bjørn Tore Rosendahl og Thomas V. H. Hagen:

Det var godt oppmøte og et interessant program:

4

Thomas presenterer:

1

Litt morsomt verdipapir utlevert av Riksarkivet:

2

Bakside:

3

En av Riksarkivets ansatte (Anette Alsvik) hadde en interessant presentasjon av krigsfotograf Ole Friele Backer. Han var visstnok blant annet eneste norske krigsfotograf i Normandie 1944 og skal ha tatt over 1400 bilder. Jeg har bare sett noen få av disse, så det materialet var mye mer omfattende enn jeg hadde trodd.

5

Ellers gjort noen endringer i to temaartikler i Krigsseilerregisteret:

Riksarkivet, NTB krigsarkiv 40-45: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/750828/

Oppdatert oversikt forskning: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/751876/

Informasjon om «krigsseilerarrangement» og foredrag:

27. oktober, åpning av kunstutstilling i Risør (Risør Kunstpark) med tema «konvoi». Kunstsamling fra Arkivet. Foredrag av blant annet meg (Simen Z).

30. oktober, «kulturlunsj» Arendal bibliotek: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/museer-og-kulturhistorie/kulturlunsjene/

Reklamer

Uke 40

Nå har vi passert 38000 registrerte krigsseilere, som inkluderer registrering av norske og utenlandske sjøfolk i Nortraship og sjøfolk i blant annet marinen og hjemmeflåten. Dette er en pågående registrering. En formidabel innsats av sjømannsforeningene og andre frivillige.

Sjøforklaringer:

2016-2018 har vi hatt 500 sjøforklaringer knyttet til skip i Nortraship, men nå er det også lagt ut flere sjøforklaringer gjeldende norsk nøytral fart 1939-1940 og hjemmeflåten 1940-1945. Sjøforklaringer er koblet til gjeldende skip, og vi jobber også med å registrere sjøfolkene nevnt i sjøforklaringene selv om det vil ta svært lang tid. Sjøforklaringene blir listet opp i 2 temaartikler i Krigsseilerregisteret. Vi er ferdig med å registrere sjøforklaringene i 1 av 4 bokser med arkivmateriale fra Riksarkivet.

Sjøforklaringer i Krigsseilerregisteret – Norsk nøytral fart 1939-1940:

https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/738076/

Sjøforklaringer i Krigsseilerregisteret – Hjemmeflåten 1940-1945:

https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/749046/

Sjøforklaringene er spennende materiale, da etter hva jeg vet har ikke disse vært offentliggjort før. Særlig de tidligere ukjente beretningene om hjemmeseilerne tenker jeg må være av interesse for mange.

Noen av publikumshenvendelsene siste uken:

Hadde en publikumshenvendelse om skipet Karsten Wang. Fikk tilsendt en rapport om blant annet væpning av skipet. Dokumentet stammet fra det amerikanske nasjonale arkivet.

Hadde en publikumshenvendelse angående krigsseilere som var på besøk på Pooks Hill i Washington under krigen. Det kjenner jeg lite til, men kanskje noen blant publikum har mer informasjon/dokumentasjon om dette?

Hadde en henvendelse angående britisk krigsseiler Lawrence A’Hearne. Person fra England søkte informasjon om sin onkel og var glad for å få denne.

Publikummer ga informasjon om krigsseilere Markus Julius Broholm Larsen og Ingolf Arne Broholm Larsen.

En annen ga informasjon om Rolf Sulland, som fikk St. Olavsmedaljen med Ekegren fordi han var med på 3 torpederinger under krigen.

Uke 39

Mye tid i det siste har gått med til kvalitetssikring. Det gjelder særlig oppfølging av sjømannsforeningene i sammenheng med fokus på å også registrere de utenlandske sjøfolkene i Nortraship. Arkivmaterialet på de utenlandske sjøfolkene i Nortraship er litt mer utfordrende enn Ex gratia-arkivet på noen områder. Eksempelvis er det noen ganger 2 rulleblad på samme person, men rullebladene kan befinne seg litt forskjellig sted i arkivmaterialeboksen og med litt forskjellig informasjon om personen. I slike tilfeller er det litt detektivarbeid å få registrert riktig. Sjømannsforeningene er imidlertid svært erfarne etter arbeidet med Ex gratia-arkivet og trekker riktige slutninger.

Vi holder nå på med en systematisk registrering av de utenlandske sjøfolkene i Nortraship, og de har i liten grad blitt dokumentert eller hedret (utenom de sjøfolk dokumentert i boken «De var også krigsseilere» av Bjørn Tore Rosendahl). I 1943 var en av fire sjøfolk i den norske handelsflåten utenlandske. De utenlandske sjøfolkene var utsatt for de samme påkjenningene som deres norske skipskolleger.

Eksempel på noen utenlandske sjøfolk registrert fra Londonregisteret:

Goffor Ahmad/(ukjent fornavn) Abasekali, indere

Abdel R. Abdallah, egypter

William J. Acheson/Anton Caulfield, kanadier

Sæmundus Albertson, islender

Godfred Burns/Gilbert Burron/James Coulthard, briter

George Thomas Couper/Douglas Cousens, australiere

August Aasmar, estlender

Antonilon Regates Abal, spanjol

Matti Ekman, finne

Sven V. Ekstrøm/Harry Ekstrøm/Erik Aasen, svensker

Uke 38

Det går fryktelig raskt med registreringen av krigsseilere! Mellom 7. og 18. september er det registrert 600. Sjømannsforeningene og andre frivillige gjør en svært god innsats med dokumenteringen av sjøfolk og skip!

Bjørn Tore Rosendahl holdt et innlegg/foredrag under lanseringen av siste boken til Michelet. Det skal ha vært 580 personer til stede under arrangementet på Vippetangen i Oslo. Det er vanvittig mange folk!

Det var noen artikler i mediene angående materialet som ble brukt til bøkene, og at dette skal avleveres til Norsk senter for krigsseilerhistorie:

https://www.nrk.no/sorlandet/jon-michelets-kildemateriale-til-krigsseilerarkiv-1.14207817

https://www.dagsavisen.no/kultur/michelet-arkiv-til-forskningen-1.1202448?paywall=true

Det var en interessant artikkel i VG om Jan Guillou og Michelet: https://www.vg.no/rampelys/bok/i/KvmLa4/jan-guillou-jeg-er-sveriges-jon-michelet-og-jon-var-norges-jan-guillou

Det har også ellers vært en avisartikkel om Thore Horve i Stavanger Aftenblad: https://www.aftenbladet.no/magasin/i/kajMjk/Han-berget-erstatning-til-krigsseilerne

Jeg holder på å skrive en avisartikkel som kommer i Agderposten om 2 uker: «Fra hvalfanger til krigsseiler». Tror det blir interessant lesning. Vil legge den ut på bloggen etter den er publisert.

Jeg får av og til spørsmål om det er mulig i Krigsseilerregisteret å få listet ut krigsseilere basert på fødested/bosted. Det er dessverre ikke mulig per nå, kun å få ut personer med tilknytning til fylke. Vi har imidlertid mulighet til å liste ut personer og sted «bak scenen», men det blir ikke alltid et eksakt antall fordi vi ikke er ferdig med å registrere alle krigsseilerne og blant annet at folk kan være registrert på tettsted/mindre sted som ikke så lett kan fanges opp maskinelt.

Oppdaterte historikken til noen fiskebåter. Disse var hovedsakelig i Royal Navy:

Juvel: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/326453/

Gneist: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/325869/

Haugland I: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/326144/

Haugen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/13039/

Lindesnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/17697/

Silva: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/369387/

Fikk tilsendt dokumentasjon på D/S Stortind. Oppdaterte historikken og la også ut sjøforklaring på skipet: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/27867/

Registrerte ellers historikk og dokumentasjon på krigsseiler John Fredrik Myhre som i en periode var i den australske hæren: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/311110/default

Uke 36

2. september var det avduking av minnesmerke over Rendalens krigsseilere. Direktør Myhre var tilstede under markeringen. Forsvaret (HV-05) har laget en fin Facebook-sak med bilder, som kan ses her: https://www.facebook.com/opplandskehv05/posts/1791801984222028?hc_location=ufi

Var på Riksarkivet en tur på tirsdag 4. september. Ønsket å finne noe mer informasjon om hvalflåten og fiskeflåten under 2. verdenskrig. Fant lite interessant om hvalflåten, men fiskeflåten var det mer interessant om. Fant liste over uferdige skip i nøytral havn i Sverige under 2. verdenskrig. Har kommet over disse skipene flere ganger i arbeidet med registreringen av krigsseilerne, da noen blant annet virker å ha jobbet på disse båtene.

IMG_20180904_140049

Jeg lister så opp 4 interessante dokumenter om fiskeflåten (ute):

IMG_20180904_133838

IMG_20180904_134108

IMG_20180904_133930

IMG_20180904_134917

Senere på tirsdagen var jeg sammen med Rosendahl og Myhre på tilstelning på «Dronningen» på Bygdøy, arrangert av Kongelig Norsk Seilforening i anledning 75-års markering for Slaget om Atlanterhavet. Det var også delmarkering av innsatsen til de utenlandske sjøfolkene i Nortraship. Rosendahl holdt en tale i den sammenheng. Mer kan leses om arrangementet her: https://www.kns.no/artikkelvisning/198resseilas-hedrer-v229re-krigsseilere

Bilde fra arrangementet. Krigsseiler John Gundersen holder bilde (av Ingvald Wahl) som ble gitt til representanter fra 5 ambassader som var til stede. Mener at det var Storbritannia, Canada, India, Danmark og Sverige. Forsvarsministeren var også tilstede.

20180904_181151

Uke 35

Jeg gjorde en undersøkelse på antall norske sjøfolk i Nortraship registrert i Krigsseilerregisteret. Per 24. august: 28 341. Det er mange norske Nortraship-seilere som har blitt dokumentert siden Krigsseilerregisteret ble lansert 19. januar 2016!

Noen ganger får vi tilsendt mer dokumentasjon på enkelte krigsseilere. Det er tilfelle med Bård Haugland, side som jeg oppdaterte på tirsdag. Her er blant annet svært utfyllende historikk, og et hefte vedlagt på 64-sider. Heftet tar for seg et torpedoangrep fra U 995 mot to norske fartøy mot slutten av krigen. Haugland var på et av fartøyene, og etter krigen hadde Haugland kontakt med kommandanten på den tyske ubåten. Interessant lesning. Profil i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/40460/default

Det ble registrert noen kvinner i registeret på tirsdag og onsdag: Donna Wood, Gladys Woodnutt, Anette Wytema.

Det er ellers lagt ut noen flere sjøforklaringer gjeldende skip i norsk nøytral fart 1939-1940:

Strindheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734749/

Enid: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734783/

Britta: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735060/

Primula: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735066/

Sardinia: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735078/

Faro: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735086/

Tempo: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735092/

Varangmalm: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735100/

Nidarholm: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735104/

Albert L. Ellsworth: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735108/

Fredville: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735114/

Solaas: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/735122/

 

Til slutt, mottok en e-post med informasjon om arrangement som jeg ønsker å videreformidle her:

Velkommen til lansering

Jon Michelet

En sjøens helt. Krigerens hjemkomst.

 

Torsdag 13. september kl. 19.00

Vippa, Akershusstranda 25, Skur 40, Oslo.

 

  • Det Norske Sjømannskor synger
  • Bjørn Tore Rosendahl, Norsk senter for Krigsseilerhistorie
  • Jan Guillou, Tove Nilsen og Marte Michelet i samtale med Fredrik Wandrup.
  • Opplesning ved Helge Jordal

 

Det blir servering av sjømannskost fra 18.30.

Påmelding til marked@oktober.no innen 7. september.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vippa er åpen fra kl. 12.

Velkommen!

Uke 34

Parallelt med arbeidet med å registrere de norske krigsseilerne i Nortraship 1940-1945, registrerer flere frivillige nå også de utenlandske krigsseilerne i Nortraship. Det er per i dag registrert 3520 utenlandske sjøfolk i Krigsseilerregisteret, omtrent alle registrert seilte i Nortraship. De utenlandske krigsseilerne i Nortraship var også en omfattende og betydningsfull gruppe sjøfolk.

Vi har nå i tillegg startet å se på de 250+ sjøforklaringer vi har fått digitalisert hos Riksarkivet gjeldende norsk nøytral fart 1939-1940 og hjemmeflåten 1940-1945. Det er lagt ut 7 sjøforklaringer per nå:

Fagerheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/676470/

Manx: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/732997/

Garoufalia: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/733011/

Fjeld: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/733023/

Løvøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734114/

Sydfold: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734122/

H.C.Flood: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/734134/

Jeg ser bildekvaliteten på dokumentene er litt dårlig i noen tilfeller, men det er ikke noe å gjøre med det dessverre. Dokumentene er søkbare, og vi vil registrere alle sjøfolk nevnt og koble disse til gjeldende sjøforklaring. Etter hvert som vi jobber oss ferdig med sjøforklaringene, så vil flere forklaringer tilgjengeliggjøres.

Mengden informasjon tilgjengelig på hver person vil naturligvis avhenge av hva som står i sjøforklaringen. Her er eksempel på person i en av sjøforklaringene; Harald Nyegård, skipsfører på D/S Manx: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/734647/