Uke 17 – 2

Det har vært mange publikumshenvendelser siden 1. januar 2018; frem til i dag er det dokumentert 307 behandlet av Norsk senter for krigsseilerhistorie. I april har det vært henvendelser på utenlandske sjøfolk i Nortraship, her er noen av de:

For noen innlegg siden, så nevnte jeg Kalevi A. Olkio. Vi har fått inn mer informasjon om han, så profilen er mer utfyllende nå. Så er det Edward Whitehead, 95 år gammel gjenlevende krigsseiler. Har opprettet profil med den informasjon vi har tilgjengelig, mer informasjon er lenket til (i Warsailors). Fikk også tips om at det var skrevet en biografi om Michael Lehane, som blant annet kjempet i Den spanske borgerkrig, så jeg har lenket til denne i profilen i registeret.

Av norske sjøfolk i Nortraship, nevner jeg her noen profiler som er blitt oppdatert/opprettet 20. april-26. april 2018:

Imanuel Landstad

Morten Astrup Vigtel

Charles Kristoffer Høie

Kristian Berg Iversen

David Næss

Reidar Ystrøm

Johan Einarsen Solvang

På forhånd god helg!

 

Reklamer

Uke 17

Leste forrige uke om krigskorrespondent Lise Lindbæk, som ifølge Guri Hjeltnes bind 4 av «Handelsflåten i krig: Krigsseiler» skrev (s. 259) «den første dokumentasjon av norske sjøfolks innsats og påkjenninger under 2. verdenskrig. Boken Tusen norske skip utkom 1943 og ble distribuert av Nortraship og norsk utenrikstjeneste som en gavebok i de gjenværende årene». I slutten av 1941 ga Nortraship klarsignal for økonomisk støtte til Lindbæk for innsamling av beretninger.

Mange har arbeidet for å dokumentere krigsseilerne og deres historie. Etter hvert som ti-årene har gått, har flere kildesamlinger blitt gjort tilgjengelig i arkiv. Materialet på krigsseilerne (Nortraship) ved statsarkivene og Riksarkivet er i dag enormt, og vi har i dag kanskje bedre mulighet enn noen gang til å dokumentere alle krigsseilerne.

Den siste tiden har det ellers vært flere nettartikler med tema krigsseilerne. Viser til noen av de her:

·         «Jon Michelet: En sjøens historiker», Dagsavisen, 17. april 2018: https://www.dagsavisen.no/kultur/jon-michelet-en-sjoens-historiker-1.1131248

·         «Avduking av krigsseiler-minne», Laagedalsposten, 18. april 2018: https://www.laagendalsposten.no/minlp/hvittingfoss/historie/avduking-av-krigsseiler-minne/s/5-64-50701

·         «Det er en skammens vei mot dagens norske veteranpolitikk», Aftenposten, 20. april 2018: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/7lgg6V/Det-er-en-skammens-vei-mot-dagens-norske-veteranpolitikk–Harald-Stanghell

·         «Et digitalt monument over krigsseilerne», april 2018, Bouvet: https://www.bouvet.no/prosjekter/et-digitalt-monument-over-krigsseilerne

Ellers (over til vår tid) var det interessant å lese på Hegnar i går om at «Regjeringen vil skaffe oversikt over sjøfolk. Ingen vet hvor mange norskregistrerte arbeidstakere som jobber på norske skip. Nå har næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) bedt SSB skaffe oversikt. […] Det har ikke funnes kilder som gir tilstrekkelig oversikt siden 2010 på grunn av nye regler for rapportering om arbeidsforhold til sjøs, opplyser næringsdepartementet. [… D]et er også viktig for politikkutformingen å vite hvordan det står til med antallet norske sjøfolk på norske skip. Det vet vi ikke nå, og de siste ti årene har det vært vanskelig å skaffe til veien en god statistikk som viser utviklingen, sier Isaksen.»

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2018/04/Regjeringen-vil-skaffe-oversikt-over-sjoefolk

Uke 16

Jeg har følgende plan denne uken:

Tromsø sjømannsforening 15.-17. april: Zernichow og Lillesand sjømannsforening.
Tønsberg sjømannsforening 19. april
Fredrikshald Sømandsforening 21.-22. april

Så er i Tromsø nå. Vi hadde opplæring i registrering fra Ex gratia-arkivet kl. 09.00-16.00 for 3 medlemmer av Tromsø sjømannsforening. Fortsetter i morgen kl. 09.00-13.00 ca., og så har jeg timer på ettermiddag/kveld hvor jeg jobber før jeg tar flyet hjem.

Det er trist at Jon Michelet har gått bort. «En sjøens helt» har sterkt bidratt til at krigsseilerne har fått fokus på sin innsats under 2. verdenskrig, som en viktig del av norsk krigshistorie. Michelet hadde også en viktig rolle i etableringen og oppbyggingen av Krigsseilerregisteret.

Uke 14

Jeg ble gjort oppmerksom på at krigsseiler Kalevi A. Olkio skal være en kjent person for flere av de som seilte på amerikanske havner i etterkrigstiden 1950-1970, spesielt i Baltimore hvor Olkio besøkte alle norske skip for å selge eller ta bilder. Han skal visstnok ha opparbeidet en samling mannskapsbilder fra mange norske skip.

I går og i dag jobbet jeg med å lage en brukermanual for registrering av utenlandske sjøfolk i Nortraship. Det mest komplette og pålitelige materialet, 31 siste bokser i Londonregisteret, fikk vi digitalisert i 2015-2016 og er godt egnet for en masseregistrering på samme måte som gjøres nå med de norske krigsseilerne fra Ex gratia-arkivet og den «norske» delen av Londonregisteret. Det er noen utfordringer med materialet, som å stadfeste nasjonalitet på sjøfolkene og identifisere om det er noen som ikke skal registreres (f.eks fartstid kun etter krigen), men ellers er det greit.

Jeg hadde henvendelse fra publikummer som kunne fortelle at HMS Sea Wolf ikke senket D/S Bessheim utenfor Hammerfest, men at skipet ble senket av mine fra russisk ubåt i havneinnløpet til Hammerfest havn. Det interessante var at publikummer selv hadde dykket og undersøkt vraket. Det var litt usikkerhet i kildene om hendelsesforløp, men det er nå rettet i profilen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/3555/

Publikummer sendte inn skipsmanifest for Thorshammer fra 20. juni 1945, med mange sjøfolk om bord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/29677/dokumenter

Fikk en interessant henvendelse på Rolf August Langøen, som visstnok skal ha vært en av de første som under krigen fløy som en av de første i stratosfæren – på vei til neste påmønstring på skip. Han ble medlem av «Stratoliner Club», diplom i profilen.

Var også innom profilen til Ragnar Paulsen. Krigsseiler som også var i flyvåpenet. Noen interessante detaljer i arkivmaterialet som jeg førte inn.

Så på Nasjonalbiblioteket at det var en bok om norske minesveipere under 2. verdenskrig. Kjente ikke til den boken fra før. Synes det var mye interessant stoff der som kan brukes i forskjellige sammenhenger: https://www.nb.no/nbsok/nb/0666731013dad70ec2022569ae622467?index=11#0

God helg!

Uke 13

Ja, det begynner å nærme seg påskeferie. Flere har sikkert tatt ferie allerede, og det er naturlig. Jeg jobber i morgen også, og så tar jeg ferie frem til tirsdag 3. april.

Jeg har drevet en del med kvalitetssikring av arkivet «Londonregisteret» den siste tiden. Londonregisteret er en av de to arkivene vi må gjennomgå for å få registrert alle krigsseilerne i Nortraship. Jeg har i februar-mars kvalitetssikret 24 bokser arkivmateriale, ca. 1/5 av arkivet. Totalt er det kvalitetssikret 64 av de 121 bokser arkivet består av. Dette er helt nødvendig for å fange opp alle sjøfolkene som seilte under krigen. 22 bokser gjenstår å registreres.

Andre historikere ved Norsk senter for krigsseilerhistorie jobber med å kvalitetssikre «Ex gratia-arkivet», som er hovedarkivet på Nortraship-seilerne (635 bokser med materiale på ca. 26 000 personer, men et veldig lite antall (ukjent) kan ikke dokumenteres å være krigsseilere i materialet). Det er dette arkivet alle sjømannsforeningene registrerer fra. Jeg har ikke fått produsert siste (oppdaterte) status på progresjon. Sjømannsforeningene rundt i Norge og de andre frivillige gjør en formidabel jobb og vi er kommet minst 70 % med Ex gratia-arkivet. Uten frivilligheten ville vi aldri fått dokumentert og minnet alle de norske sjøfolkene i Nortraship (både de som omkom og som overlevde krigen). I løpet av påsken passerer vi også 31 000 registrerte krigsseilere.

Når man leser arkivmaterialet, blir det noen ganger til at man leser i detalj brev og andre vedlegg som befinner seg der. Krigsseilere og familie av krigsseilere sine beretninger/notater kan være sterk lesning, både i sammenheng med den påvirkningen krigen hadde på de men også det økonomiske aspektet. Jeg synes det er beundringsverdig hvordan krigsseilerne håndterte ødeleggelsen under krigen og hvordan de møtte de utfordringer som kom etter krigen.

I sjeldne tilfeller, er det i Ex gratia-arkivet og Londonregisteret dokumentasjon på hjemmeseilere. Eksempelvis Harald Bernhard Hernes, Helge Magnus Hermansen, Arne Konrad Hervik. Grunnen til at opplysninger om hjemmeseilere befinner seg i disse arkivene, virker å være i sammenheng med økonomisk oppgjør for seilerne. Det får meg til å reflektere over noe annet. Informasjon om hjemmeseilerne befinner seg i mønstringsdistrikt-arkiv ved statsarkivene i Norge. Det virker i hvert fall å være den mest komplette kilden på hjemmeseilerne (erfaringsmessig er arkivmateriale på hjemmeseilerne dessverre fragmentert). Hadde man gjennomgått det materialet, ville man fått dokumentert mange som var hjemmeseilere. Det ville også vært opplysninger om flere Nortraship-seilere (som allerede er registrert i Krigsseilerregisteret), som for eksempel seilte langs norskekysten og som flyktet til Storbritannia. Så skal man få dokumentert krigsseilerne sin fartstid i helhet, må man også gjennomgå ovennevnte arkivmateriale på hjemmeseilerne og arkivmateriale på alle som tjenestegjorde i marinen.

God påske!

Uke 12, 2

Laget en veldig kort temaartikkel om omkomne allierte sjøfolk 1939-1945: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/678968/

Holdt ellers på med en interessant sak tidligere i dag. Noen sjøfolk var i Krigsseilerregisteret påmønstret skip D/S Liv. Ifølge arkivmaterialet ankom de Norge 19. oktober 1940 med D/S Liv. Problemet er bare at skipet ble beslaglagt av italienerne 10. juni 1940, og mannskapet ble ført tilbake til Norge gjennom Europa. De ankom Norge 19. oktober 1940. Så akkurat disse opplysningene var litt unøyaktig ført i kildene, og det er naturlig da disse rullebladene på sjøfolk påmønstret D/S LIV ble skrevet under krigen og var de opplysningene de hadde da. I spesielle tilfeller kan det sjekkes med andre kilder og man avdekker da eventuelle forskjeller i opplysningene.

Flere norske handelsskip ble internert, for eksempel Lidvard og de andre i Nord-Afrika, og disse krever litt mer oppmerksomhet når det gjelder mannskapets skjebne og hvordan mønstringsdatoer på disse skip er ført opp i arkivmaterialet etter interneringen.

Ellers har en frivillig i Krigsseilerregisteret jobbet med en oversikt over tyske hjelpeskip brukt i Norge 1940-1945. Etter at tyskerne okkuperte Norge så ble mange norske skip tatt av tyskerne for å brukes i deres marine. Mange av skipene ble tatt «in anspruch» (beslaglagt for en periode (ukjent periode)). Andre ble tatt som prise og overtatt uten vederlag. Båtene ble ofte utstyrt med en 76mm kanoner og annet mindre skyts. Minelegger, minesveipere og ubåtjagere ble utstyrt for deres spesialoppdrag.

Det var ca. 12 avdelinger (flotiljer), hvor den første heter 51. Vorpostenflottille. Den var operativ fra 23. desember 1940 i Bergen distriktet. I begynnelsen ble norske skip brukt, fra oktober 1943 ble de erstattet med tyske R-båter (Räumboote) og eldre hurtigbåter (Schnellboote). Oppløst i mai 1945. Går man fra avdeling til skipsenhet, ser man at første skipsenhet i denne var V 5101, andre V 5102 etc.. Skip rullerte på å være i skipsenhetene. I V 5101 var for eksempel:
10.06.40: Donner ex Sneland
01.01.41: Tornado ex Anders Liaanen
Mai 1942: Blitz ex Poseidon

Vi vet ikke hvor mange norske sjøfolk (hjemmeseilere) som var på disse skipene, men vil anta at de fleste av mannskapene var tyske.

Uke 12

I helga var jeg i Helsinki. Lite krigsseiler-relatert innhold i turen, men var blant annet på Gustaf Mannerheim-museum, som var litt av en opplevelse.

Så et gevær designet 1931 som skal ha vært av stor betydning, med navn Suomi-konepistooli. Designmuseet skriver at «Maskinpistolen Suomi hade en avgørande betydelse før Finlands sjælvstændighet, før det var delvis tack vare vapnets driftsækerhet som Finland lyckades bevara sin sjælvstændighet i det kalla vinterkriget mot Sovjetunionen 1939-1940».

IMG_20180317_171543

Men over til krigsseilerne. Har glemt å informere at krigsseiler Anker Edvard Borøy for litt siden fylte 100 år: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/bKa2kv/Hedret-krigsseiler-fra-Sogne-pa-100-arsdagen

Skrev også for litt siden en 2-siders artikkel for Samlerhuset om Krigsseilerregisteret og virksomheten, som vil komme i deres magasin Mynt & Historie. Men når bladet kommer ut, det vet jeg ikke.

Minner ellers om boklanseringen i forrige blogg-post!