Uke 14

I løpet av mars (1.-31.), var det ca. 10 000 besøkende på Krigsseilerregisteret. De hadde 16 000 økter med varighet av økt på 5 minutter og 24 sekund. Jeg behandlet i mars 125 publikumshenvendelser til Krigsseilerregisteret.

Her kan dere forresten lese om hvordan Forsvarsdepartementet valgte å gjøre det med deres markering 8. mai: https://www.nrk.no/norge/frigjorings–og-veterandagen-8.-mai-uten-publikum-pa-akershus-festning-1.14969132

Jeg hadde i mars to såkalte «webinar» i samarbeid med Slekt og Data. Ett 19. mars om søk i registeret/søk etter krigsseilere og ett 30. mars om kilder til krigsseilerne. Se Facebook-innlegg på «Krigsseilerne» for mer informasjon (kan ses i opptak): https://www.facebook.com/Krigsseilerne/?eid=ARBKTxqdvH-2_-mV77_HbjoM2mM5lSyVKAy_gZuYzdz84_GRkz_yagdWUZcM5HG780P1VA29aEM4QV6r

Noen profiler oppdatert basert på publikumshenvendelser:

Simon Jostein Juliussen

Georg Napstad

Odd Jensen

Bjarne Halse

Rolf Monrad Giske

Knut Johannesen

Jacob Hillestad

 

God påske!

Uke 13

Går i det samme som forrige uke stort sett, med mye registrering og kvalitetssikring.

Oppdatert temaartikkel om norsk nøytral fart 1939-1940 med kobling til gjeldende skip: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/320524/ Artikkelen over operasjon Weserübung nevnt forrige uke er oppdatert med marineskip: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/928443/

Noen ganger er det motstridende opplysninger i de forskjellige kildene/nettressurser på krigsseilerne. På uboat.net står oppført skipsfører «T. Bøtger» på det norske skipet Rudolf, men i sjøforklaring vi har i Krigsseilerregisteret er det tydelig at skipsfører var Johannes Rothe. Kanskje Bøtger var på svenske Rudolf?
I Våre falne og uboat.net står Olaf Nannestad oppført som omkommet ved torpederingen av El Occidente, men arkivmateriale i «Londonregisteret» bekrefter at han fortsatte å seile etter den hendelsen og omkom i 1944.

En britisk, kvinnelig krigsseiler var i den norske delen av Londonregisteret og var dessverre ikke blitt registrert. Det er nå laget profil på Ann MacNeill.

Et par profiler oppdatert basert å publikumshenvendelser:

Gudbrand Kramvik

Bernt Olai Kvamme

Pål Kolbenstvedt

Christian Fredrik Larsen

God helg!

Uke 12

Har gått mye i kvalitetssikring av de frivilliges registrering denne uken. Arbeidsplassen (Arkivet) er stengt, men jeg jobber ellers som vanlig. Får håpe situasjonen i verden blir bedre i april.

Laget en ufullstendig liste, med hjelp fra frivillig, over de norske fartøy tatt under Operasjon Weserübung: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/928443/ Her vil det komme inn flere skip med tiden.

Holdt et webinar i regi av Slekt og data torsdag kl. 11.00 om søk i Krigsseilerregisteret/søk etter krigsseilere. Var 120 som så på det live og totalt ca. 250 påmeldte (som kan se det i opptak). Var interessant, og jeg skal holde et nytt webinar 30. mars kl. 11.00 om krigsseilerkilder.

Jeg skrev i forrige innlegg på bloggen at jeg holdt på med en ex gratia-liste. Har sjekket de resterende 700 oppføringer og ingen der som manglet i Krigsseilerregisteret. Så det var bra og det arbeidet er da overstått.

Oppdaterte 50 marinefolk med utmerkelser, hovedsakelig Deltagermedaljen og Krigsmedaljen. Sjøforsvarets londonarkiv inneholder ikke informasjon om utmerkelser, så må registrere dette på akkurat disse krigsseilerne fra andre kilder. Var en marinesjømann ellers i arkivmaterialet jeg var litt usikker på om skulle registreres, Ole Dahl, men han ble funnet på torpedojager Troll.

Oppdatert profil på matros/skytter Oddmund Jensen, basert på publikumshenvendelse. Det er sjelden jeg registrerer britiske Pacific Star på norske sjøfolk.

Her er et par av de krigsseilere oppdatert/registrert siden mandag (basert på publikumshenvendelser):

Rolf Andersen

Kristoffer Magnar Pedersen

Kaare Pettersen

Hans Oscar Wilhelm Gottfried Tønnessen

Gudbrand Kramvik

Arthur Martin Jamne og Ole Johan Jamne

Martin Edvardsen

 

Uke 11

Har vært ganske kaotisk denne uken, og har måtte ta tid til noen fagforeningssaker (som tillitsvalgt i fagforening, Forskerforbundet).

En av de siste undersøkelsene som må gjøres for å få dokumentert flest mulig av de norske krigsseilerne i Nortraship, er å undersøke at alle de 26 000+ som er i Ex gratia-arkivet og kan dokumenteres at er krigsseilere er tatt med i Krigsseilerregisteret. Hadde en liste på 1400 utvalgte av de 26 000+ som måtte sjekkes mot Krigsseilerregisteret sin database, og har nå manuelt sjekket halvparten av disse. I løpet av de 700, var det 5 krigsseilere som ikke hadde kommet med. Det er opprettet profil på 3 av de, de 2 andre kommer snart (må undersøke de litt mer).

Ragnvald Elias Brune

Torvid Moe Edvardsen (merk reiseruten hans for å komme til Storbritannia)

Jeremias Støylen (her er en spennende historie om de som tjenestegjorde for Nortraship på mindre fartøy)

I tillegg var det en profil jeg kom over som ikke var publisert:
Olav Arnold Bjørndahl (Borndale)

I materialet over Marinen i eksil 1940-1945, Sjøforsvarets londonarkiv, ser jeg at det en sjelden gang dukker opp rulleblad på utenlandske krigsseilere. Det er bra, betyr at man får med flere av de også i tillegg til de norske. Eksempelvis Leendert Machiel (Michael) Zwaanswijk.

Det er ellers passert 64 000 registrerte i Krigsseilerregisteret. Det er bare 5 bokser av 31 på de utenlandske i Nortraship som gjenstår nå å registrere ferdig. Kvalitetssikringen vil ta lenger tid. De frivillige har gjort en enorm innsats: Siden denne registreringen ble påbegynt sommeren 2018, er det blitt registrert over 26 000 utenlandske krigsseilere i Nortraship.

God helg!

Uke 10

Det har vært noen medieoppslag siste tiden relatert til tema krigsseilerne:

Filmen Krigsseileren: https://cine.no/2020/02/28/na-kommer-den-forste-spillefilmen-som-skildrer-krigsseilernes-dramatiske-skjebne/

https://rushprint.no/2020/02/vikene-med-vestnorsk-storfilm-om-krigsseilernes-skjebne/

Filminnspilling av slaget om Narvik: https://www.nrk.no/nordland/filmingen-av-storfilmen-_kampen-om-narvik_-hitlers-forste-nederlag__i-gang-1.14926685

Det kommer en USA-fokusert film kalt Greyhound om en skipsfører (Tom Hanks) i den amerikanske Marinen som må lede en alliert konvoi over Atlanterhavet: https://www.imdb.com/title/tt6048922/?ref_=nv_sr_srsg_0
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SQNDIjrGpS0

Annet: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/AdMdB3/fikk-frihetsmedaljen-75-aar-etter-krigen

Foredrag om krigsseilerne 1. verdenskrig ved Elisabeth Koren 22. april: https://ostfoldmuseene.no/kystmuseet/hva-skjer/foredrag-om-krigsseilerne-fra-forste-verdenskrig?ref=75

Krigsseilerforedrag (2. verdenskrig) i Bergen ved Rosendahl 8. mai: https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/bergen/event-bergen/krigsseilerne-farlig-krig-og-vanskelig-fred/315093/

Har ferdigstilt utsending av brev til markeringen 5. mai i Oslo i anledning at de norske krigsseilernes innsats i uteflåten 1940-45 da er dokumentert i Krigsseilerregisteret (fra utvalgt arkivmateriale+sjøforklaringer). Dette er et lukket arrangement.

Onsdag var jeg og 2 andre i Norsk senter for krigsseilerhistorie på tur til Østfold og Vestfold. Hentet materiale på Larkollen, var på Hvalfangstmuseet og besøkte til slutt krigsseiler i Sandefjord (102 år gammel).

Det var noen profiler utenom det vanlige i kvalitetssikringen denne uken: Alv Haldor Andresen var blant annet flotillasjef og ble senere tatt til fange av tyskerne og henrettet. Haakon Hansen ble oppdatert med opplysninger om marinetjeneste og dokumentasjon fra publikum. Samme med Lars Larsen. Takeo Yamashita var japansk sjømann på norsk skip. Fartstiden var godt dokumentert på Johannes Teodore Wunderlich.

God helg!

Uke 9

Har holdt på med selve invitasjonen til et lukket arrangement som skal være i Oslo 5. mai. Nå er invitasjonen sendt i trykken og gleder meg til å se resultatet.

I dag var det lansering av filmene i utstillingen «Krigsseilere i en global krig» ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Blant annet var familien til hovedpersonen i en av filmene tilstede. Anbefaler alle å ta en tur til Arkivet og se filmene og utstillingen! Det er en sterk opplevelse.

Minnehallen sine nettsider skal få en oppdatering, så har sett litt på det sammen med noen andre. Blir spennende å følge utviklingen!

På mandag var det fagdag ved Arkivet og tema var menneskeverd. To personer fra UiA kom og fortalte om det, kort fortalt. Fikk større bevissthet omkring begrepet.

Holder på med en liste på 1350 personer, en siste sjekk ift den systematiske dokumenteringen av de norske krigsseilerne i Nortraship. Har ikke funnet noen til nå som mangler i databasen, så det er bra!

Kom tilfeldigvis over Forfatterseminaret 2020, ser at 27. mai skal Inger Elisabeth Hansen ha et innlegg. Hun har blant annet skrevet: ««Krysninger/Konvoi. Dikt og dokumentariske fabler» fra 2018 tar utgangspunkt i hennes fars notater, fra han rømte til sjøs i 1925, videre som uteseiler og krigsseiler verden rundt.»

Oppdaterte 50 marinesjøfolk med britiske utmerkelser. Ble litt nysgjerrig på Gunnar Sjåstad som hadde fått hedersomtale i krigsrapportene. Måtte inn i arkivkilder og viste seg han hadde vært på MTB 623 fra 1942-1945. Ifølge medaljebokverk fikk han omtale for «ArtkEnCnvNway 8Jan45″. Kort fortalt, fant hendelsen beskrevet i bokverket til Hegland om MTBer. MTB 711 og MTB 623 samarbeidet og malmskipet D/S Nikolaifleet ble senket av MTB 711 januar 1945.

Oppdaterte profilen på Karl Laurits Halse. Interessant å lese hans historie, utfyllende dokumentasjon. Broren Hermod var ikke i Krigsseilerregisteret på grunn av fart på amerikanske handelsskip. Fant ikke dokumentasjon i vårt materiale (finnes lite dokumentasjon på norske krigsseilere i utenlandsk handelsflåte i norsk arkivmateriale), så måtte inn i Ellis Island sitt materiale for å finne noen mønstringer.

Et par profiler som pekte seg ut i kvalitetssikringen: Svenske Carl Wingren var elektriker på norske skip, og var blant annet ombord M/S Eidsvold da det skipet ble torpedert. Harry Wilson var skytter med bosted Artillery Street i Blackburn. Adolpöe Timi Lascur var fra Tahiti/Fransk Polynesia.

Uke 8

Da var det vinterferie! I hvert fall her på Sørlandet. Har oppdatert en del marinefolk med utmerkelser. Med hjelp fra frivillig har vi fått tilgang til materiale også i Seedie sitt bokverk «Seedie’s Roll of Naval Honours & Awards». Britiske dekorasjoner, eks. Anton O. Hansen. Har jobbet noe med et arrangement i mai. Ellers har det gått i kvalitetssikring, kort fortalt. Sjømannsforeningene og de andre frivillige står på og vi har gjort et stort fremskritt i registreringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship. Vi er også nå ferdig med gjennomgangen av mannskapslister i ca. 500 sjøforklaringer gjeldende skip i Nortraship.

Ser at det skal være et arrangement på Landeskogen Peace Center i april om krigsseilerne: https://www.facebook.com/events/531078737535477/

Sjøfartsmuseet i Aust-Agder åpner en ny krigsseilerutstilling i juni: https://www.gbm.no/sjofartsmuseet/no/hva-skjer/utstillingsaapning-krigsseilerne/

Guri Hjeltnes skal holde et foredrag om krigsseilerne i Bamble i februar: https://www.facebook.com/events/bamble-bibliotek-og-litteraturhus/krigsseilerne-fra-2-verdenskrig-et-foredrag-ved-guri-hjeltnes/176038397085915/

Var en artikkel om Fern Sunde forrige uke: https://www.vi.no/familie/datteren-fant-heltemedaljen-pa-loftet-etter-hennes-dod/72124803

Et par profiler oppdatert basert på publikumshenvendelser: Kåre Kristiansen, Willie Hardy Søland og Syvert Birkenes. Interessant å lese den anonymiserte avisartikkelen om Birkenes i Norsk Tidend 20. juni 1942 (kan leses i profilen i registeret):

20200219_202906

Uke 7

Mandag var mye møter. Tirsdag-torsdag gikk til kvalitetssikring, kontakt med frivillige, publikumshenvendelser og annet. Holdt på med noe fagforeningsarbeid. Holdt på med diverse IT-ting, planla blant annet for IT-utvikling i Krigsseilerregisteret. Var parkeringsvakt onsdag kveld vedrørende arrangement ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter om situasjonen i Midtøsten. I panel var blant annet Tor Wennesland. Veldig interessant og opplysende!

Kvalitetssikringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship går fremover. Vi blir ferdige med gjennomgangen av materialet på disse i 2020.

Vanskelig sak med Karl Gustav Sørensen. Skal ha vært på «North Cape» under 2. verdenskrig og omkom 13. september 1942. Det kan ikke stemme at han var på skip ved det navn, da vi ikke har klart å spore det opp i noen kilder. Kanskje det er snakk om at han var på skip i konvoi PQ18 og at skipet han var på ble senket utenfor Nordkapp? Vet ikke, skal undersøke videre.

Her er et par av de krigsseilere oppdatert/registrert siden mandag (basert på publikumshenvendelser):

Karl Martin Olderøy

Anders Petterøe

Bjarne Kristian Grenersen

Uke 6

Det har naturligvis vært mange publikumshenvendelser siden medieoppmerksomheten 28. og 30. januar. Jeg har behandlet 148 publikumshenvendelser siden da og har 2 ubesvarte.

I en av henvendelse var det referanse til et register over danske krigsdeltakere. Tror det mangler mange der, et pågående arbeid. Fint tiltak: http://allieret.natmus.dk/Forside.aspx

Her er noen av de krigsseilere oppdatert/registrert siden mandag (basert på publikumshenvendelser):

Anders Birger Bang

Sven Eide

Gustav Adolf Steimler (etter krigen generalsekretær i Redningsselskapet)

Rolf Skar (på mange utenlandske skip)

Oddvar Mikal Marthinussen

Juel Alexander Hansen

Lorentz Martinius Hansen

Richard Paul Berntsen

Sverre Walderhaug

Ove Kamillo Daler

Olav Trygve Tønnessen

Anker Kristian Holm (i den 99. bataljon)

Bjarne Svendsen

Harald Syver Gaarder

Hans Fredrik Aass

Brødrene Olaf og Rolf Smaaland.

Vi kom over et par interessante profiler i kvalitetssikringen. William Spraget var på Hestmanden fra mars 1944 til januar 1945. Vaughan Richards var i tysk fangenskap før mønstring på norsk skip.

Uke 5-2

Mandag var en helt vanlig dag: oppdaterte 50 marinefolkprofiler med utmerkelser. Oppdaterte Tromøsund med mannskapsliste: https://krigsseilerregisteret.no/no/skip/30633/dokumenter Jobbet med en fagforeningssak. Krigsseiler Konrad Andreas Brå ble oppdatert med to britiske utmerkelser. Jeg hadde fargelagt noen krigsseilerbilder fra 2. verdenskrig i helga som jeg kikket på men valgte ikke å publisere. Kontakt med de frivillige og jobbet med kvalitetssikring etc.

Så kom tirsdag og fokus ble snudd. Det ble en enorm pågang etter medieoppslagene! Livesendingen på NRK Sørlandet på kvelden fikk jeg vite om 4 timer før sending, så da var det bare å sette i gang med forberedelsene og ringe Lillesand sjømannsforening.

Onsdag var jeg noen timer på Holocaustdagene. Arkivet freds- og menneskerettighetssenter hadde skoleopplegg på kinoen i Kristiansand. Etter det kom jeg tilbake på kontoret og jobbet med publikumshenvendelsene. Torsdag var jeg på NRK1+ (radio) på Holm: https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO01002220/30-01-2020 Husket å ta et bilde rett før jeg skulle på lufta:

IMG_20200130_103032080

Torsdag kveld var jeg på foredrag i biblioteket i Lillesand. Per Arne Totland hadde foredrag basert på sin bok (A Century at Sea) om Belships. Veldig interessant! Hyggelig lag og ertesuppe i sjømannsforeningen etterpå.

Jeg har fortsatt 51 publikumshenvendelser ubesvart, men forventer å behandle alle innen rimelig tid.

Ellers: det skal være en nyåpning av Hvalfangstmuseet 29. februar: https://vestfoldmuseene.no/kalender/utstillingsapning-og-innvielse-av-nytt-museum/ La ut en sjøforklaring på Fusa: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/909439/ Interessant profil på estiske Boris Smitt. Fikk henvendelse fra publikum om norsk skipsfører som seilte på amerikanske skip, Alfred Emander Hestnes. Roald Arthur Nilsen og mange andre sjøfolk i Marinen fikk profil i registeret denne uken.

God helg!