Uke 6

Denne uken har det vært mye drift-arbeidsoppgaver og noe møtevirksomhet. Fortsetter opplæring av ansatte ift. kvalitetssikring, og søker nye kilder for registreringen. Vil være mye fokus på kvalitetssikring fremover. Planlegger et tegneserieseminar til høsten sammen med noen andre, blir bra. Den siste tiden har det, gjennom frivilliges innsats, kommet inn svært mange opplysninger om dekorasjoner og hvalfangere i Krigsseilerregisteret.

Tiende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Med sine over 60 skip yder den norske marine sin innsatts i sjøkrigen på alle hav. Nye gaster må gå gjennom hard og allsidig trening før de kan ta sin plass blant sine kjempende kamerater i den kongelige norske marine. Fra en treningsleir i England for den norske marine. Fra en opbygning som er konstruert som et skip trener gastene i «landgang og fraborde» øvelser. London juni 1943 (Original bildetekst)

Uke 5

Har hatt litt IT-problemer den siste tiden, og i går kveld ble nettsidene utilgjengelige et par timer. Vi beklager det. Det viste seg at noe hadde blitt ødelagt ift. serverne og som måtte repareres/rettes før vi kunne åpne nettsidene igjen. Alt OK nå.

Denne uken har vært ganske hektisk. Har blant annet hatt med opplæring av 2 ansatte, noe møtevirksomhet (blant annet om Krigsseilernes dag i mai), IT-saker som den nevnt ovenfor. De frivilliges registrering av sjøfolkene i Marinen fortsetter.

27. januar var det forresten markering av Holocaustdagen ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Registrerte den siste uken to krigsseilere som hadde en del fartstid på utenlandske skip. Dette basert på dokumentasjon innsendt av publikum:

Ivar Kristian Iversen

Olav Bernhard Haneberg

De norske krigsseilere i utenlandsk handelsflåte har vi ikke hatt anledning til å systematisk registrere på grunn av at vi ikke har funnet relevant arkivmateriale. Likevel har 6031 krigsseilere den flåtetilhørigheten i registeret, dette fordi vi har registrert fra mange forskjellige arkiv på krigsseilerne siden 2016. Siden det er vanskelig å dokumentere akkurat denne gruppen krigsseilere, så er vi takknemlige for at publikum bidrar med dokumentasjon. Det samme gjelder de som var i hjemmeflåten, Arne Andersen ble for eksempel registrert basert på henvendelse fra publikum.

Niende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Fra brua på en norsk M.T.B. (original bildetekst). Tilleggsinformasjon: Klargjøring av ammunisjon. De 3 nazisymbolene er antageligvis trofeer

Uke 4

Ettersom Korona har gjort det vanskelig å avlegge besøk på Riksarkivet en god stund nå, har jeg måtte henvende meg til dem og bedt dem skanne og digitalisere bokser med arkivmateriale blant annet på Marinens sjøfolk. Så gjenstår det å se om de tar på seg jobben og eventuelt når. Riksarkivet har svært mye å gjøre for tiden etter hva jeg erfarer.

Ellers synes jeg at det begynner å bli en interessant samling med arkivmateriale på Digitalarkivet knyttet til 2. verdenskrig. Den største bolken med materiale er fortsatt knyttet til krigsseilerne: blant annet Ex gratia-arkivet (635 bokser), Londonregisteret (152 bokser) og et 13 bokser medaljekartotek er alle blitt digitalisert som et resultat av samarbeid mellom Riksarkivet, Oslo sjømannsforening og Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Jeg ledet den frivillige tilretteleggingsfasen av arkivmaterialet på Riksarkivet i 2015-2016 (9 måneders arbeid), som langtidslesere av denne bloggen kanskje vil huske.

Det er 44 bokser med New York-kort i Digitalarkivet som jeg ikke har fått studert særlig, som virker interessante. Videre er det 11-12 bokser på de som kom til Storbritannia fra Norge over Nordsjøen. Lurer på hva de 2 bokser med register over savnede norske og døde utenlandske sjøfolk 1940-1945 er. Dette vil etter hvert bli gjennomgått. Det finnes mye annet der også, som over hundre bokser med skipsdagbøker gjeldende skip i Nortraship. Dette med digitalisering av arkivmateriale er veldig spennende og viktig for oss i Krigsseilerregisteret for det gjør det mye enklere for oss å få studert arkivmateriale.

Vedr. jobbintervjuer forrige uke, så er de gjort og ansettelser gjennomført.

Åttende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Den norske tankbåten Varanger ble torpedert utenfor den amerikanske kysten 25. januar 1942 og ovenfor bringer vi et bilde av senkningen. Hele mannskapet, 42 mann, kom i livbåter og ble reddet. I Sea Isle City ble de vel mottatt i den katolske kirken. (Original bildetekst)

For historisk kontekst vedrørende senkningen, så kan det leses her.

Uke 3

Jeg fikk i dag innsyn i et arkivmateriale ved Riksarkivet på Marinens sjøfolk. Dette håper jeg kan inneholde materiale relevant for vår dokumentering av marinesjøfolkene. Vil studere dette ved anledning, må bare se an litt ift. Korona.

Har jobbintervjuer denne uken i sammenheng med utlysningen av stilling nevnt i blogginnlegg uke 50.

Noen nyheter/medieoppslag om krigsseilerne i januar 2021:

16. januar var det i Aftenposten en artikkel om «Mannen som kjempet krigsseilernes sak hele livet, ble skrevet ut av historien»: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dlv6AO/mannen-som-kjempet-krigsseilernes-sak-hele-livet-ble-skrevet-ut-av-hi?fbclid=IwAR2TT6RaltrRxdcJ20zZkBve99fbsQVG-7y49FTwGR8q7wANWvVBeRtNuTw

19. januar var det en sak om «TV-Våren» i Dagsavisen: https://www.dagsavisen.no/kultur/tv/tv-varen-for-nye-exit-sjokk-mye-norsk-humor-og-to-thrillere-1.1823974?fbclid=IwAR2xoGfQRgLP_FJTBhQ_fkPr5lGbxZqBD60AVnqP65NprnU0EX6PIts5gJo
Der kunne man lese følgende: «Men egenproduserte serier av det store formatet har ikke NRK denne våren, all den tid «Atlantic Crossing» ble framskyndet til i fjor høst, og oljenasjonshistorien «Lykkeland 2» er utsatt til 2022. Det samme er «En sjøens helt», serien basert på Jon Michelets romanserie».

20. januar kunne man i sak hos Bergen Næringsråd lese at «Tidenes største norske spillefilm skal spilles inn i Bergen»: https://www.bergen-chamber.no/nyheter/siste-nytt/2021/01/tidenes-stoerste-norske-spillefilm-skal-spilles-inn-i-bergen/
Spillefilmen «Krigsseileren» skal spilles inn i 2021. Det er planlagt at den har premiere på kino høsten 2022.

Syvende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

4. mars 1941 reiste et lite selskap, bestående av 4 passasjerer, en eldre skipper og en dekksgutt fra et lite sted straks utenfor Bergen ombord på fiskeskøyta «Volga» med kurs for England. Turen gikk først til Florø hvor matbeholdningene ble komplettert, deretter sørover omtrent på høyde med Statt, hvoretter kursen ble satt for Shetland. turen tok 5 døgn. Den vesle båten ble overfalt av en voldsom storm. Motoren gikk istykker, og båten ble drivende i 28 timer. Skøyta var uten kart og hadde bare et dårlig kompass. Flyktningene holdt derfor på å seile forbi Shetland, hvis ikke en av dem hadde oppdaget konturer av noen fjell på morgenvakten den siste dagen til sjøs. Det var Shetland som lå rett syd. Det lyktes båten å manøvrere seg fram mellom minefeltene. Den siste delen av veien ble de tauet inn av en shetlansk redningsbåt. Bildet er tatt fra fiskeskøyta mens redningsbåten tauer flyktningene inn til Shetlands-kysten. (original bildetekst)

Uke 2

I frivillig sin registrering av mange nye medaljeinformasjoner på krigsseilerne, er det noen få krigsseilere som vi ikke klarer å identifisere fartstiden på. Eksempelvis Arnulf Olsen og Ole Edvard Olsen. Det positive er at vi klarer å fange opp noen få som ikke har vært i andre arkivmaterialer gjennomgått så langt, men de mangler altså fartstid.

Ellers har annen frivillig knyttet alle gjeldende sjøfolk til temaartikkel Kvarstadbåtene (Operasjon Rubble, 1941). Jeg har spilt inn sak til IT-utvikler om visning av alle tilknyttede sjøfolkene i siden, noe som ikke er tilgjengelig per nå dessverre. På sjøfolknivå vil det se slik ut, se for eksempel nederst i profil til Barton Mentz Olsen. Vi vil med tiden knytte de aktuelle sjøfolk til flere hendelser og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for publikum. Håpet er en dag å kunne liste for eksempel ut alle norske sjøfolk som var med i Invasjonen i Normandie.

Holder på å skrive om Krigsseilerregisteret i en strategirapport for 2020. Når jeg ser tilbake på 2020, var det et år med hardt registreringsarbeid. De frivillige jobbet mye. Og det var mye kvalitetssikring. På grunn av Korona, ble det også mulighet for å hente seg inn på noen ting. Særlig det å sjekke at alle var med i registeret fra Våre falne og Minnehallen var viktig.

Her er ellers liste over noen marinesjøfolk registrert/oppdatert siste tiden:

Erling Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/620069/

Finn Willy Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/528996/

Gunnar Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/247427/

Hans Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/632499/

Harald Johan Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1005996/

Hildemar Olaf Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/316019/

Håkon Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/250895/

Ingvald Kornelius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/637013/

Ivar Martens Frithjof Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233317/

Johannes Nilsen Raastsad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/668324/

Kai Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/676021/

Kåre Roald Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/367523/

Lauritz Martinius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/47309/

Nils Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/677738/

Nils Karelius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1010027/

Nils Lorentz Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/252003/

Nils Mardon Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/631303/

Einar Kristian Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1002260/

Eldon Oddermann Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/693861/

Erling Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/226993/

Fridtjof Martin Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/313054/

Georg Holmfred Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/48161/

Halvdan Nordlund Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1006354/

Sjette bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Bilde tatt 1. oktober 1942.

Norske krigsskip deltar i operasjoner og patruljetjeneste på alle hav som ledd i den allierte krigsførsel. Flåten består nå av ca. 60 skip, derav jagere, korvetter, u-båter, motor-torpedobåter, minesveipere og patruljeskip. På bilde ser en forberedelse til dypvannsbombing etter at u-båt er lokalisert. (Original tekst).

Uke 1, 2021

Jeg var tilbake på jobb mandag, og har nå blant annet fått besvart alle publikumshenvendelser utenom en.

En frivillig holder på å oppdatere flere tusen av krigsseilerne i Nortraship med nye og viktige opplysninger om utmerkelser. Jeg skulle sjekke opp i noe av det som var gjort, og kom da over John Kristiansen som etter å ha bidratt i redningsaksjon fikk både norsk og britisk medalje. Håkon Olai Larsen ble også knyttet til britisk redningsmedalje. Det er noen svært få som ikke vi klarer å identifisere med mønstringer, for eksempel Magnus Magnussen og Nils A. Nilsen.

En annen frivillig har så smått begynt å se på mannskapslister til de 5 skip som var med i Operation Rubble. Dette for å knytte alle som var med på hendelsen til temaartikkel slik at dette vises i den enkelte profil. Eksempelvis Thor Chønang Owren.

Jeg har laget en temaartikkel på Hans Herman Horn, som var en viktig støttespiller til Krigsseilerregisteret. Uten hans engasjement og økonomiske støtte, ville vi aldri klart å få registrert så mange av krigsseilerne som vi måtte gjøre for å møte det store behovet/trykket fra publikum i årene etter lanseringen av Krigsseilerregisteret i januar 2016.

Ellers fortsetter flere frivillige med registreringen av Marinens sjøfolk på utefronten. Her kommer mange nye opplysninger som tidligere ikke har vært kjent. Her er et tilfeldig utvalg av noen av Marinens sjøfolk registrert/oppdatert siste tiden:

Aksel Sverdrup Nilsen

Alf Nils Nilsen

Andreas August Nilsen

Arne Johannes Nilsen

Arne Nordgren Nilsen

Arthur Nilsen Spilde

Asbjørn Nilsen

Asbjørn Marius Nilsen

Edmund Berg Nilsen

Eigil Løvold Nilsen

Einar Von Krogh Nilsen

Femte bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Rettighetsforvalter av foto: Bergen Offentlige Bibliotek. Lisenser for bruk: Falt i det fri.

Bildet er tatt om bord i M/S «Elisabeth Bakke». Conrad Mohr og de andre flykyndige fikk reise med M/S «Elisabeth Bakke», tilhørende Knut Knutsen O.A.S. rederi i Haugesund, fra Bombay til Avounmouth ved Bristol. Turen med M/S «Elisabeth Bakke» startet i Bombay 9. september 1941 og var fremme i Avounmouth ved Bristol 30. oktober samme år. Foto etter Conrad Mohr (1914-1943), flyger under andre verdenskrig.

Uke 51

Det nærmer seg siste arbeidsdag før min juleferie. I morgen. Før jeg slutter av, for denne gang, ønsker jeg å takke de frivillige for deres fantastiske innsats med å lage Krigsseilerregisteret. Videre takker jeg publikum for deres interesse og støtte. For meg er det et privilegium å få lov til å jobbe med Krigsseilerregisteret, og ser frem til å fortsette neste år. Jeg er tilbake mandag 4. januar. Vi har mange spennende prosjekt og informasjoner vi holder på med og som vi gleder oss til å dele med publikum i året som kommer.

En nyhet:

Om Karl Harry Olausson: https://www.oblad.no/hilde-fikk-sjokk-da-hun-startet-a-grave-i-pappa-harry-olausson-fra-skis-historie-fikk-sjokk-da-vi-skjonte-hvor-ofte-han-lurte-doden/s/5-68-942838?key=2020-12-10T21%3A41%3A34.000Z%2Fopoint%2Ff8b97633297831336be18d753c4d80a2f0d2e97e

Fjerde bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet).

Ombord på en norsk båt i konvoi høsten 1941. (Original bildetekst)

God jul og godt nytt år!

Mvh
Simen

Uke 50

Publikummer hadde fått tilgang til 3 avhørsrapporter på hjemmeseilere som flyktet fra båt langs svenskekysten inn til land i Sverige. Disse ble delt med meg og jeg oppdaterte i Krigsseilerregisteret: Karl Johan Andresen, Rolf Thorbjørn Jensen og Magnus Hansen Trones. Vi vil jobbe mer med slike typer arkivmaterialer og offentliggjøre informasjon når vi kommer til den systematiske registreringen av hjemmeseilerne.

Publikummer henvendte seg angående fartstiden i utenlandsk handelsflåte på krigsseiler Emil Blix. Dette kunne dokumenteres gjennom amerikanske kilder (Ellis Island Foundation).

Oppdaterte D/S Buskø med lenke til en åpen artikkel. Har ikke fått oppdatert historikk i registeret, men virker som en spennende historie der: «“A cursed affair”—how a Norwegian expedition to Greenland became the USA’s first maritime capture in World War II.»

Kanskje noen har sett denne på Nettavisen, men informerer likevel: https://www.nettavisen.no/nyheter/angriper-tyske-skip-i-norsk-fjord-et-av-de-mest-oppsiktsvekkende-opptakene-fra-andre-verdenskrig/s/12-95-3424058282?key=2020-12-09T08:03:12.000Z/retriever/5dd830d92bc2ec5cc761c4f9eae92114821905de
Nederst i saken er lenke til Youtube-film med flere opptak fra samme raid.

Det er lyst ut en stilling ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter: Midlertidig prosjektstilling (deltid) i Krigsseilerregisteret ved Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Tredje bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Dette vil jeg anta er tatt ombord i D/S Hektoria siden jeg i hvert fall kan skimte «Hektori» på livbøyen til høyre.

Vaktmannskap er alltid på plass beredt til aksjon ombord på norske skip i konvoien. (Original bildetekst)

Uke 49

IT-utvikler gjennomførte i dag utrulling av noen IT-saker. En av disse var KSR-582: Lenke temaartikler om fart, episoder og operasjoner til krigsseilerprofiler. Så hva betyr det?

Se eksempelvis hvor jeg har lagt inn koblinger manuelt:

John Ottar Østerberg: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/331849/
Monrad Mosberg: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/251887/

Basert på mønstringstid, har vi nå bedre mulighet til å synliggjøre hvilke hendelser krigsseilerne var med på. Med tiden vil tusenvis av krigsseilere knyttes til historiske hendelser og publikum vil kunne få listet ut (i temaartikler) hvilke krigsseilere som var med på eks. Invasjonen i Normandie. Men dette er et omfattende arbeid og vil ta tid!

Vi er nå ferdig med kobling av omkomne sjøfolk 2. verdenskrig Minnehallen->Krigsseilerregisteret, jeg er i ferd med å oversende siste liste. Dette har pågått april-desember 2020. Mange nye sjøfolk har kommet inn i Krigsseilerregisteret som følge av den systematiske gjennomgangen av Minnehallen gjort av medarbeider der. Alle i Marinen er imidlertid ikke registrert, da de dessverre ikke er oppført i Minnehallen og dermed ikke har blitt tatt med i denne runden. Må systematisk registrere de omkomne marinesjøfolkene på et senere tidspunkt.

Har skrevet situasjonsrapport i dag for perioden september-desember 2020. Det er blitt gjort svært mye i Krigsseilerregisteret, og det er jo særlig takket være de frivillige som bidrar hver dag med å dokumentere krigsseilerne. Så ønsker å takke dem her, og de som har bidratt tidligere, for deres innsats. Uten deres innsats ville man ikke kunne lage Krigsseilerregisteret.

Andre bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Fra norsk tanker i konvoi høsten 1941. Gutta prøver å holde seg i form ved å hoppe tau. (Original bildetekst)

Uke 48

Nå går det fort frem mot jul! Har bare 4 lister med hjemmeseilere igjen, så er vi ferdig i forhold til tidligerenevnte kobling av sjøfolk Minnehallen->Krigsseilerregisteret. Det er en halv boks med kvalitetssikring igjen av de utenlandske i Nortraship, blir nok ferdig innen 2 uker. Planlegger en utrulling av IT-sak neste uke, kanskje torsdag.

Jeg hadde en publikumshenvendelse på tirsdag som fikk meg til å tenke. Det gjaldt Niels Nielsen, som seilte under begge verdenskriger. Han ble tildelt Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i sammenheng med at han var om bord Belridge som ble torpedert og skadet i 1915. Håper vi en gang får oversikt over hvem de som seilte under første verdenskrig var, og hvor mange som var krigsseiler under begge krigene. Men det får bli et arbeid i fremtiden. Nå er det Marinen som gjelder, deretter hjemmeflåten.

Vi fortsetter oppdatering av registeret ift. hvalfangere 1939-1940. Frivillig holder på med arkiv (Vestfoldarkivet) over seilere påmønstret båter tilhørende Chr. Salvesen & Co. Typisk hvalkokeri D/S Salvestria, D/S Sourabaya og New Sevilla og tilhørende hvalfangstbåter. Eksempelvis nyregistrert: Einar Mørk Hojem.

Det er sjelden nå at det registreres nye skip i Krigsseilerregisteret. Før kunne det i perioder være rundt 5 om dagen, men nå er det nesten bare to i uka. Jeg tror likevel at de norske krigsseilerne var på langt flere utenlandske skip enn det dokumentert til nå i Krigsseilerregisteret. Tipper at den gang vi får tilgang på arkiv som inneholder mer av de norske krigsseilerne utenlandske skipsfartstid, så vil også mange flere skip bli registrert.

Tenkte ellers begynne en ny seksjon her i bloggen. Legge ut et bilde på slutten for å sprite litt opp.

Første er fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet) og med følgende tekst:

Straks før premieren på «Passage to Freedom», den nye norske filmen om handelsflåtenes innsats som er laget av Strand Film Company i samarbeid med Regjeringens Informasjonskontor holdtes det en uformell tilstelling i 20th Century’s lokaler i London der filmen ble framvist for en del innbudte, blant annet Kong Haakon. På bildet ser en Kongen skrive sitt navn i gjesteprotokollen tilhørende 20th Centurys’s Film Company. (London 14.12.44)

Filmen kan ses her: PASSAGE TO FREEDOM: a tribute to the Norwegian merchant navy | Imperial War Museums (iwm.org.uk)