Uke 48

Skip o’hoi! Tiden flyr og plutselig er vi i desember. Nærmer seg også et jobb-julebord som jeg har ansvar for og som skal være til neste fredag.

Det første som har skjedd siden forrige innlegg, er at vi har passert 27 000 krigsseilere! Sjømannsforeningene og de andre frivillige står på!

Jeg har arrangert en samling for de frivillige, i Kristiansand. Det ble en riktig så hyggelig samling!

Har digitalisert og publisert 2 bind av «Meddelelser fra skipsfartsdirektøren»: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/583863/

Noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert basert på publikumshenvendelser:

Herman Andreas Lunde: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/619605/default

Ole Solbjørg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/615933/

Rangvald Meyer Fikkan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/449404/

Kolbjørn Holm Henriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/589915/

Paul N. Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233897/default

Albert Racin Melberg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/238629/

Thorleif Falander: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/37957/

Reklamer

Uke 45

Gjennomførte sammen med IT-utvikler Bouvet en runde med videreutvikling av nettsidene på tirsdag. De fleste oppdateringene påvirket IT-verktøy for registrering av krigsseilere og skip. Observante brukere av Krigsseilerregisteret vil imidlertid se at det er satt inn en ny statistikk på forsiden av nettsiden. Dette for å reflektere at vi registrerer også for eksempel norske sjøfolk som kun seilte i utenlandsk handelsflåte eller norsk marine under 2. verdenskrig. Logoen for Krigsseilerregisteret har også kommet inn på høyre side på forsiden.

Neste utvikling er planlagt å gå på nytt innhold/forbedringer i Krigsseilerregisteret.

På onsdag var jeg på Riksarkivet for å tilrettelegge for skanning sjøforklaringer på skip i norsk handelsflåte 1939-1940 (48 sjøforklaringer) og hjemmeflåten 1940-1945 (182 sjøforklaringer). Med hjelp fra Oslo sjømannsforening, ble vi ferdig på en dag. Men skanning blir gjort senere av ansatte ved Riksarkivet med denne skanneren:

IMG_20171108_151200

Den kan skanne titusener av sider på en dag. Den bruker vakuum for å holde nede dokumentene, så de «flyr» gjennom maskinen og blir skannet og havner ut på andre siden.

Ellers må det jo nevnes at vi har passert 26 000 registrerte krigsseilere! Sjømannsforeningene og de andre frivillige gjør en strålende innsats med å få dokumentert alle krigsseilerne!

Uke 44

På lørdag holdt jeg et foredrag på Riksarkivet på Slektsforskerdagen 2017. Da snakket jeg om kilder på krigsseilerne. Tenkte å gi litt utfyllende informasjon om dette her:

«Kilder til kunnskap om viktig historie: krigsseilerne»:

Riksarkivet har den største samlingen med arkivmateriale om Nortraship, litt over 2000 hyllemeter.

Ex gratia-arkivet: S-3545 – Direktoratet for sjømenn, serie Gg – Søknader om Ex gratia-utbetaling, herunder avslag. (Klausulert)
Utfyllende informasjon om Ex gratia-arkivet finner du om du blar deg nedover i følgende side: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/kilder-til-krigsseilerregisteret/

Londonregisteret: S-2081 – Det norske innskudds- og trekkontor i Oslo, serie Fe – «Londonregisteret». (Klausulert)
Samme som ovenfor: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/kilder-til-krigsseilerregisteret/

«Nøkkelpersonarkiv». «Nøkkelpersonarkiv» laget av Nortraship, skjema som gjelder enkelte typer skipsoffiserer (maskinister, styrmenn og skipsførere). Her er det nesten alltid bilde av krigsseiler. Det finnes personlige beretninger i dette arkivet, som for eksempel at krigsseiler skriver om krigsforlis. 6 arkivbokser. Vet ikke arkivreferanse, men er i samlingen til Riksarkivet. Materialet er klausulert.

Skipsdagbok, dekksdagbok og maskindagbok (Riksarkivet, klausulert?). Dekksdagbok hadde generell informasjon, info om arbeidsoppgaver, info om enkelte krigsseilere, værforhold, sykdom etc. Maskindagbøker (tekniske). Ikke alle er bevart, forsvant ved forlis. Riksarkivet har et ukjent antall slike dagbøker. Kjenner ikke arkivreferanser.

Rapporter på nordmenn som flyktet til Sverige: RA, Utenriksstasjonene, Legasjonen/Ambassaden i Stockholm, Sakarkiv, (nr. 390-454): Avhørsrapporter, flyktningenr.) (klausulert).

Statsarkiv:
Hjemmeseilerne: mønstringsruller i statsarkiv.

Marinemuseet i Horten:
Marinen: Sjøforsvarets londonarkiv (noe klausulert).

Litteratur/nettressurser:

Tidsskriftet Krigsseileren: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/359178/

Handelsflåten i krig, bind 4: Krigsseiler – Krig, hjemkomst, oppgjør (Hjeltnes): https://www.nb.no/nbsok/nb/59bebd0ff134ccd1a977efae4457dac6?index=2#0

Nettressurser:
Seilingslister på www.warsailors.com.
Sjøforklaringer (500, Nortraship) i skipsprofiler i Krigsseilerregisteret https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/321367/.
Ubåter og deres angrep på allierte skip på www.uboat.net.

Våre falne www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne,
www.cwgc.org
og www.minnehallen.no.

De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig (https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/314915/) og Londonregisteret.

Ragnar Ulstein, Englandsfarten 1940-1945, 2 bind: https://www.nb.no/nbsok/nb/fa3e2ddcc84822093f3302bbf7909b2a?index=4#0 og https://www.nb.no/nbsok/nb/7245640c97a0ef8391129648d5812e48?index=6#0

Nortraships flåte, 2 bind. (Hegland): www.nb.no.

 

Uke 42

Jeg fikk forrige uke en publikumshenvendelse om Villa Fridheim, som etter 2. verdenskrig var et hjem/rehabilitering for krigsseilere. Vi kjenner dessverre ikke noe til dette, men om noen har informasjon eller dokumentasjon på denne virksomheten så vennligst ta kontakt på ksr@stiftelsen-arkivet.no.

Jeg har de siste ukene foretatt en undersøkelse om kilder på hjemmeseilerne 1940-1945 i sammenheng med at vi etter hvert skal foreta en systematisk registrering av disse. Alt tyder på at hovedruller for mønstringsdistrikt ved statsarkivene i Norge, virker å være det mest aktuelle materialet. Se bilde av slik bok, her fra Statsarkivet i Kristiansand:

Kristiansand mønstringsdistrikt

Dette materialet er imidlertid krevende og man må manuelt lete etter sjøfolk som var i hjemmeflåten. Det er ikke sikkert hovedrullene inneholder alle i hjemmeflåten heller, og det er manglende kunnskap om hvordan mønstringssystemet fungerte under krigen. Per nå er det ikke funnet et helhetlig eller delvis register over hjemmeseilerne.

Jeg skal på Riksarkivet torsdag og fredag neste uke for å undersøke arkivmateriale på hjemmeseilerne. Skal holde foredrag lørdag på Riksarkivet.

God helg!

Uke 41

Pressemelding fra Stiftelsen Arkivet/Norsk senter for krigsseilerhistorie, sendt ut 11. oktober: «Krigsseilerregisteret har passert 25 000».

«10. oktober fikk krigsseiler nr 25.000 sin egen side i Krigsseilerregisteret! Sjøfolkene i handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier under andre verdenskrig. Den viktige historien om krigsseilerne 1939-1945 gjøres tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale nettbaserte registeret: www.krigsseilerregisteret.no.

Krigsseilerregisteret er et digitalt monument, hvor hver krigsseiler får sin egen «hjemmeside». Her publiseres det blant annet informasjon om skipene de seilte på, torpederinger de var utsatt for og utmerkelser de fikk etterpå. Stadig mer ukjent informasjon blir gjort tilgjengelig, som ikke minst er av interesse for de mange etterkommere av krigsseilerne. Publikum bidrar også med unik dokumentasjon og bilder, og er på denne måten med å skape et større grunnlag for formidling av krigsseilernes historie.

Arbeidet med registeret ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening. Registreringene av krigsseilere gjøres i hovedsak av frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge, som har arbeidet iherdig siden oppstarten av registeret i januar 2016. Dette arbeidet er imidlertid langt fra ferdig. Krigsseilerregisteret vil trolig passere 40 000 krigsseilere før alle kan sies å være minnet gjennom dette digitale monumentet».

Var blant annet en notis om det på NRK Sørlandet: https://www.nrk.no/sorlandet/25.000-i-krigsseilerregisteret-1.13729149

I anledning 25 000 registrerte krigsseilere, hadde Stiftelsen Arkivet/Norsk senter for krigsseilerhistorie og Lillesand sjømannsforening en liten markering: http://www.stiftelsen-arkivet.no/krigsseilerregisteret-har-passert-25000

 

Uke 40

Vi nærmer oss 25 000 registrerte krigsseilere! Vi vil da sende ut en pressemelding.

Har planer om en runde med IT-utvikling i oktober. Det vil bli få endringer som gjelder publikumssiden, men en endring vil bli at det på forsiden vil vises konkret statistikk (ett tall) over hvor mange krigsseilere som har flåtetilhørighet uteflåten/Nortraship. Vi har krigsseilere med ulike flåtetilhørigheter, så det er greit å få skilt ut de «klassiske» krigsseilerne i egen statistikk på forsiden.

Mandag skal jeg ha foredrag for Flosta historielag, og 28. oktober foredrag på Slektsforskerdagen 2017.

Vi er ferdig med en gjennomgang av alle skip i Krigsseilerregisteret angående et nytt system for tapsårsak og tapsdato. Denne informasjonen vil i første omgang (i løpet av oktober) bli tilgjengelig i administrasjonsgrensesnitt i «mønstringer» for de som registrerer krigsseilere, men senere blir det tilgjengelig i Krigsseilerregisteret i «filter». Publikum vil da kunne sortere ut alle skip som ble kapret, torpedert, angrepet av fly, senket av eget mannskap osv.

Noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert den siste tiden, basert på publikumshenvendelser og arkivmateriale/litteratur:

George Hovland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/576930/

Sjur Normann Østervold: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/584501/

Sverre Thorvald Moe: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/238813/default

Trygve Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/432031/

Hans Thoresen Strandrud: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/582537/

Adam Egede-Nissen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/235311/default

Noen avisartikler/nyheter tilknyttet krigsseilerne/maritim 2. verdenskrig-historie som kan være av interesse (noen av artiklene er eldre nyheter):

https://www.nrk.no/rogaland/statoil-fant-skipsvrak-fra-krigen-1.13709975

http://www.wiltshiretimes.co.uk/news/15377473.Norwegian_medal_of_honour_for_North_Bradley_WW2_veteran/?ref=fbshr

https://www.nrk.no/urix/amerikansk-skipsvrak-fra-krigen-funnet_-1.13649774

https://www.moss-avis.no/kultur/rygge/jon-michelet/jon-michelet-tildelt-erik-byes-minnepris/s/5-67-487141

http://krs247.no/kultur/festival/en-verdig-prisvinner-24924/

http://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/180-fra-ostfold-ble-torpedert-og-drept-1.1034139

http://www.turrenn.net/risor-konvoi-maraton-til-minne-om-norske-krigsseilere-2/

https://www.dagbladet.no/kultur/jeg-satte-hele-mitt-renomm-som-hardkokt-revolverjournalist-pa-spill/68742022

http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=320694

Krever innlogging: https://www.h-avis.no/puls/haugesund/lokalhistorie/georg-fosen-var-n-av-sjofolkene-som-satte-livet-pa-spill-da-han-romte/s/5-62-469837

Krever innlogging: https://www.lister24.no/godhelg/i/jGMXL/Farsunds-siste-krigsseiler

Krever innlogging: https://www.h-avis.no/krigsseiler/historie/helg/reddet-75-barn-fra-drukningsdoden/f/5-62-488509

Krever innlogging: https://www.sb.no/sandefjord/krigsseilerne/jubilant/fikk-overraskelsesfest-i-100-arsgave/s/5-73-579323

Krever innlogging: http://www.adressa.no/pluss/magasin/2017/09/23/Ofret-livet-p%C3%A5-havet-hjemme-ble-de-kalt-feige-15336550.ece

Ellers:

Knut Flovik Thoresen, som jobber i Krigsseilerregisteret, har skrevet bok om Fremmedlegionen. Han var i dag på NRK Ekko. Radiosending kan høres her: https://radio.nrk.no/serie/ekko#t=1h34m03s

«Seedie’s List of Awards»

Bokverket «Seedie’s List of Awards to the Merchant Navy for World War II» fra 1997, inneholder informasjon om diverse britiske dekorasjoner (men ikke «stjerner» eller War/Defence Medal) tildelt blant annet mange norske krigsseilere. Jeg kjente ikke til dette bokverket fra før. Publikummer gjorde meg oppmerksom på boken og gjorde også et fantastisk forarbeid med å legge til rette for at informasjonen kunne registreres.

Følgende er liste over de krigsseilere som er registrert i registeret per nå og som har fått oppdatert profilen med informasjon om tildelt britisk medalje(r):

T/S ALASKA:

Jan Berntsen Natvig: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/323795/utmerkelser

Johan Fredrik Kanck: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/323811/utmerkelser

Thorbjørn Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/554450/utmerkelser

David Sæverud: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/323827/utmerkelser

Otto Georg Aschehoug: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/314522/utmerkelser

Trygve Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/250969/utmerkelser

Finn Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/323831/utmerkelser

Olaf Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/48601/utmerkelser

M/T ANGLO MÆRSK:

Karl Valsberg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/318088/utmerkelser

B.P.NEWTON:

Elias Ragnvald Blindheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/352503/utmerkelser

Rolv Olaf Evensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/37919/utmerkelser

Albert Arntsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/500383/utmerkelser

Johannes Bjørnland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/389424/utmerkelser

Thor Gulbrandsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/559168/utmerkelser

Gunnar Hagbart Album: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/430745/utmerkelser

Rasmus Parelius Astrup: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/34834/utmerkelser

John Magnus Haaland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/381944/utmerkelser

D/S BJØRKHAUG:

Ole Sandvik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/224283/utmerkelser

T/S BREEDJIK:

Nils Mikkelsen Vik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/508990/utmerkelser

D/S BUR:

Hans Angel Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/365668/utmerkelser

Ragnar Sognnæs: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/225883/utmerkelser

D/S DOURO:

Peder Kristiansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/44837/utmerkelser

Arne Leonard Dihle: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/227193/utmerkelser

Bernhard Høgseth: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/227173/utmerkelser

D/S EIKHAUG:

Kristoffer Hillesland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/237161/utmerkelser

D/S EVVIVA:

Andreas Nicolai Havsgaard: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/332517/utmerkelser

Ole Jerndorf Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/42609/utmerkelser

M/T FERNCOURT:

Syvert Birkenes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/35557/utmerkelser

Arne Hjalmar Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/48603/utmerkelser

Peder Saltnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/336134/utmerkelser

Arne Aresen Omre: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/49951/utmerkelser

D/T FRONTENAC:

William Thorsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233787/utmerkelser

Sigurd Jacob Arntzen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/504126/utmerkelser

Lars Emil Larsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/471607/utmerkelser

D/S HILL:

Andreas Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/33891/utmerkelser

Johan Skylvik Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/229327/utmerkelser

Oskar Lingås: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/45931/utmerkelser

M/S HIRD:

Ansgar Fredhjem: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/38201/utmerkelser

Karl Johan Jonassen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/43321/utmerkelser

Nils Ingolf Lode: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/244696/utmerkelser

Tormod Saba: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/316646/utmerkelser

M/T HØEGH HOOD:

Gustav Olsen Saanum: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/252913/utmerkelser

M/S JOHN BAKKE:

Hans Gustav Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/40237/utmerkelser

M/T KAIA KNUDSEN:

Sverre Kristian Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/510342/utmerkelser

John Torgeirsen Fagerland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/353527/utmerkelser

Olav Gerhard Skogseid: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/346894/utmerkelser

D/S KNOLL:

Johannes Leonard Brose: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/467349/utmerkelser

M/T KONGSGAARD:

Leif Moen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/231691/utmerkelser

Ole Jahre Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/231629/utmerkelser

Finn Wathne: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/231679/utmerkelser

M/S LIDVARD:

Nikolai Fredrik Lindtner: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/502500/utmerkelser

Bjarne Klausen Smørdal: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/52199/utmerkelser

Johan Karlsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/43781/utmerkelser

M/T LIND:

Hans Anton Trovik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/240997/utmerkelser

Ole Haakon Bentsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/508884/utmerkelser

Kjeld Algarheim Nyebakk: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/312237/utmerkelser

Harald Emanuel Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/385520/utmerkelser

Halvard Christoffersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/466735/utmerkelser

Johan Karl Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/570358/utmerkelser

Kaare Bryn Petersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/359352/utmerkelser

D/S MAMMY:

Henry Bernhoft Røthing: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/343378/utmerkelser

D/S MARGA:

Leif Thue: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/54379/utmerkelser

M/S MOSFRUIT:

Jens Lassen Ugland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/226359/utmerkelser

D/S NEW SEVILLA:

Olaf Kristian Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/360528/utmerkelser

M/T NORFOLD:

Karl Edvard Gran: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/354873/utmerkelser

Hans Vaggestad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/224599/utmerkelser

M/T NYHOLT:

Harald Kittel Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/416758/utmerkelser

O.A.KNUDSEN:

Knut O. Bringedal: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/235395/utmerkelser

Andreas Friestad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/428881/utmerkelser

Karl Anton Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/422019/utmerkelser

Nils E. Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/235402/utmerkelser

D/S PROMISE:

Lars Meling: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/325450/utmerkelser

D/S PRONTO:

Jacob Hermann Jacobsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/415866/utmerkelser

Brynjulf Marlow Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/251308/utmerkelser

M/T RIGMOR:

Paul Kornelius Monsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/237940/utmerkelser

Trygve Stølan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/237939/utmerkelser

Per Reidar Løvdal: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/46179/utmerkelser

Finn Nord Stenersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/237942/utmerkelser

Finn Johan Wessel-Berg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/237944/utmerkelser

D/S RINGEN:

John Larsen Hauge: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/238153/utmerkelser

D/S ROY:

Helmer DItleifsen Forså: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/414810/utmerkelser

Simon Johannes Holmedal: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/41017/utmerkelser

M/S SEGUNDO:

Sverre Erling Pettersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/240887/utmerkelser

D/S SELVIK:

Johannes Nesholt Pedersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/222090/utmerkelser

D/S SOURABAYA:

Gustav August Johansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/558300/utmerkelser

Ansgar Martin Kristoffersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/463977/utmerkelser

D/S SOUTHERN EMPRESS:

Olaf Kristian Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/360528/utmerkelser

D/S SPURT:

Oluf Kristian Pedersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/441061/utmerkelser

D/S STAR:

John Anker Begby: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/357700/utmerkelser

D/S SVEND FOYN:

Anders Nils Bekken: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/378714/utmerkelser

Lars Gullaksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/460379/utmerkelser

Håkon Fjeld Hermansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/40865/utmerkelser

Arthur Kristiansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/330451/utmerkelser

Kai Chak Linnemann: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/424813/utmerkelser

Sigvald Karsten Kristensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/479999/utmerkelser

M/S TAI SHAN:

Einar Fredrik Conradi Isachsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/402510/utmerkelser

Reidar Otto Poulsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/551484/utmerkelser

Kristian Øverland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/370991/utmerkelser

M/S TALABOT:

Kjell Larsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/242170/utmerkelser

Albert Toft: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/54522/utmerkelser

Harald Bjerke: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/242179/utmerkelser

Karl Kristian Sanne: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/51749/utmerkelser

Margit Johnsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/244182/utmerkelser

M/S TAURUS:

Carl Iver Jensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/242715/utmerkelser

Barton Mentz Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/501151/utmerkelser

Alfred Sandstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/242733/utmerkelser

D/S TERJE VIKEN:

Otto Borchrevink: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/352545/utmerkelser

M/S THALATTA:

Ole Klemet Hoff Lersbryggen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/499681/utmerkelser

D/S TRAJAN:

Asmund Arnold Evjenth: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/353497/utmerkelser

M/S VELOX:

Alf Mehlum: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/499061/utmerkelser

D/S VICTO:

Guttorm Jakobsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/244895/utmerkelser

Johannes Hansen (Moen): https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/453242/utmerkelser

Awards to Merchant Navy Personnel and Others not Ascribed to Ships:

Just Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/226641/utmerkelser