Uke 23 – National Archives London

IMG_20190604_090839994_HDR

Ja, da har jeg vært på The National Archives i Kew i London i tre dager og studert arkivmateriale til blant annet Krigsseilerregisteret. Har aldri vært her før, så har vært mye å sette seg inn i av materiale. Men har grei oversikt nå.

Jeg vil si at når det gjelder Nortraship, så er norske Riksarkivet fortsatt stedet å gå. Seilingslister på Warsailors virker også å være nesten bedre enn de som er på norske skip på britiske National Archives. Det finnes samlinger med krigsseilere her, men de er ikke samlet ut fra for eksempel nasjonalitet eller tjeneste slik som i norske arkiv. Alle sjøfolkene er i en stor samling, så dessverre svært vanskelig å finne krigsseilere der kort fortalt. Har søkt om hjelp fra National Archives, har fått kontakt og jobber videre med det.

Når jeg drar til arkivet på morgenen, er det ganske store forskjeller på nivået på vannet i elven ved Kew. Tok to bilder fra da jeg gikk om morgenen og om ettermiddagen da jeg gikk hjem, men forskjellen var ikke så stor i dag som andre dager.

11

12

Det må legges til at jeg tok et bilde fra innsiden av National Archives i lese-/arkivsalen, men da fikk jeg kjeft og måtte slette bildet. Glemte meg. Så ingen exclusive bilder dessverre 🙂

Reklamer

Uke 22

Vi har rundet 53 000 registrerte krigsseilere! Takket være alle sjømannsforeninger og andre frivillige som bidrar.

Da var jeg ferdig med å registrere fra arkivmaterialet med sjøforklaringer fra Riksarkivet som vi fikk digitalisert i fjor/forfjor. Det var snakk om 4 bokser med sammenlagt ca. 3000 sider. Det har resultert i at det nå i registeret er 42 sjøforklaringer gjeldende skip i norsk nøytral fart 1939-1940, og 187 sjøforklaringer gjeldende hjemmeflåten 1940-1945. Oversikt finner man i følgende navigasjonsside i registeret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/318242/ Dette er ikke alle krigssjøforklaringer for gjeldende grupper seilere, men det er en god del av de. Dette er ledd i å gjøre klart for systematisk registrering av hjemmeseilerne.

Noen krigsseilerprofiler oppdatert:

Alfred Mendes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/839215/

Antoinette Meldgaard: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/382868/

Trygve Alsaker: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/325116/

Helner Grundt Spang: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223393/

Arnfinn Thorkildsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/54755/

Roald Fridtjof Larsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/483027/

Ali Akeber: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/715718/

Uke 21

Det har gått en del i kvalitetssikring av de norske krigsseilerne i Nortraship de siste 2 ukene.

Skal ha et strategimøte med Lillesand Sjømannsforening onsdag neste uke hvor vi planlegger veien videre for høsten 2019.

Planlegger en runde med IT-utvikling i juni.

Skal til London på National Archives 4.-7. juni for å søke etter relevante kilder til Krigsseilerregisteret. Blir spennende!

I løpet av kvalitetssikringen denne uken kom jeg over det som må være en av svært få kinesiske krigsseilere i hjemmeflåten: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/707445/

Ellers, noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert siste uken:

Helge Johan Hansen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/40349/

Helmer Spang: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223393/
Finner, merkelig nok, intet arkivmateriale på Spang.

Wilhelm Wennersten: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/715786/

Registrerte en krigsseiler under 1. verdenskrig i Sjøhistorie.
Axel Lorentz Ask: https://www.sjohistorie.no/no/sjofolk/836377/

Jan Bernt Haugen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/675236/

Hjalmar Olsen Gunnestad: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/355882/

Uke 20

Det jobbes med en utstilling om krigsseilerne ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Tema er blant annet global krig og fangenskap. Bjørn Tore Rosendahl, faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie, leder arbeidet med denne. Det hele har blitt svært bra. Det er ikke fastsatt når utstillingen er ferdig. Gir mer informasjon når alt er på plass.

Vi har fått innsyn i «Sjøforsvarets londonarkiv» ift marinens personell 1940-1945. Vi jobber fortsatt med registreringen av de utenlandske sjøfolkene i Nortraship 1940-1945, men vi vil i løpet av de neste månedene parallelt begynne en systematisk registrering av sjøfolkene i marinen.

I løpet av tiden fra sommeren 1940 og frem til krigens slutt hadde mer en 8000 menn og kvinner tjenestegjort i den norske marine.

Det er viktig å merke at vi allerede gjennom registreringen av sjøfolkene i Nortraship, har registrert 3400 norske sjøfolk i norsk marine og ca. 500 norske i utenlandsk alliert marine. Før vi lanserte Krigsseilerregisteret januar 2016, hadde vi registrert alle de 1799 skytterne i handelsflåten (SSH), så de utgjør nå ca. halvparten av de 3400 marinefolk i registeret per i dag. Flere sjøfolk i handelsflåten gikk over til å tjenestegjøre deler eller hele krigen i marinen.

Neste gruppe sjøfolk som vil bli systematisk registrert i Krigsseilerregisteret, blir marinens sjøfolk 1940-1945.

Jeg jobber med å kvalitetssikre slutten av Ex gratia-arkivet tilhørende Riksarkivet. Boks 600-635 har naturligvis inneholdt flest søknader angående krigsseilere i Nortraship, men her har det også vært flere søknader angående hjemmeseilere og norske sjøfolk på utenlandske skip. Vi har omtrent alle skipene i hjemmeflåten i registeret, men det dukker stadig opp skip i utenlandsk handelsflåte som norske sjøfolk var om bord 1939-1945 som vi må dokumentere. Se eksempelvis Aage Svendsen Øksnevad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/746154/ og Ole Emanuel Berntsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/717016/

Vi har så langt fått registrert ca. 5000 norske sjøfolk på utenlandske skip 1939-1945, men skal må få registrert disse systematisk/komplett må man nok tilegne seg relevant arkivmateriale fra utenlandsk arkiv for eksempel fra det nasjonale arkivet i England.

13. mai var det Krigsseilernes dag ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Eget oppslag om dette på Facebook-siden vår «Krigsseilerne»: https://www.facebook.com/Krigsseilerne/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBLRdhUe59T7BlZg4v0HpqvYa1AgMBV1aSXfRcv1jMmmn_fLaLFEy3yK7M9-FxkIwpgGzdif8Wx8GYc

På samme arrangement ble det opplyst at D/S Hestmanden har fått 5 000 000. Følgende står i revidert nasjonalbudsjett 2019: «Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner til et engangstilskudd til Vest-Agder-museet i 2019, slik at veteranskipet D/S Hestmanden kan settes i operativ stand til markeringen av frigjøringsjubileet i 2020. Skipet, som ble bygd i Bergen i 1911, er et minnesmerke over norske krigsseileres innsats i to verdenskriger».

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fem-millioner-kroner-til-ds-hestmanden/id2645000/

Gratulerer!

Samme dag laget jeg Facebook-oppslag om krigsseiler Trygve Hansen som var i London 8. og 9. mai. Forsvarets forum laget reportasje om hans tur: https://forsvaretsforum.no/en-krigsseilers-siste-hilsen?fbclid=IwAR3RE2a9dUdc_l5uZCDK8z8Mpqqke27RbPyguF3OOnPgyvZNiTZhiZQU5r8

Ellers, noen nye krigsseilerprofiler registrert/oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:

Johannes Peder Jacob Holvik: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/834783/

Birger Johannes Brekke: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/461639/

Hjalmar Olsen Gunnestad: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/355882/

Erik Tobias Mehus: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/229415/

Finn Ager Madsen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/229406/

Uke 19

Det er arrangement i Arendals Sjømandsforening i dag kl. 18.00-20.30 åpent for publikum, skal holde foredrag (krigsseilere fra Arendal og omegn) og være med å «live-registrere» krigsseilerinformasjon der. Reportasje på NRK: https://www.nrk.no/sorlandet/krigsseilerhistorien-skal-suppleres-1.14534083

Bjørn Tore Rosendahl skal ellers holde tale på Bygdøy 8. mai.

Det er avduking av et krigsseilermonument i Mandal 8. mai: https://www.mandal.kommune.no/tjenester/kultur/6306-krigsseilermonumentet?highlight=WyJzdGVuZ3QiLCJ2ZWkiLCJzdGVuZ3QgdmVpIl0=

To krigsseilere har dessverre gått bort nylig: Olav Aune (https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/406900/) og Ludvik Johan Anton Johnsen (https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/701507/).

Jeg har kanskje nevnt det før, men følgende oversikt i Krigsseilerregisteret er nå ordnet i egen seksjon: «Den norske uteflåten: Fart, episoder og operasjoner (1940-1945)»: https://krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/822091/

Var en krigsseiler som jeg ser var på en britisk base, og som omkom der under krigen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/556226/monstringer

Ellers, noen krigsseilerprofiler oppdatert siste uken som følge av publikumshenvendelser:

Torstein Vollan

Hans Markus Solberg

Jakob Tønsberg Ryther

John Amundsen Pedersen

Sverre Thorsen

Harald Steinar Aarrestad

Knut Hanevik

Ernest Rosso Svendsen

Gudmund Tangen

Sigurd Eugen Fredriksen

Odd Vesterli

Uke 17

Da var jeg tilbake igjen! Har vært en fin påske; var blant annet på tur («gjengrodde stier») i Grimstad, i en tørrlagt tømmerrenne i Vennesla, og har trukket krabbeteiner. Var ikke noe god krabbefangst (naturligvis, for kjennere), men ble en smak i hvert fall. Føler ikke behov for å reise utenlands når været er så fint som det har vært i påsken, så har vært en rolig påske for min del.

Har brukt dagen på å besvare publikums- og andre henvendelser. Hadde besøk av publikummer som avleverte en fin uniform og annet materiale etter krigsseiler. Ser også at krigsseiler Sigurd Gjøsæter feiret 100 år nylig, kan blant annet se bilde på denne siden: https://www.facebook.com/Krigsseilerne/posts/2291235960899357

Vet ikke om jeg har sagt det, men er krigsseilernes dag på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter 13. mai. Min arbeidsplass. Se følgende side for mer informasjon: https://www.arkivet.no/krigsseilernes-dag-

Leste en interessant artikkel i The Guardian om forberedelsene til 75-års markeringen for D-dagen 6. juni: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/22/normandy-prepares-for-75th-anniversary-of-d-day-landings Ser at også Donald Trump skal være tilstede 6. juni.

Jeg ser at den artikkelen med Andhøy og krigsseiler Edvard Trevland ikke er +-sak akkurat nå, så les den mens dere kan! https://www.sb.no/hvalfangst/krigsseilerne/sandefjord/andhoy-fester-trevlands-historie-pa-teip-det-krigsseilerne-opplevde-er-viktig-for-ettertiden/s/5-73-898829

Les også denne avisartikkelen om krigsseiler Sigfred Bødtker: https://www.ba.no/hva-skjer-i-bergen/andre-verdenskrig/havari/krigsseilerens-eget-skuespill/s/5-8-1028440

Ser at Skonnerten «Svanen», visstnok eneste bevarte tremastede skip fra den norske handelsflåten og som også skal ha vært aktiv under verdenskrig, kommer til Risør trebåtfestival i 2019. Kan lese mer om det her: https://trebatfestivalen.no/2019-om-s-s-svanen-kommer-til-arets-festival/

Ha en god uke videre! Jeg skal ha besvart alle mottatte henvendelser innen fredag.

Simen

Uke 15, påske!

Ser ut som jeg glemte å oppdatere bloggen forrige uke! Uansett, her er et innlegg før jeg tar påskeferie. Har ferie 13-22. april og er tilbake på jobb tirsdag 23. april.

Jeg har akkurat gjennomført en runde med tilbakemeldinger til alle medlemmer av sjømannsforeninger som registrerer de utenlandske krigsseilerne i Nortraship. Det ser svært bra ut og vi er over halvveis i arbeidet.

Vi holder fortsatt på med kvalitetssikringen av de norske krigsseilerne i Nortraship. Det dukker fortsatt av og til opp norske krigsseilere som enda ikke er registrert, siste tilfellet var Markus Jonsen Otterskred, så arbeidet med å registrere de norske er det fortsatt en stund til før vi er ferdig med. Det er også et detektivarbeid med å få historikker på de mange utenlandske skip som norske krigsseilere var på. Sendte akkurat over liste med 10 skip til en av de som jobber med dette, og 2 marineskip (Firmament og Mastiff) til en annen. Heldigvis har vi tilgang til Lloyds register (1940-1945) som er digitalisert, ellers ville det arbeidet vært mye mer tidkrevende.

Det er igjen lagt til nye hjemmeflåte-sjøforklaringer i registeret. Vi er nå oppe i 163 for hjemmeflåten 1940-1945: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/749046/. Vil bli litt over 200 før alt vi har fått tilgjengelig fra Riksarkivet er registrert ferdig. Så får vi se om jeg oppsøker Riksarkivet for mer sjøforklarings-materiale.

Var i Arendal sjømannsforening på tirsdag. Det var et hyggelig besøk i deres ærverdige lokaler.

Kom over et tilfelle hvor det var en feil i Våre falne og Minnehallen. Der står det at Arthur Soltvedt omkom ved ulykke om bord Dalfonn. Men det riktige er at han var på Selbo.

Tenkte å se litt tilbake på registreringen av krigsseilere i 2019. Det har hovedsakelig vært registrert de utenlandske krigsseilerne i Nortraship. Disse har i arkivmaterialet færre opplysninger om seg enn de norske, så det går raskere å registrere. Følgende er statistikk for januar til april:

6.1.19: 45000
23.1.19: 46000
3.2.19: 47000
16.2.19: 48000
4.3.19: 49000
19.3.19: 50000
5.4.19: 51000

Sjømannsforeningene og andre frivillige gjør en fantastisk jobb med å dokumentere krigsseilerne!

Ønsker alle en god påske.

Mvh
Simen