Uke 38

Det er akkurat lagt ut et Facebook-oppslag på «Krigsseilerne» om avisartikkel i Sørlandsavisen Kristiansand om Krigsseilerregisteret: https://issuu.com/tvendemediaas/docs/sorlandsavisen_kristiansand_-_uke_37/8?fbclid=IwAR0-IX6hzI3vA-RvY4wzVresNMA78x47IM2XGxfB0fik4OvohcyyWA7dZhc
Ellers var det på mandag «Krigsseilernes dag» ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Dette kan også leses om på vår Facebook-side i eget oppslag.

Ellers er det offentliggjort pressemelding vedrørende vår markering i Oslo i morgen. Det er på forhånd laget innhold til en nett-artikkel og radiointervju som offentliggjøres i morgen.

Jeg er ellers prosjektleder for en oppgradering av Krigsseilerregisteret designmessig og teknisk. Dette vil antagelig foregå fra oktober 2021 til starten av 2022. Gleder meg til å starte på dette og se hva vi kan få til.

Har glemt å skrive at det er lagt ut en stillingsannonse vedr. Krigsseilerregisteret: https://arkivet.no/nyheter/ledig-stilling-historiker-i-norsk-senter-for-krigsseilerhistorie

36 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

En større del av den norske handelsflåte er satt inn i forsyningstjenesten til de allierte armeer i Middelhavsområdet og har ytet utmerket tjeneste både når det gjelder å bringe fram krigsmateriell, mat og olje. (Original bildetekst, London 09.09.43) Mannskap om bord M/S Montevideo. Opphavsperson: Ole Friele Backer.

Uke 37

Noe av tiden denne uken har gått med til å planlegge en markering i Oslo 24. september, følge opp nyansatt formidler i Norsk senter for krigsseilerhistorie og følge opp de som bidrar i kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945. Det kommer til å bli hektisk neste uke med Krigsseilernes dag mandag og markeringen fredag. Tekstene til torpedonålmonter var ferdig nå og ble innsendt til designer så venter at monteret snart er ferdig.

Hadde hyggelig besøk av publikummer denne uken som bidro med opplysninger og dokumentasjon til profil til Sigurd Marius Kjerstad. Mange interessante historier.

35 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

En ser vakten forut som kikker etter andre skip i skoddehavet. Bildet er tatt om bord på den norske båten «Lysaker V» under en overfart fra England til Normadie da den ble overfalt av skodde. (Original bildetekst datert 27.09.1944).

Uke 36

Holder på å planlegge et lukket arrangement i Oslo 24. september vedr. vår dokumentering av krigsseilerne i Nortraship. Vi har et bra program! Ellers er det Krigsseilernes dag ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter 20. september. Begge arrangement er del av Arkivets jubileumsuke i anledning at det er 20 år siden Arkivets drift fikk sin formelle åpning, 8. mai 2001.

Er snart ferdig med å lage et torpedonålmonter som skal utstilles i resepsjonsområdet ved Arkivet. Tekstene og design er bra og tror monteret vil være av stor interesse for de som besøker Arkivet.

Oppdaterte vår Facebook-side Krigsseilerne med innlegg om månedens krigsseilere, brødrene Sverre og Magne Hegvik. De var mannskap på M/S Primero og D/S Nidarland som ble senket av samme ubåt med et par ukers mellomrom. Postet også innlegg om foredrag Bjørn Tore Rosendahl skal holde om krigsseilerne ved Sjøfartsmuseet i Aust-Agder 15. september.

Jeg har fått informasjon om at det er en gjenlevende krigsseiler i USA som var telegrafist i den norske uteflåten: Billie Luella Adels Jennings. Har imidlertid ikke funnet dokumentasjon på henne. Skulle noen ha dokumentasjon for oppføring i Krigsseilerregisteret, er det bare å ta kontakt.

Noen nyhetsartikler vedr. krigsseilerne siste tiden:

https://www.vestlandsnytt.no/nyhende/2021/09/08/Hovedminnesmerke-for-krigsseilerne-og-krigsseileren-Leif-Sande-fra-Sands%C3%B8ya-24545653.ece

https://www.fullriggeren.no/nyheter/i-1938-var-karl-aksel-16-ar-og-jobbet-i-byssa

https://forsvaretsforum.no/2-verdenskrig-veteran/trygve-99-deltok-i-senkingen-av-scharnhorst/213969?fbclid=IwAR06S2u3aAkW4upuRtq6WNmW8xvrkBmNQmFvzl8gTCiEs83KoWP2-PasU4s

34 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

En større del av den norske handelsflåte er satt inn i forsyningstjenesten til de allierte armeer i Middelhavsområdet og har ytet utmerket tjeneste både når det gjelder å bringe fram krigsmateriell, mat og olje. (Original bildetekst).

Uke 35

Vi har registrert ferdig fra 1 boks av 44 av Nortraships New York-kort. Dette var mest som en test for å se hva som dette arkivet faktisk inneholder og hvordan det kan komplettere Krigsseilerregisteret. Det viktigste var nok at boksen inneholdt ca. 30 nye utenlandske krigsseilere i Nortraship. I tillegg var det mange nye tilleggsinformasjoner til eksisterende profiler. Det er verd å systematisk registrere fra alle 44 boksene, men dette er ikke et prioritert arbeid. Kortene i arkivet er dessverre lite utfyllende med opplysninger, så det er mest detaljer for vår del å hente ut fra dette arkivet sammenlignet med andre vi har gjennomgått til nå.

Ellers har vi passert 68 000 registrerte krigsseilere i Krigsseilerregisteret! Takk til alle frivillige som har bidratt og som bidrar i registreringen. Det har vært færre nyregistreringer det siste året da mye arbeid har gått i å oppdatere allerede-eksisterende profiler på Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945.

Jeg har vært ganske opptatt denne uken med strategisamling mandag-tirsdag og Tromsø torsdag-søndag. Vil gi en større oppdatering om Krigsseilerregisteret neste uke.

33 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Kongen går ombord på «Devonshire», Tromsø 7. juni 1940. (Original bildetekst)

Uke 34

Det har vært flere publikumshenvendelser enn vanlig, antagelig som følge av Frigjøringslunsjen i Oslo forrige uke.

Laget et Facebook-oppslag på «Krigsseilerne» om at vi har knyttet 130 krigsseilere til innsatsartikkelen om Maltakonvoiene.

Holder på med kvalitetssikring av registreringer av Marinens sjøfolk på utefronten og registreringer av dekorasjoner på Marinens sjøfolk, og gjennomgang av Våre falne og andre kilder for å dobbeltsjekke at alle omkomne i Marinen er registrert i Krigsseilerregisteret.

Vi hadde et hyggelig besøk i går av journalist som ønsket å skrive en avisartikkel om Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Vi holder på med å få på plass et lite utstillingsmonter på Arkivet som vil presentere 3 torpedonåler vi har i vår gjenstandssamling. Ser frem til å få monteret på plass.

Det vil ellers på Arkivet være en midlertidig utstilling, som kun utstilles noen dager, i november som vil ha tema krigsseilerne. Mer informasjon kommer senere.

Neste uke er jeg på strategisamling med jobben mandag-tirsdag, og torsdag-søndag på Norske historiedager i Tromsø.

32 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Inspeksjon på norsk minesveiper på Orknøy havn. (Original bildetekst). Omtrentlig datering: 1941. Rettighetsforvalter: Michael Ramm Østgaard og Kajsa Østgaard.

Uke 33

Jeg publiserte innlegg om månedens krigsseiler, Birger Andreas Olsen, forrige uke på vår Facebook-side «Krigsseilerne«. Publiserte i dag oppslag om at vi er ferdig med å knytte sjøfolk til innsatsartikkelen om de som var ombord da 26 norske handelsskip ble internert i Nord-Afrika fra sommeren 1940. Artikkelen og krigsseilerne kan ses i artikkelen her: l/800975/

Vi holder på å registrere dekorasjoner fra Forsvarets dekorasjonsregistre på Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945. Det blir registrert dekorasjoner på ca. 150 krigsseilere i uken. Det kommer også inn noen nye profiler i gjennomgangen, for eksempel Oscar Ewall Berntzen og David Joh. Magnus Blid.

Det har vært flere medieoppslag vedrørende Veteranlunsjen som er i Oslo i dag, 19. august 2021. For eksempel: https://www.tv2.no/v/1676122/, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/veteranlunsj/id2868098/ og https://forsvaretsforum.no/andre-verdenskrig-innenriks-kong-harald/kongefamilien-takket-krigsveteranene-pa-frigjoringslunsj/212741

Minner også om at vi i Norsk senter for krigsseilerhistorie er på stand på Arendalsuka i morgen.

31 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Norske motortorpedobåter på tokt. London, 6.10.1944 (original bildetekst).

Uke 32

Kvalitetssikringen av registrering av Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945 (registrert fra Sjøforsvarets londonarkiv) fortsetter.

I fjor gjorde vi en manuell gjennomgang av sjøfolkene 1939-1945 i Minnehallen, og sjekket da samtidig i Våre falne for å være sikker på at alle var registrert i Krigsseilerregisteret. I Minnehallen er imidlertid ikke Marinens sjøfolk registrert, så vi har nå gått i gang med manuell gjennomgang for å sjekke at alle de som omkom og som var i Marinen 1940-1945 er registrert i Krigsseilerregisteret.

Neste uke er Arendalsuka, og fredag 20. august har Norsk senter for krigsseilerhistorie stand. Les her for mer info og annet program Arkivet freds- og menneskerettighetssenter har neste uke: https://arkivet.no/arendalsuka-2021/moet-oss-paa-stand

Noen nyhetssaker:

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2021/08/15/Krigsseileren-etterlot-seg-et-brev-%C3%85pnes-etter-min-d%C3%B8d-24419495.ece (krever abonnement)

https://saltenposten.no/en-gammel-traver-er-pa-vei-langs-kysten/19.29275 (krever abonnement) https://www.ht.no/nyheter/2021/08/12/Legendarisk-dampskip-p%C3%A5-bes%C3%B8k-i-Harstad-g%C3%A5-henne-gjerne-i-m%C3%B8te-24413686.ece

Sak vedrørende frigjøringslunsj neste uke:
«Presseinvitasjon: Frigjøringslunsj for veteraner og tidsvitner H.M. Kongen, H.K.H. Kronprinsen og Prinsesse Astrid, fru Ferner er til stede ved regjeringens lunsj i anledning 75-årsdagen for frigjøringen 19. august 2021»: https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=188254&sek=112472

https://no.newsner.com/kjendis/jarle-andhoys-rorende-beskjed-krigsveteranen-edvard-103-mangler-bla-dress-og-ma-hensynta-helsa/

30 (+1) bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Inspeksjon på «Sleipner«, 1/11-40. (Original bildetekst). (Opphavsperson: Østgaard, Nikolai Ramm).
Inspeksjon på «Sleipner«, 1/11-40. (Original bildetekst). (Opphavsperson: Østgaard, Nikolai Ramm).

Uke 31

Da var jeg tilbake på jobb! Jobber med å besvare publikumshenvendelser og annet diverse.

Det har vært rolig aktivitet i Krigsseilerregisteret i juli, men nå drar vi det i gang igjen!

Det har vært noen krigsseilernyheter og aktiviteter i sommer:

Det ene er innspillingen av «Krigsseileren»: https://www.nrk.no/vestland/pal-sverre-hagen-spiller-hovedrollen-i-filmen-krigsseileren-som-forteller-bombingen-av-holen-skole-1.15565381

I et blad var det en artikkel om en gjenlevende britisk krigsseiler på norsk skip: Donald Hunter.

Artikkel om 100-år gammel krigsseiler som var i arktiske konvoier (var ikke på norsk skip).

Ifølge avisartikkel er det nå usikkerhet rundt framtiden til tv-serien om krigsseilerne basert på bøkene til Michelet.

D/S Hestmanden seiler langs norskekysten i sommer, og vender «hjem» i morgen (fredag) til Stokmarknes hvor skipet ble levert i 1911 (110 år siden): https://www.vol.no/nyheter/hadsel/2021/08/03/N%C3%A5-vender-dette-%C3%A6rverdige-skipet-hjem-til-Stokmarknes-24369259.ece
Turen kan generelt følges her: https://www.facebook.com/groups/DSHestmandensvenner/
D/S Hestmanden ble forresten brukt i innspillingen av filmen Krigsseileren.

Bok har kommet ut om krigsseiler (skipsfører) Hans Gullestad. Se profil for mer informasjon.

Jeg vet dette er gammel nyhet, men har ikke tidligere nevnt denne boken her. Vil bare tipse om Oddvar Schjølberg sin bok «Krigsseilerens familie. En krigsseilers kone og barn forteller deres utrolige historie» fra 2020.

29 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Skipsfører Karl Jentoft på D/S Hestmanden i England under krigen.

Uke 26

Jeg kom den ene dagen over noe skrevet om de Nortraship-sjøforklaringer vi har i Krigsseilerregisteret. Oppdaterte vår artikkel om sjøforklaringene med disse opplysningene. Oppdaterte da også samtidig profilen på krigsseiler Harris Gregersen. Hans arbeid med sjøforklaringene skulle bli til nytte for mange (som Krigsseilerregisteret).

Da var det også oppdatert fra Forsvarets dekorasjonsregister fra RA/RAFA-5156/G/Gd/L0001 (diverse register) og RA/RAFA-5156/G/Gb/Gba/Gbab/L0001 (Hæren tildelinger post mortem). Altså oppdatert de folk som også var krigsseiler.

Oppdaterte en krigsseilerprofil med knytning til innsatsartikkel. Einar Martin Walvik ble første person knyttet til artikkel om «Den norske tankflåten som reddet Storbritannia (1940)«.

Søndag var det to konsertforedrag (kl. 15.00 og kl. 18.00) ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter: Sanger om havet – Hanne og Amalie Krogh & Simen Zernichow. Her er fotografi fra arrangement:

Ellers, 28 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

D/S Nordsjø senket ved P.M.V. (Porsgrunn) 11. april 1945. Arkivref: SAKO/P-1089/U/Ua/L0001.

Jeg jobber frem til onsdag og tar ferie fra torsdag. Er tilbake på jobb tirsdag 3. august.

God sommer!

Uke 25

Oppdatert ferdig 93 krigsseilere som også var i Hæren fra dekorasjonsmateriale RA/RAFA-5156/G/Gb/Gba/Gbaa/L0001 og L0002. Eksempelvis: Øivind Andersen, Rolf Karsten Arnesen, Viggo Axelsen, Ole Friele Backer, Alexander Peder Johannes Buringrud, Lars Dalland, Lars Olsen Eide, Ernst Eng og Harry Melangton Hansen.

Ferdig med IT-utvikling i Krigsseilerregisteret. Her er noen oppdateringer:

Så er også fanen «registrerte deltakere» kommet inn på innsatsartiklene. Merk at det er et pågående arbeid å koble sjøfolk til innsatsartiklene, og at det vil ta lang tid å bli ferdig. Men for eksempel, så er alle gjeldende sjøfolk knyttet til begge kvarstadutbruddartiklene og Slaget om Madagaskar. Disse kan ses her https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/795125/deltakere, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/799049/deltakere og her https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/905628/deltakere

Jeg tar ferie fra 1. juli, til informasjon, men oppdaterer også bloggen på onsdagen neste uke.

27 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Torpedobåten Trygg satt på land ved Åndalsnes etter fulltreffer fra tysk bombefly i april 1940. (Original bildetekst).