Uke 33

Denne uken var Arkivet freds- og menneskerettighetssenter representert på Arendalsuka. Ansatte ved Norsk senter for krigsseilerhistorie var til stede hver dag. Jeg var der på tirsdag og torsdag. Faglig leder Bjørn Tore Rosendahl hadde onsdag en livesending av sitt mini-foredrag «Hva er en krigsseiler», som kan ses på Facebook-siden vår «Krigsseilerne»: https://www.facebook.com/Krigsseilerne/?ref=aymt_homepage_panel

Forrige uke og denne uken har for min del gått mye til kvalitetssikring, blant annet i sammenheng med starten på registreringen av de utenlandske sjøfolkene i Nortraship. Jeg har også gjennomført et forprosjekt på arkivmaterialet og registreringer gjort, i sammenheng med en vurdering av hvor lang tid det vil ta å dokumentere og kvalitetssikre denne gruppen krigsseilere. Neste uke starter en ny ansatt i Krigsseilerregisteret som vil bidra i kvalitetssikringen, så forberedelser har også vært gjort for å få på plass dette.

Ellers har vi jo rundet 35 000 krigsseilere og bikker snart 36 000 registrerte! Takket være sjømannsforeningene og de andre frivillige!

Noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert nylig:

Leif Moen

Vincent Garcia (viser litt av utfordringen med å registrere fra arkivmateriale)

Katie Andreassen

Jeg skrev ellers en artikkel om Per Hansson som er verdt å lese: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/728855/
Og om Thore Horve: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/725901/

God helg!

Reklamer

Uke 31, tilbake på jobb

Hei! Håper alle har hatt en god sommerferie! Sommeren er jo fortsatt her, selv om hverdagen nå begynner igjen så vil nok sikkert det fine været vare ut i august. Håper jeg!

Per 29. juni var det registrert 33814 krigsseilere, og per 30.7 er antallet økt til 34770. Så de frivillige har jobbet ivrig også i juli!

Jeg vil de neste dagene bruke til å besvare henvendelser på e-post, post og Facebook. Takk for tålmodigheten!

Uke 26, siste uke før sommerferien

Uke 25 var en veldig tettpakket uke. Var blant annet stabsdager mandag og tirsdag, møte med databehandler onsdag 10.00-11.00 om de nye EU-lover om personvern GDPR og torsdag kl. 12.00-14.00 var det strategimøte i Lillesand med Lillesand sjømannsforening.

Har den siste tiden jobbet med personvern. Blant annet lagt ut en artikkel på forsiden av Krigsseilerregisteret som gir informasjon om personvern: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/krigsseilerregisteret-personvern/ Har også skrevet en risikovurdering (som alle som behandler personopplysninger er pålagt å gjøre). Personopplysning betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar, levende fysisk person, jfr. GDPR artikkel 4.

Man vil også se at «kontakt» er lagt i egen artikkelside på forsiden av registeret.

Har denne uken tildelt bokser med arkivmateriale til flere av de frivillige som registrerer krigsseilere. Vi er i sommer-sesongen, men de registrerer i samme tempo. Det er svært imponerende og jeg er selvfølgelig veldig takknemlig for innsatsen. Statistisk sett har det, med noen unntak, blitt registrert ca. 1000 krigsseilere hver måned siden desember 2015.

Statistikk for 2018, antall registrerte krigsseilere:
3.1.2018: 28 000
31.1.2018: 29 000
2.3.2018: 30 000
31.3.2018: 31 000
30.4.2018: 32 000
5.6.2018: 33 000

Det ligger et svært omfattende arbeid bak dette. Informasjon om de som står bak registreringen av krigsseilerne er å finne i følgende artikkelside: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stottespillere-for-krigsseilerregisteret/

Ellers er det jo å merke at vi nå har 6000 «likes» på Facebook-siden «Krigsseilerne»!

Angående vår artikkelserie i registeret kalt «Enkeltpersoner som har fremmet krigsseilernes sak», så laget jeg forrige uke en artikkel på Magne Misje. Tror ikke jeg har nevnt det tidligere: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/708155/

Noen krigsseilerprofiler oppdatert/registrert den siste tiden:

Olaf Madsen Steinbru

Oswald Erling Rygh

Ernst Ingeberg Hagvoll

Anker Edvard Berntsen Borøy

Jakob Nilsen Strandheim

Far Jacob Klæbo og sønner Trygve og Bjarne.

Thorn Reymert

Herman Endresen Habbestad

Trygve Andreas Olsen

Jeg tar sommerferie neste uke. Starter 2. juli og er tilbake på jobb mandag 30. juli. Vil ikke være tilgjengelig på e-post eller telefon denne perioden, og henvendelser til krigsseilerinnboksen ksr@stiftelsen-arkivet.no vil ikke bli besvart før jeg er tilbake på jobb.

Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med Krigsseilerregisteret etter sommeren. Ønsker en god sommer til dere alle.

Uke 24

I går hadde jeg et 2-timers undervisningsopplegg for 4 skoleklasser (2. klasse) på Møglestu videregående skole i Lillesand med tema krigsseilerne, Krigsseilerregisteret og «historikeren i arbeid». Viktig å få formidlet krigsseilernes historie til skoleelever.

Jeg ønsker å tipse om arkiv (Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor) på Riksarkivet over norske flyktninger i Sverige under 2. verdenskrig. Mer enn 50 000 flyktet fra Norge til Sverige, og et ukjent antall av disse var sjøfolk eller personer som så kom seg over til Storbritannia og som tjenestegjorde på skip. Om man ønsker mer informasjon om en person og kjenner navn, kan man søke i «Kjesæter-arkivet»: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/43434 Ønsker man innsyn i materialet, må man imidlertid ta kontakt med Riksarkivet.

Eksempel på profil (Kåre August Lindquist) i Krigsseilerregisteret hvor det er brukt materiale fra arkiv nevnt ovenfor: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/45891/default
Lindquist sin historie er naturligvis spesielt interessant for oss som jobber på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, ettersom Lindquist var hjemmeseiler som havnet i fangenskap på Arkivet (Gestapos hovedkvarter på Sørlandet 1942-1945) og som rømte derfra og over til Sverige. Denne historien er å finne i profilen under «dokumenter».

Tips 2: følgende nettside har opplysninger (blant annet mannskapslister) om norske sjøfolk som ankom USA under krigen, men usikker hvor komplett oversikten er. Interessant med tanke på kanskje å finne norske sjøfolk i tjeneste på utenlandske skip. Du kan prøve selv og se om du finner informasjon, men tilgang til data krever at en lager en konto: https://www.libertyellisfoundation.org/passenger-result

Ellers fikk jeg informasjon om en interessant bok om Shetlandsgjengen, «Shetlandsgjengen: Heltene i Nordsjøen», av Asgeir Ueland fra 2017: http://www.kagge.no/?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1044808&b_id=1678859
Side 393-411 er blant annet oversikt over personer som tjenestegjorde i Shetlandsgjengen.

Uke 23-2

Har den siste uken jobbet med å lage et par artikler til temaartikkel «Enkeltpersoner som har fremmet krigsseilernes sak» i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/707353/. Det er interessant å sette seg dypere inn i disse personenes historie og deres engasjement. Har til nå skrevet om krigsseiler Leif Vetlesen, og krigsseiler Leif Heimstad og hans kone Else. Denne oversikten er under arbeid og ikke ferdig, flere personer vil bli inkludert.

Mottok i går en henvendelse fra publikum, og la blant annet inn mye dokumentasjon på Anker Tandrevold Pedersen. Det var 50 sider med dokumentasjon knyttet til krigsseilerens S.S.H.-tjeneste, og det var interessant å lese denne og få innsikt i skytter-tjenesten.

Jeg hadde også en sak angående Bjørn Thorleif Sigurdson, som er omtalt i Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946. Etter undersøkelser i materiale ved Riksarkivet og Marinemuseet i Horten, ble det tydelig at det ikke var mulig å dokumentere at Sigurdson hadde tjeneste på skip under krigen. Derfor ble hans profil avpublisert fra Krigsseilerregisteret og er kun tilgjengelig i Sjøhistorie.

Vi vil begynne å legge inn sjøforklaringer på skip som var i hjemmeflåten. Første skip det ble lagt ut på var Huldra. Hjemmeseilere omtalt i sjøforklaringen ble også registrert. Christen Christensen var for eksempel skipsfører da skipet krigsforliste. Det er dette vi vil gjøre med 200+ sjøforklaringer gjeldende skip i hjemmeflåten.

Det var trist å høre at Ingvald Harleiv Wahl hadde gått bort. Det er laget en egen Facebook-sak om dette på «Krigsseilerne».

Ellers så reiser jeg til Narvik i helga og er der 9-12. juni.

Uke 23

Hei,

Gjennomførte oppdatering av nettsidene på fredag sammen med IT-utvikler Bouvet. Nettsidene har nå flere ny funksjoner, men jeg trekker bare frem noen her:

Ekstra kolonne i Krigsseilerregisterets liste over skip, med oversikt over tap under 2. verdenskrig. Resultat kan ses her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip

Visning av tapsårsaks-informasjon i skipsfilter i publikumsside: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip?page=0&senket_i_krig=ww2

Utfyllende informasjon under «utmerkelser» i sjøfolk-profiler i Krigsseilerregisteret. Se eksempelvis nederst i følgende profil: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/347610/utmerkelser

Legge til rette for å kunne laste opp sjøforklaringsdokument (PDF) i admin (sjøforklaringer). Eksempel: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/703344

Knytte flåtetilhørighet opp mot temaartikkel i publikumsside. Følgende ord er knyttet til temaartikler, altså når man velger kobling og den vises i krigsseilerprofil i Krigsseilerregisteret: de 6 flåtetilhørigheter, S.S.H. og hvalfangstekspedisjon 1939-1940. Eksempel: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/229793/

Uke 22

Hei!

Jeg og IT-utvikler skal oppdatere Krigsseilerregisteret og Sjøhistorie med ny funksjonalitet. Så nettsidene vil oppleves ustabile, uten innhold, eller være utilgjengelige følgende perioder:

31. mai kl. 19.00-03.00. (Automatisk oppdatering/reindeksering)

1. juni kl. 11.00-16.00. (manuell oppdatering)

Beklager på forhånd at dette rammer deg som bruker av nettsiden.

Jeg vil skrive mer siden om hva oppdateringen faktisk innebærer, da det vil være ny funksjonalitet som garantert vil være av interesse for mange.

En ting som er særlig interessant, er at etter oppdateringen vil vi kunne legge inn PDF av dokument i sjøforklaring-seksjonen. Så vi kan altså legge ut skannede dokumenter i stedet for å måtte transkribere fra disse. Vi har ca. 50 sjøforklaringer gjeldende norsk nøytral fart 1939-1940 og 200-250 sjøforklaringer for hjemmeflåten 1940-1945 som vi vil jobbe med å tilgjengeliggjøre over tid etter oppdateringen. Kjenner ikke til at noe av dette materialet har vært gjort tilgjengelig for offentligheten tidligere.