Uke 7

Her kommer noen korte innlegg i usortert rekkefølge:

Godt å se at det blir ordning på krigsseilermonumentet i Stavanger: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/J1mewb/Krigsseilere-far-omsider-monument

Bjørn Tore Rosendahl holdt et foredrag om krigsseilerne i går: https://www.uia.no/arrangementer/senioruniversitetet-i-kristiansand-bjoern-tore-rosendahl-krigsseilerne-hvordan-faar-vi-sjoefolk-til-aa-seile-i-krig Samme dag holdt jeg et 45 minutters foredrag om krigsseilerne på Vågsbygd videregående skole.

Registreringen av de utenlandske sjøfolkene i Nortraship fortsetter (oversikt over de som bidrar). Blant annet har nå over halvparten av alle kineserne blitt registrert. Per nå er antallet 1377: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk?page=0&nasjonalitet=cn Etter hva jeg kan se, må kineserne være den nest største gruppen utenlandske sjøfolk som tjenestegjorde i den norske uteflåten under 2. verdenskrig. Storbritannia hadde den største gruppen.

Vi har publisert ut 37 nye sjøforklaringer gjeldende skip i hjemmeflåten: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/749046/ Det kan ses nederst i artikkelen under boks 297.

Noen krigsseilerprofiler opprettet/oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:

Perry Kaspar Opsahl.

Trygve Diesen.

Paul Edvin Lian.

Johan Ansgard Johansen Sirivik.

Georg Bugge.

Tor Agnar Johannes Øien.

Rolf Petersen Møller.

Erling Werner Davidsen.

Odd Hilton Rasmussen.

Arthur Johan Hagen.

Reklamer

Uke 6

Det går fryktelig fort med registreringen nå! De frivillige/sjømannsforeningene gjør en enorm innsats! Passerte 47000 krigsseilere registrert på søndag om jeg husker rett, og allerede i skrivende stund er vi oppe i 47415. Jobber hardt med kvalitetssikring parallelt med dette arbeidet.

Vi har siden sist innlegg fått laget flere nye temaartikler og knyttet disse til skip:

Evakueringen av Dunkirk (1940): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801173/

Internerte norske handelsskip i Nord-Afrika (1940-1942): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/800975/

Invasjonen i Normandie (1944): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801201/

Malta-konvoiene (1941-1942): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801011/

Norske skip kapret eller senket av tyske hjelpekryssere (1940-1943): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/802163/

Norske skip senket i Østlige farvann (desember 1941-1944): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/802121/

Ørkenkonvoiene (1941-1943): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801135/

Vil gjerne lage en oversikt også over de norske tankere/skip som fraktet drivstoff og krigsmateriell til Storbritannia under Battle of Britain 10. juli til 31. oktober 1940. Har ikke kjennskap til hvilke skip det gjaldt. Om noen skulle kjenne til litteratur som dekker dette og lister opp norske skip som fraktet disse ressursene (ikke kysttrafikken), så gi beskjed.

Ellers er Google Maps-funksjonalitet fikset i Krigsseilerregisteret igjen.

Jobber med tilgang til nytt arkivmateriale for registrering av sjøfolk. Kommer tilbake med mer informasjon om dette siden.

Uke 5

Arbeidet med å knytte grupper med skip til enkelthendelser/tjenester har begynt. Vi har laget noen temaartikler denne uken:

Alliert landgang i Nord-Afrika (Operation Torch, 1942)

Angrepet på Sicilia (Operasjon Husky, 1943)

Bari-tragedien (1943)

De arktiske konvoiene

Kvarstadbåt (Operation Performance, 1942)

Kvarstadbåt (Operation Rubble, 1941)

I tillegg er det koblet grupper med skip til eksisterende temaartikler:

De norske Libertyskipene

Shetlandsbuss i nordsjøfarten (Shetlandsgjengen)

Trykker man inn på skip koblet til artikkel, vil man se at artikkelen er gjort synlig på gjeldende skip under «annet». Senere vil det implementeres at alle disse alternativene vil gjøres synlig i «filter» under skip så man kan få sortert gruppene ut.

Jeg synes det blir bra å få koblet skip til for eksempel invasjonen i Normandie eller evakueringen av Dunkirk for da får vi bedre synliggjort i registeret hvilke skip som var med på de enkelte hendelser/tjenester og hvilken innsats den norske flåten og sjøfolk gjorde under krigen.

Ellers noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:

Thor Erling Bille

Reidar Yttrelid

Erling Brynjulf Johansen

Nils Mikalsen

Bertram Dahl

Guttorm Jakobsen

Ingolf P. Danielsen

Ståle Haukland Pedersen

Alexander Nødland

Uke 4

Den store nyheten denne uka var at NRK satser på TV-serie av «En sjøens helt»: https://www.nrk.no/kultur/dette-blir-den-dyreste-nrk-produksjonen-noensinne-1.14397122

Det er fantastiske nyheter! Krigsseilerforsker Bjørn Tore i Norsk senter for krigsseilerhistorie var i går i et lite intervju angående dette: https://sornett.no/arkiv/187083

Forrige uke var Bjørn Tore hos Michelet-familien og hentet deler av Jon Michelet sitt materiale og litteratur. Se vedlagt bilde fra arkivrommet nede i kjelleretasjen på Arkivet. Bjørn Tore som holder en av notatrullene som Michelet brukte i arbeidet med krigsseilerbøkene sine. Materialet vil bli sortert, registrert og arkivert.

img_20190122_132243613_burst001

Se også vedlagt artikkel i FVN om ankomsten av materialet, men man må være abonnent for å lese den: https://www.fvn.no/nyheter/i/1ka8ge/Michelet-arkiv-ankom-Arkivet

Vi har passert 46 000 registrerte krigsseilere! Vi holder på å teste kobling av relevante temaartikler til gjeldende skip. Tok en pilot på å koble norske Libertyskip til temaartikkel om disse skipene: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/467809/ Tanken er å koble skip til hendelser/tjenester etc. som for eksempel Kvarstadbåtene eller invasjonen i Normandie. Man vil da få kobling til utfyllende informasjon om dette på gjeldende skip, og synliggjøre dette ved at vi også vil på et senere tidspunkt kunne liste ut alle skip på denne måten via «filter»-funksjon under skipsseksjon i registeret.

Ellers jobbet jeg på onsdag med årsrapport for 2018. Var interessant å se på noen av statistikkene: I 2018 ble det blant annet registrert nær 16 500 krigsseilerprofiler av de frivillige, jeg (Simen Zernichow) la ut 18 fag-temaartikler i registeret i løpet av året, jeg holdt 12 taler/foredrag for 780 personer, og vi hadde 828 dokumenterte og besvarte publikumshenvendelser i 2018 til Norsk senter for krigsseilerhistorie/Krigsseilerregisteret.

Uke 3 – 2

Ble ferdig med IT-utviklingen i går kveld. Her er noen av sakene som ble gjennomført, som er av interesse for publikum:

KSR-522: Behov for å vise antall sjøfolk tilknyttet nasjonaliteter i «filter» i K-reg
– Nå vises hvor mange (tall) som er knyttet til de forskjellige nasjonaliteter.

KSR-515: Behov for å endre statistikk på forsiden av Krigsseilerregisteret
-Skiller nå mellom norske i Nortraship og utlendinger.

KSR-510: Hyperlenke-kobling til tekst Norsk senter for krigsseilerhistorie på forsiden av Krigsseilerregisteret.
-Trykker man i høyre hjørne på teksten «Norsk senter for krigsseilerhistorie», får man info om det i egen side.

En sak vi ikke ble helt ferdig med:

KSR-531: Google Maps viser feilmelding i forliskart på skip.
– Google tar nå betalt for å bruke deres kartløsning i registeret. Det er et lite beløp, så jeg må få opprettet konto og registrere kredittkort der for at Google Maps skal slutte å vise feilmelding i Krigsseilerregisteret.

På forsiden av registeret står det nå at det er registrert 10838 utenlandske sjøfolk i Nortraship. Dette vil nok øke til rundt 25 000 før vi er ferdig med denne gruppen sjøfolk. Det er, som kjent, sjømannsforeninger rundt i Norge og andre frivillige som sammen med Arkivet gjør dette arbeidet.

Nå som vi er ferdige med registrering av St. Olavsmedaljen på sjøfolk i handelsflåten, er følgende utmerkelser registrert på de norske sjøfolk i Nortraship (de det gjelder ut fra dokumentasjon):

Skal til Lillesand nå og ha strategimøte i sjømannsforeningen kl. 14.00.

Uke 3

Til informasjon: Holder på med IT-utvikling sammen med IT-utvikler Bouvet i dag fra kl. 16.00 og noen timer utover. Krigsseilerregisteret kan da være ustabilt eller utilgjengelig i perioder. Kan oppdatere i morgen på bloggen med noen av de endringer som er innført, men det blir ikke så stor runde denne gangen.

Uke 2

Har besvart alle henvendelser nå utenom et par som krever mer arbeid. Besvarte en publikumshenvendelse i går om norske skip som seilte på Østen 1940-1945. Jeg fant ikke så mye utfyllende, men syntes det var interessant likevel det jeg fant i Handelsflåten i krig:

Guri Hjeltnes skriver i «Krigsseiler» (bind 4 av Handelsflåten i krig) på side 46 at «et femtitalls norske skip var sysselsatt i disse østlige havområdene 1943-45 – noen i hele perioden, andre i krigens siste år». På side 78 står: «I ettertid vet man at Nortraships flåte mistet 19 skip til japanerne i tiden mellom 7. desember 1941 og 7. mars 1942». På side 333 står nevnt noen av de norske skipene som fortsatte å seile etter 8. mai 1945, men kort fortalt: «etter VE-day 8. mai 1945, gjensto krigen i Østen. En del norske skip fortsatte å seile i stillehavssonene i krigens siste fase. […] Etter Nortraships anslag av juni 1945 gikk om lag 40 skip i fart på Stillehavet eller var innom den østlige krigssonen nå og da».

Ellers passerte vi 45 000 registrerte krigsseilere forrige helg. Det er også lagt ut temaartikkel med oversikt over St. Olavsmedaljen til krigsseilere i marinen og andre tjenester: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/788627/

Vi har jobbet ferdig noe IT-utvikling i Krigsseilerregisteret, som blir «rullet ut» neste uke. Blir noen mindre kosmetiske endringer på siden, men et system som blir interessant er at vi skal jobbe med å koble skip til «hendelser». Vil komme tilbake med mer informasjon om det senere.

Ser at Kongehuset har lagt ut litt informasjon om medaljer til folk 1940-1945, men at det er svært mangelfullt og kun noen for 1940 og 1945: https://www.kongehuset.no/tildelinger.html?tid=32942&sek=27337&q=&type=&aarstall=1940 Det hadde vært av stor verdi om de fra deres arkivmateriale hadde fått ut komplett oversikt over tildelinger.

For de som har brukt Lloyds register på Plimsoll, så er forresten ikke det tilgjengelig lenger.

http://www.plimsollshipdata.org/ er stengt. Jeg har vært i kontakt med Southampton Central Library, og de sier alle data er flyttet og integrert i deres nettsider.

De skriver følgende:

«To find the entries from Lloyd’s Registers, use the search box on the link from the Local history & maritime digital archive http://www.southampton.gov.uk/arts-heritage/southampton-archives/plimsoll.aspx. If, for example, you search using the words Queen Elizabeth Lloyd’s, this finds the entries from Lloyd’s Registers but just searching for Queen Elizabeth will find images as well as books held by the library. It is still possible to search by year of build or tonnage, eg California 1920 or «1920 5400».»