Uke 24

De frivillige har begynt på den første av fire bokser vedr. dekorasjoner, sjøforsvaret, sjøtjeneste. Dette også fra Riksarkivets vårslipp 2021. For å gjøre det enklere å se hva vi gjør ift. dette materialet, så har jeg tatt et skjermbilde som viser en del av materialet (Forsvarets dekorasjonsregistre) i Digitalarkivet. De bokser strøket over er de vi har vært gjennom og sjekket for krigsseilere og evnt. oppdatert eller registrert deres profiler:

Neste torsdag skal det gjennomføres IT-utvikling i Krigsseilerregisteret og nettsidene kan da være ustabile noen timer. Planlegger ellers til høsten en større utseendemessig oppdatering av Krigsseilerregisteret.

D/S Hestmanden seiler i sommer langs norskekysten. Ferden kan blant annet følges på Facebook-siden til Venneforeningen «DS Hestmandens Venner«: https://www.facebook.com/groups/DSHestmandensvenner/

27 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Den norske båten «Fagerbro» kvitter losen utenfor Dieppe. (Original bildetekst, datert 11.10.1944). Foto med L-nummer 11282. Fotograf: Ole Friele Backer.

Bonusbilde:

Norske og danske skip fotografert under lossingen i det amerikanske avsnittet av kystlinjen i Normandie. I forgrunnen sees det norske skipet S/S Fagerbro. (Original bildetekst datert 12.07.1944).

Uke 23

Noen nye personer fra dekorasjonsarkivene fra Riksarkivet sitt vårslipp 2021: Otto Nordgren, Åsbjørn Olaussen, Ole Birger Hatlem Olsen, Harald M. Brinchmann Rønneberg, Bernhard Samuelsen, Per Sandved, Samuel B. Sandved, Jens (Johnsen) Sele, Hans Sigurd Skjong, Ole Hoff Snefjellå, Frithjof Solberg, Andreas Stang, Robert Stephan, Hartvig Kristian Sverdrup, Roald Thomesen, Peder Nilsen Aalvik, Helge Øi, Ragnar Wilhelmsen, Leif Utne og Nils Amund Owren. Perry Kaspar Opsahl ble samtidig oppdatert med noen flere dekorasjonsopplysninger. Han var med på en utrolig redningsaksjon før krigen som er verdt å lese (lenke til NRK-artikkel i profilen).

Og med det så var vi ferdig med RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001; en arkivboks på 2776 sider med opplysninger om dekorasjoner for sjøinnsats i Marinen. Ca. 600 marinefolk i Krigsseilerregisteret ble oppdatert med flere norske og utenlandske dekorasjoner. Og som vist ovenfor, ble det også opprettet nye profiler i Krigsseilerregisteret.

Noen nye fra Nortraships New York-kort: Egil Aanbye, H. I. G. Allen, James Allison, Thorleif Johan Aanonsen, Samsodin Alwi, Dugald McAlpine Ames og John Almond.

Det manglet temaartikkel over Slaget om Atlanterhavet under innsats-seksjonen. Den ligger nå ute her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/781693/

Basert på dokumentasjon fra publikum, opprettet jeg profil på Haakon Olaves Kristoffersen. Han er i en kategori sjøfolk (nordmenn i utenlandsk handelsflåte) som er mer utfordrende å få dokumentert enn andre grupper.

Som observante besøkende av Krigsseilerregisteret sikkert har fått med seg, så er det nå en 5 knapp på toppen av forsiden (som ikke må forveksles med en 5 kolonne). Vi jobber med den tekniske løsningen der slik at man skal kunne se hvilke sjøfolk som er knyttet til temaartiklene. Merk at det er et pågående registreringsarbeid, som fortsatt er i starten, og vi vil jobbe med det til høsten gjennom småprosjekter. Fra før er det kun kvarstadutbruddene som er helt ferdig (sjekket opp mot mannskapslister, bokverk etc.) hvor både sjøfolk og skip er knyttet til temaartiklene.

Jobbet ferdig en litt mindre hendelse: Slaget om Madagascar. Per nå er eneste synlige kobling inne på krigsseilerprofilene. Følgende, ut fra krigsseilere i registeret, er noen av dem som var ombord Thalatta og bidro i Slaget om Madagascar: Arne Devold, Nils Martinius Nilsen, Eugen Johannes Iversen, Eilert Meyer-Olsen, Karl Gustav Johannessen Løkkeberg, Arthur Kristian H. Holmene, Ole Klemet Hoff Lersbryggen, Erling Bertling, Thorleif Krohn Olsen, Nils Magnus Moen, Kjell Badskje Johansen, Anker Ellingsen, Sverre N. Andresen og Asbjørn Aares.

Norske minesveipere er daglig i virksomhet rundt Englands kyst for å holde sjøveien åpen. Det er for det meste trålere og kvalbåter som er satt inn i denne tjenesten. Mannskapet i ferd med å skyte etter en drivmine. (Original bildetekst)

Uke 22

Igjen er det oppdatert med flere begrunnelser på norske marinefolk på utefronten. Her er noen av dem: Einar J. Kvamme, Hartvig Lowzow, Einar Kristiansen, Peder Johan Kristiansen, Arne Kråkøy, Peder Kvamsø, Olav Lien, Eugen Lindholm, Waldemar Lund, Harald Madsen, Olaus Martinsen, Franck Alexander Mathiassen, Erling Matland, Einar Meyer, Jens Myklebust, Nils Trygve Nilsen Tegdan og Asbjørn Ingvald Lucassen.

Noen nye krigsseilere fra «Nortraships New York-kort»: Henning Halvorsen Aamnes, Colin Alexander, Lipinon Alexander, Andrew Alfheim, Karl Alfons og Louis Allaer.

Har tidligere spilt inn noen saker til IT-utvikling. Noen har kanskje fått med seg at det i går ble lagt til en ny knapp på forsiden av registeret kalt «innsats». Ikon for denne knappen kommer på plass litt senere. Denne knappen lenker til følgende side: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/822091/ Vi vil snart fortsette arbeidet med å koble sjøfolk til disse artikler da vi i samme utviklingsrunde vil få hele systemet på plass for dette i publikumssiden.

25 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Inspeksjon ombord på norske fartøyer i kanalen, 11/6-41. (Original bildetekst)

Uke 21

Kom over et brødrepar, i kvalitetssikringen av Sjøforsvarets londonarkiv, som begge var innom tjeneste i Shetlandsgjengen: Ole Ferdinand Lines og Harald Arnold Lines.

Noen nylig publiserte profiler fra kvalitetssikring fra forskjellige marinematerialer: Håkon Linnerud, Kristoffer Holst, Tore Holthe, Sam Houlder, Sverre Gjelsten, Henry Wilhelm Nicolai Gundersen, Olaf Hansteen, Arnt Lorentzen, Håkon Sigmund Lorentzen, Jan Arnold Lorentzen, Roald Astor Lorentzen, Asbjørn Ingvald Lucassen og Kjell Apenes. Ikke alle marinesjøfolk på utefronten som er i Sjøforsvarets londonarkiv, så derfor vil disse registreres også fra andre arkivmaterialer. Ellers mange interessante begrunnelser i materialet med dekorasjoner på marinefolkene, eksempelvis: Otto Treu Jacobsen, Kurt Jensen, Nils Hjørding Jensen, Folke Hauger Johannesen.

Arkivverket har nylig digitalisert et annet materiale som vi kaller «Nortraships New York-kort»: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000005029638
Her er nye opplysninger om norske og utenlandske krigsseilere i Nortraship. Denne uken er eksempelvis 3 utenlandske og to norske krigsseilere registrert: Manuel Adonis, Anti Agjeff, Jacinto Agunday. Helge Mikal Aksdal og Bernt Algot Ahlberg. En med ukjent nasjonalitet: Eric Akerman.

Ellers hadde vi noen problemer med serverne som gjorde at Krigsseilerregisteret var nede 5-6 timer i går (26.5). Vi beklager dette og jobber for at det ikke skal skje igjen.

Interessant artikkel 25. mai i The Guardian, «The secret deportations: how Britain betrayed the Chinese men who served the country in the war:» https://www.theguardian.com/news/2021/may/25/chinese-merchant-seamen-liverpool-deportations

24 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Boksekamp til trekkspillmusikk og med gastene selv som tilskuere ombord på en norsk korvett under opphold i Britisk havn mellom patruljetoktene (Original bildetekst).

Uke 19

Har kommet tilbake fra en miniferie, og har nå fått besvart alle henvendelser. Arbeidet med norske sjøfolk på utenlandske skip fortsetter; fikk blant annet inn 5 nye skip i dag, Ethan Allen, Edwin Abbey, George E. Waldo, Cleveland Abbe og Gertrude Kellogg. Skal til å sjekke over en del dekorasjoner på marinefolk. Kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk fortsetter. Syntes det var fint det en publikummer skrev i henvendelse om Krigsseilerregisteret og krigsseilerne: «Her var det mye interessant lesning, en kan ikke annet enn å bli takknemlig ovenfor disse modige seilere».

Hestmanden og Rogaland seilte under 2. verdenskrig og er i drift i dag, men ble i dag gjort bevisst på http://www.rodskjel.no/index.html https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/24631/ Interessant å lese om skipet og glad for den innsatsen som er gjort for å holde skipet ved like. Håper de får midler til å kunne fortsette driften.

Har vært mange medieoppslag om krigsseilerne også denne gang:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/we1wOn/joner-spiller-krigsseiler-fra-bergen-en-skam-at-denne-filmen-ikke-e

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VqmrL3/krigsseiler-fikk-medalje-fra-regjeringen-aatte-maaneder-etter-at-han-doede

https://www.banett.no/pluss/2021/05/17/Hedret-bestefar-23974215.ece

https://arkivet.no/nyheter/1-million-til-krigsseilerregisteret?fbclid=IwAR3zymcVikYbljgQ0fYAgTYiMF8uqkSCv7a3YFW0HNYE3SUAE40SFAhur2w

https://www.fanaposten.no/nyheter/nils-105-gir-ut-bok-om-sitt-utrolige-liv/repteo!4aymgQrXm@5X6mKZVizFxA/

23 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Opphavsperson bilde: Ole Friele Backer):

En større del av den norske handelsflåte er satt inn i forsyningstjenesten til de allierte armeer i Middelhavsområdet og har ytet utmerket tjeneste både når det gjelder å bringe fram krigsmateriell, mat og olje. Dette bilde er tatt fra et norsk skip i konvoy på Atlanteren. (Original bildetekst). Foto tatt i 1943 fra skipet Montevideo.

Uke 18

Frivillig har tidligere registrert ferdig en «dekorasjonsboks» med arkivmateriale på flygere og hentet ut info om de som også var krigsseilere. Dette fra det materialet som ble sluppet i Arkivverkets vårslipp 2021. Vi har nå begynt å se på en ny boks fra samme sted som handler om sjøinnsats i Marinen. Veldig spennende materiale og vi er glad for at Arkivverket tok seg tid til å skanne og digitalisere materialet. Godt å se at det er flere detaljerte begrunnelser for tildelinger av medaljer. Kommer også over personer som ikke vi tidligere har kunnet dokumentere gjennom andre arkivmaterialer. Jeg viser til noen personer her slik at dere kan se hva dette materialet typisk kan inneholde av opplysninger om dekorasjoner:

Edgar Kjær Arverud, Aksel Martin Akselsen, Eilert Louis Andersen, Rudolf Kristian Andresen, Marcelius Aske, Arne Barstad, Arne Baste, Petter Bernhard Bendiksen, Reidar Arnstein Bergmann, Rolf Otto Berntsen, Hans Jacob Baade Bie, Arnvid Bigseth, Helge Storm Bjerke, Malvin Willy Bjørnevik, Thor Ek Bjørnstad, Trygve Sigurd Briseid, Hans Bratholdt.

I anledning 8. mai, har det vært mange nyhetsartikler vedrørende krigsseilerne. Det er fint å høre at Regjeringen ser at det er mulig å gjennomføre en lunsj for veteraner og tidsvitner i august: https://www.nrk.no/ytring/regjeringen-skal-hedre-krigsseilerne-1.15490237

Andre nyheter:

https://www.banett.no/nyheter/2021/05/08/Frigj%C3%B8ringsdagen-Krigsseiler-hedret-etter-sin-d%C3%B8d-23932550.ece

https://www.op.no/8-mai-er-en-dag-til-ettertanke/o/5-36-1078760

https://www.fremover.no/takk-for-friheten/o/5-17-846740

https://vartoslo.no/22-juli-bydel-frogner-frigjoringsdagen/fritt-ord-lederen–det-er-en-stor-belastning-og-en-skam-at-ingen-tar-helseansvaret-for-22-juli-ofrene/301675

https://www.klikk.no/historie/senkingen-av-ms-borgestad-6737539

https://www.l-a.no/nyheter/i/419lnq/markerte-frigjoeringsdagen-paa-ferdig-krigsseilerplass

https://www.hvitebusser.no/redaktorens-hjorne/frigjorings-og-veterandagen-8-mai-2021/

https://www.jarlsbergavis.no/tusen-takk-for-innsatsen/o/5-26-304023

22 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Katt og fotoapparat, fotografert på skip på vei til Normandie (bildetekst, 6.1944). Opphavsperson: Ole Friele Backer.

Uke 17

Kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten fortsetter! Her er noen nye/oppdaterte profiler denne uken: Ingvar Grotle, Matias Romandus Grotle, Oddvar Johannesen Grotle, Oskar Andreas Grotle, Albert Kristian Grung, Asbjørn Magnus Grunnvoll, Kaare Broager Grøn, Arthur Grønbeck, Arne Henry Grønneberg, Lorentz Thorvald Marius Grønning, Peder Jakob Grøsvik.

Arbeidet med norske krigsseilere på utenlandske skip fortsetter. Her kan man se noen av de nye mønstringer: Johnstown, Niobe, Harry G. Seidel, Lubrafol, Pontiac.

Noen nyhetsartikler:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arets-8.mai-markering-bli-heldigital/id2846509/

https://www.forsvaret.no/veteraner/veterandagen

https://www.matriarken.no/kvinners-stemmer/norges-forste-krigsreporter/

21 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Våre allierte kommer (Original bildetekst). Mange småbåter kom de allierte marinefartøyene i møte da de kom inn til Bergen havn i mai 1945. (Foto fra album etter Leon Jacobsen).

Uke 16

Kvalitetssikring av Sjøforsvarets londonarkiv fortsetter sammen med noen andre prosjekter.

Eksempel på noen nye skip denne uken (nordmenn påmønstret utenlandsk skip): City of Dallas, Nascopie, Amapala, Thistleford, Parismina, Firethorn. Vi har ikke fått historikk inn på skipene enda.

Temaartikkelen om fysiske krigsseilermonument er oppdatert med flere bilder: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/483673/

Noen nyhetsartikler vedr. krigsseilerne:

https://www.nrk.no/nordland/hurtigruten-d_s-nord-norge-kapret-og-senket-av-tyskerne-og-funnet-pa-hemnesberget-1.14932173

https://www.folkebladet.no/kultur/2021/04/28/%E2%80%93-Det-er-dramatiske-historier-som-fortjener-%C3%A5-bli-kjent-23874956.ece (krever abonnement)

https://www.lister24.no/nyheter/i/kRgXma/tror-hun-hadde-vaert-veldig-stolt (krever abonnement)

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/PR8ae7/25-vil-lage-minnesmerke-for-krigsseilerne (krever abonnement)

20 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

I midten av juli måned 1943 avla H.M. Kong Håkon og H.K.H. Kronprins Olav et besøk om bord på et av den norske handelsflåtes moderne dieseldrevede skip [Mosdale], som nettop var kommet tilbake etter å ha krysset Atlanteren for 51. i gang i løpet av 3 år. I alt har dette skip bragt over 50.000 tonn fødevarer fra Nord-Amerika til Storbritannia. Ved denne anledning utdelte Kongen medaljer og mannskap: kaptein førstestyrmann, førstemaskinist, den kvinnelige kanadisk-fødte radiotelegrafist om bord og skipets motormann. Bildet viser den kanadisk fødte radio telegrafist om bord, fru Fern Sunde (tidl. Fern Blodgett) gift med skipets kaptein, motta den norske krigsmedaljen av Kong Håkon (Original bildetekst)

Uke 15

Spilte inn saker til IT-utvikling denne uka. Håper blant annet å få på plass bedre visning i nettsidene ift. systemet tenkt med kobling av sjøfolk og skip til hendelser/operasjoner/farter. Tanken er å utvide funksjonalitet og visning til denne seksjonen av temasidene: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/822091/ Mens jeg samtidig var inne på denne seksjonen, så oppdaterte jeg artikkelen om retretten fra Norge til Storbritannia med marineskipene som gikk over i 1940: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/822183/

Vi begynte denne uken arbeidet med å gå gjennom amerikanske kilder (mannskapslister fra New York havn) som er i MyHeritage for å registrere/oppdatere flere nordmenn på utenlandske skip. Eksempel på nye skip: Yarmouth, Sinaloa, Gypsum Empress, Anne Bradstreet, Augustus S. Merrimon og Empire Mahseer. Det ble imidlertid raskt klart at det er her flere nordmenn som ikke finnes i Krigsseilerregisteret. Disse, viser det seg, må blant annet registreres fra det jeg kaller New York-arkivet. Det spørs om ikke vi kanskje må systematisk studere dette arkivet først, så man ikke gjør dobbeltarbeid.

I kvalitetssikringen av Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten, kom jeg over to krigsseilere med interessant informasjon: Gustav Ulrik Kristian Strømsvik som hadde sivil stilling arkeolog og sjømann, og Joseph Stockinger Stumpt som ifølge dette arkiv virket som headachemann.

19 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Alle ombord på norske fartøyer blir utstyrt med redningsdrakt som allerede har reddet mange liv under torpedering. På bildet sees statsråd Arne Sunde på vei til Amerika fra England, iført sin redningsdrakt. (Original bildetekst).

Uke 14

Noen krigsseilerprofiler publisert denne uken gjennom kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten:

Rudolf Danielsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/924666/

Martin J. L. Davanger: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925505/

Georg Davidsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/408031/

Henry Waldemar Davidsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925817/

Sverre Didriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925879/

Karsten Emanuel Diesen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925917/

Johan H. Dimmen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/925993/

Arnold Dragsnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/926483/

Ragnar S. Dybdal: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/927153/

Mikal Andersen Dyrøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/927259/

John Dyve: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/927313/default

Det ble i vårslippet til Arkivverket tilgjengeliggjort noen dekorasjonskilder på mannskaper i det norske flyvåpenet, så vi tar et lite prosjekt på det og fyller inn de dekorasjonsopplysninger på de krigsseilere som også var i flyvåpenet. Eksempelvis:

Bjørn Arnkværn: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/353269/utmerkelser

Einar Bakken: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/375853/utmerkelser

Alf Green Benjaminsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/363254/utmerkelser

Leif Marton Bjørnsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/539979/utmerkelser

John Buer: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/393485/utmerkelser

Knut Dahl: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/400302/utmerkelser

Olav Djønne: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/410593/utmerkelser

Jarle Johan Ebbesen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/656756/utmerkelser

Ivar Johannes Engeland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/955071/utmerkelser

Lars Fåberg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/493075/utmerkelser

Kjell Jørgen Garstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/332487/utmerkelser

Gustav Einar Spang: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223393/utmerkelser

Kåre Herfjord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/365590/utmerkelser

Harald Jensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/441195/utmerkelser

18 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Norske M.T.B.’er på tokt. London, 6.10.1944 (Bildetekst)