Om blogg

Mitt navn er Ole Jørgen S. Abrahamsen. Jeg er ansatt som historiker ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. På denne bloggen vil jeg holde dere oppdatert om vårt arbeid med det nettbaserte Krigsseilerregisteret.

Krigsseilerregisteret er et register over sjøfolk fra andre verdenskrig. I registeret er det lagt en bred kategorisering av krigsseiler til grunn, hvor følgende grupper av sjøfolk er inkludert: De som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre inkluderes nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten føres inn i registeret.

For mer informasjon, se www.krigsseilerregisteret.no

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, i samarbeid med Lillesand sjømannsforening og andre sjømannsforeninger, ønsker å dokumentere og formidle krigsseilernes historie og innsats under andre verdenskrig.

Kontaktinfo:

E-post: oja@arkivet.no

TLF: 915 78 485