Om blogg

Mitt navn er Simen Zernichow. Jeg er ansatt ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand som koordinator/historiker. På denne bloggen vil jeg holde dere oppdatert om vårt arbeid med det nye nasjonale, nettbaserte Krigsseilerregisteret.

Krigsseilerregisteret skal i første omgang kun være et register over sjøfolk fra andre verdenskrig. I registeret er det lagt en bred kategorisering av krigsseiler til grunn, hvor følgende grupper av sjøfolk er inkludert: De som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945, altså mens Norge var nøytral 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre inkluderes nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten føres inn i registeret.

For mer informasjon, se www.krigsseilerregisteret.no

Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med Lillesand sjømannsforening og andre sjømannsforeninger, ønsker å dokumentere krigsseilernes historie og hedre krigsseilerne for deres innsats under andre verdenskrig.