Uke 47

Jobber videre med innsatsartiklene. Artikkelen om «Den norske tankflåten som reddet Storbritannia» er gjort om. Det er nå fokus kun på tiden for Slaget om Storbritannia. Det er funnet 44 skip. Så langt er det knyttet 596 krigsseilere til hendelsen, antagelig vil dette gå over 1000 innen vi er ferdig med gjennomgangen av mønstringene på alle de gjeldende skipene. Artikkelen om forsyningsfarten til Nord-Afrika 1942-1943 er også gjort om, det er funnet 52 norske skip og disse er også ført i et excel-ark vedlagt i artikkelen.

Ellers fortsetter arbeidet med kvalitetssikring og IT-utvikling. Ny krigsseiler fra Forsvarets dekorasjonsregistre, Olav Longva. Vi ser litt på Nortraships New York-kort igjen. Det er flere krigsseilere der, eksempelvis danske Bent Andersen. Besvart flere publikumshenvendelser, oppdatert for eksempel profil på Otto Georg Aschehoug.

44 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/archives/5001-Historiske-foto/Indekserte%20bilder/L11334Fo30141709040020.tif.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5001-Historiske-foto%2F%3Fq%3Dslaget

Tekst i Digitalarkivet: «For generell tekst se L.11.346: Kong Haakon åpnet den norske utstillingen «Before We Go Back» i Kelvin Art Galleries i Glasgow tirsdag den 10. oktober. I forbindelse med utstillingen avla Hans Majestet et besøk i Largs der han ble valgt til byens første æresborger under en seremoni som fant sted nøyaktig 681 år etter slaget ved Largs mellom kong Haakon IV og Alexander III av Skottland. «Jeg er redd for» sa kong Haakon under en lunch i forbindelse med høytideligheten «at mine forgjengere ikke behandlet dere på den beste og hyggeligste måten. Den ære som er vist meg i dag viser at selv om uoverensstemmelser mellom folk engang i tiden førte til krig mellom dem, så kan de likevel bli gode og ærlige venner. Bildet er tatt under Kong Haakons besøk på utstillingen. Direktør Lemkuhl (i midten) og the Lord Provost of Glasgow, Mr. James Welsh studerer sammen med Kongen båten som bragte 4 norske sjøfolk fra fangenskap i Casablanca til Gibraltar i Vichy-perioden i Nord-Afrika. London, 14.10.1944 *** Local Caption *** Kong Haakon, Kristofer(?) Lemkuhl og the Lord Provost of Glasgow, James Welsh»