Uke 44

Deler av min tid denne uken har gått til å bidra i IT-utviklingen (studere skisser og komme med tilbakemeldinger) til Bouvet i anledning at Krigsseilerregisteret grafisk skal oppgraderes. Vi er en prosjektgruppe som ser på ting sammen. Jeg tok en siste runde senest på slutten i dag, viktig å være hands-on. Vi skal legge til rette blant annet for langlesningsartikler i registeret, som jeg tror mange vil finne av stor interesse. Tror folk vil bli godt fornøyd med våre valg når det nye designet lanseres. Har ikke noen dato på det per nå.

Vi er fortsatt på søken etter sjøforklaringer som måtte mangle i Krigsseilerregisteret gjeldende skip 1939-1945; ta kontakt om noen skulle ha sjøforklaringer fra arkiv som ikke er i registeret. La i dag til sjøforklaring på M/S Mim og registrerte 7 krigsseilere fra sjøforklaringen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/1047234/

Fikk trist beskjed om at den danske krigsseileren Antoinette Meldgaard gikk bort 31. oktober.

Vi har nå gjennomført en gjennomgang av omkomne sjøfolk i Marinen 1940-1945 for å sjekke at alle var med og er tilstrekkelig dokumentert i Krigsseilerregisteret.

Vi har begynt å systematisk knytte gjeldende krigsseilere til innsatsartikkelen om Invasjonen i Normandie: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801201/deltakere

42 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Jeg drister meg, igjen, til å legge ut et bilde jeg har fargelagt gjennom dataprogram med kunstig intelligens.

https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/archives/5001-Historiske-foto/Indekserte%20bilder/fo30141802230069.tif.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5001-Historiske-foto%2F%3Fq%3Dhandelsfl%25C3%25A5ten