Uke 41

Jeg var denne uken i Oslo for workshop med IT-utvikler Bouvet. Jobber med noen skisser til Krigsseilerregisteret. Er et interessant prosjekt som vil bli mer synlig mot slutten av året. Blir en del tid fremover som vil gå til dette prosjektet.

Noen krigsseilere oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser: Arne Aasmundseth, Tor Warren Berg og Arne Johnny Langhoff Bøge.

Driver å vurderer om vi skal sette i gang en systematisk gjennomgang for å knytte alle aktuelle krigsseilere til innsatsartikkelen om Invasjonen i Normandie. Dette blir et større prosjekt. Kobling til den enkelte vil da se slik ut, som i profil på Emil Gustav Larsen Ulset.

Har jobbet med kvalitetssikring av materialet i Forsvarets dekorasjonsregistre kalt «Dekorasjoner generelt, Sjøforsvaret, post mortem». Forventer at dette blir ferdigstilt neste uke.

Over til noe helt annet:

Det har i oktober vært saker i NRK om dumping av ammunisjon langs norskekysten:

https://www.nrk.no/nordland/enorme-mengder-sprengstoff-dumpet-i-havet-_-vil-innfore-fiskeforbud-1.15670532

https://www.nrk.no/nordland/enorme-mengder-sprengstoff-i-norge_-_-vi-trenger-en-nasjonal-plan-for-eksplosivrydding-1.15684644

I 2013 skrev jeg en artikkel som tok for seg kystfortet på Justøya og Aust-Agder generelt. Den er fortsatt aktuell, og kanskje av interesse for noen å lese: https://arkivet.no/assets/sider/Hvor-ble-minene-av.pdf Senere sak i FVN: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/XQo2r/her-ligger-det-900-miner-under-havoverflaten

39 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Jeg drister meg til å legge ut et bilde jeg har fargelagt gjennom dataprogram med kunstig intelligens.

Fra sjømannskirken i Liverpool.