Uke 40

Det er høstferie denne uken, så har brukt tiden i stor grad på kvalitetssikring. Særlig mange marinefolk i registeret som har fått nye dekorasjoner registrert, hovedsakelig Haakon VIIs 70-års medalje og Krigsmedaljen. Det begynner å gå fremover med registreringen fra Forsvarets dekorasjonsregistre. Er vel registrert fra ca. 1,5 bokser av 4 i fra det største registeret. Det er også personer i dette materialet som ikke er dokumentert i andre arkivmaterialer gjennomgått, for eksempel krigsseiler Erling Hafto.

I siste nummer av Maritimt Magasin Historie, er det skrevet en lenger artikkel om krigsseiler Henry Eugen Evensen. Oppdaterte profilen i Krigsseilerregisteret med nye opplysninger.

Omsider var torpedonålmonteret ferdig. Det er en sak om det på vår Instagramside.

Vi har satt i gang et IT-utviklingsprosjekt i Krigsseilerregisteret som vil løpe hovedsakelig i perioden oktober-desember 2021. Hadde oppstartsmøte forrige fredag, og skal til Oslo til Bouvet på onsdag for workshop. Skal ellers holde et foredrag på tirsdag i kafeen på ARKIVET om boken «The Stockholm Run. Air Transport Between Britain and Sweden During WWII».

Noen krigsseilerprofiler oppdatert basert på publikumshenvendelser siste uken: Sigurd Lange, Kåre Olav Karlsen og Reidar Harald Haugan.

38 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Survivors of torpedoed Norwegian ship sighted by Halifax rescued by Royal Navy. Making way under sail at barley two knots several hundred miles from the nearest land, a life boat containing 19 survivors including women and children of a Norwegian ship torpedoed in Mid-Atlantic, was sighted by a Coastal Command Halifax. Later these survivors were rescued by Royal Navy tender, bad weather having prevented and earlier rescue by Coastal Command. Sunderland. Picture was taken through the Pilots open window shows: The lifeboat under sail, with survivors standing up and waving. (Original bildetekst). Omtrentlig datering: 1940-1945.