Uke 39

I anledning markeringen 24. september vedr. dokumentering av de norske og utenlandske krigsseilerne i Nortraship, så hadde Bjørn Tore Rosendahl en opptreden på Nyhetsmorgen og det var også en artikkel på nrk.no. Takk i den sammenheng til journalist i NRK, Kjartan Rørslett, for å ha vist interesse og for å ha gjort et godt og grundig arbeid!

Foto fra markeringen; samtale mellom Guri Hjeltnes og Ole Torp:

Har svart på diverse henvendelser etter markeringen. Noen krigsseilere oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser, for eksempel: Leif Usterud, Fritz Oskar Angel Gustavsen og Nils Kristoffer Gerhardsen.

Følg ellers Facebook-siden «Krigsseilerne«, der legges også flere nyhetssaker ut.

Vi begynner så smått med et større IT-utviklingsprosjekt i Krigsseilerregisteret snart. Det vil pågå over noen måneder. Vil komme tilbake med mer info.

37 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

4. mars 1941 reiste et lite selskap, bestående av 4 passasjerer, en eldre skipper og en dekksgutt fra et lite sted straks utenfor Bergen ombord på fiskeskøyta «Volga» med kurs for England. Turen gikk først til Florø hvor matbeholdningene ble komplettert, deretter sørover omtrent på høyde med Statt, hvoretter kursen ble satt for Shetland. turen tok 5 døgn. Den vesle båten ble overfalt av en voldsom storm. Motoren gikk istykker, og båten ble drivende i 28 timer. Skøyta var uten kart og hadde bare et dårlig kompass. Flyktningene holdt derfor på å seile forbi Shetland, hvis ikke en av dem hadde oppdaget konturer av noen fjell på morgenvakten den siste dagen til sjøs. Det var Shetland som lå rett syd. Det lyktes båten å manøvrere seg fram mellom minefeltene. Den siste delen av veien ble de tauet inn av en shetlansk redningsbåt. Bildet er tatt fra fiskeskøyta mens redningsbåten tauer flyktningene inn til Shetlands-kysten. (Original bildetekst).