Uke 35

Vi har registrert ferdig fra 1 boks av 44 av Nortraships New York-kort. Dette var mest som en test for å se hva som dette arkivet faktisk inneholder og hvordan det kan komplettere Krigsseilerregisteret. Det viktigste var nok at boksen inneholdt ca. 30 nye utenlandske krigsseilere i Nortraship. I tillegg var det mange nye tilleggsinformasjoner til eksisterende profiler. Det er verd å systematisk registrere fra alle 44 boksene, men dette er ikke et prioritert arbeid. Kortene i arkivet er dessverre lite utfyllende med opplysninger, så det er mest detaljer for vår del å hente ut fra dette arkivet sammenlignet med andre vi har gjennomgått til nå.

Ellers har vi passert 68 000 registrerte krigsseilere i Krigsseilerregisteret! Takk til alle frivillige som har bidratt og som bidrar i registreringen. Det har vært færre nyregistreringer det siste året da mye arbeid har gått i å oppdatere allerede-eksisterende profiler på Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945.

Jeg har vært ganske opptatt denne uken med strategisamling mandag-tirsdag og Tromsø torsdag-søndag. Vil gi en større oppdatering om Krigsseilerregisteret neste uke.

33 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Kongen går ombord på «Devonshire», Tromsø 7. juni 1940. (Original bildetekst)