Uke 33

Jeg publiserte innlegg om månedens krigsseiler, Birger Andreas Olsen, forrige uke på vår Facebook-side «Krigsseilerne«. Publiserte i dag oppslag om at vi er ferdig med å knytte sjøfolk til innsatsartikkelen om de som var ombord da 26 norske handelsskip ble internert i Nord-Afrika fra sommeren 1940. Artikkelen og krigsseilerne kan ses i artikkelen her: l/800975/

Vi holder på å registrere dekorasjoner fra Forsvarets dekorasjonsregistre på Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945. Det blir registrert dekorasjoner på ca. 150 krigsseilere i uken. Det kommer også inn noen nye profiler i gjennomgangen, for eksempel Oscar Ewall Berntzen og David Joh. Magnus Blid.

Det har vært flere medieoppslag vedrørende Veteranlunsjen som er i Oslo i dag, 19. august 2021. For eksempel: https://www.tv2.no/v/1676122/, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/veteranlunsj/id2868098/ og https://forsvaretsforum.no/andre-verdenskrig-innenriks-kong-harald/kongefamilien-takket-krigsveteranene-pa-frigjoringslunsj/212741

Minner også om at vi i Norsk senter for krigsseilerhistorie er på stand på Arendalsuka i morgen.

31 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Norske motortorpedobåter på tokt. London, 6.10.1944 (original bildetekst).