Uke 32

Kvalitetssikringen av registrering av Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945 (registrert fra Sjøforsvarets londonarkiv) fortsetter.

I fjor gjorde vi en manuell gjennomgang av sjøfolkene 1939-1945 i Minnehallen, og sjekket da samtidig i Våre falne for å være sikker på at alle var registrert i Krigsseilerregisteret. I Minnehallen er imidlertid ikke Marinens sjøfolk registrert, så vi har nå gått i gang med manuell gjennomgang for å sjekke at alle de som omkom og som var i Marinen 1940-1945 er registrert i Krigsseilerregisteret.

Neste uke er Arendalsuka, og fredag 20. august har Norsk senter for krigsseilerhistorie stand. Les her for mer info og annet program Arkivet freds- og menneskerettighetssenter har neste uke: https://arkivet.no/arendalsuka-2021/moet-oss-paa-stand

Noen nyhetssaker:

https://www.hitra-froya.no/nyheter/2021/08/15/Krigsseileren-etterlot-seg-et-brev-%C3%85pnes-etter-min-d%C3%B8d-24419495.ece (krever abonnement)

https://saltenposten.no/en-gammel-traver-er-pa-vei-langs-kysten/19.29275 (krever abonnement) https://www.ht.no/nyheter/2021/08/12/Legendarisk-dampskip-p%C3%A5-bes%C3%B8k-i-Harstad-g%C3%A5-henne-gjerne-i-m%C3%B8te-24413686.ece

Sak vedrørende frigjøringslunsj neste uke:
«Presseinvitasjon: Frigjøringslunsj for veteraner og tidsvitner H.M. Kongen, H.K.H. Kronprinsen og Prinsesse Astrid, fru Ferner er til stede ved regjeringens lunsj i anledning 75-årsdagen for frigjøringen 19. august 2021»: https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=188254&sek=112472

https://no.newsner.com/kjendis/jarle-andhoys-rorende-beskjed-krigsveteranen-edvard-103-mangler-bla-dress-og-ma-hensynta-helsa/

30 (+1) bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Inspeksjon på «Sleipner«, 1/11-40. (Original bildetekst). (Opphavsperson: Østgaard, Nikolai Ramm).
Inspeksjon på «Sleipner«, 1/11-40. (Original bildetekst). (Opphavsperson: Østgaard, Nikolai Ramm).