Uke 24

De frivillige har begynt på den første av fire bokser vedr. dekorasjoner, sjøforsvaret, sjøtjeneste. Dette også fra Riksarkivets vårslipp 2021. For å gjøre det enklere å se hva vi gjør ift. dette materialet, så har jeg tatt et skjermbilde som viser en del av materialet (Forsvarets dekorasjonsregistre) i Digitalarkivet. De bokser strøket over er de vi har vært gjennom og sjekket for krigsseilere og evnt. oppdatert eller registrert deres profiler:

Neste torsdag skal det gjennomføres IT-utvikling i Krigsseilerregisteret og nettsidene kan da være ustabile noen timer. Planlegger ellers til høsten en større utseendemessig oppdatering av Krigsseilerregisteret.

D/S Hestmanden seiler i sommer langs norskekysten. Ferden kan blant annet følges på Facebook-siden til Venneforeningen «DS Hestmandens Venner«: https://www.facebook.com/groups/DSHestmandensvenner/

27 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Den norske båten «Fagerbro» kvitter losen utenfor Dieppe. (Original bildetekst, datert 11.10.1944). Foto med L-nummer 11282. Fotograf: Ole Friele Backer.

Bonusbilde:

Norske og danske skip fotografert under lossingen i det amerikanske avsnittet av kystlinjen i Normandie. I forgrunnen sees det norske skipet S/S Fagerbro. (Original bildetekst datert 12.07.1944).