Uke 23

Noen nye personer fra dekorasjonsarkivene fra Riksarkivet sitt vårslipp 2021: Otto Nordgren, Åsbjørn Olaussen, Ole Birger Hatlem Olsen, Harald M. Brinchmann Rønneberg, Bernhard Samuelsen, Per Sandved, Samuel B. Sandved, Jens (Johnsen) Sele, Hans Sigurd Skjong, Ole Hoff Snefjellå, Frithjof Solberg, Andreas Stang, Robert Stephan, Hartvig Kristian Sverdrup, Roald Thomesen, Peder Nilsen Aalvik, Helge Øi, Ragnar Wilhelmsen, Leif Utne og Nils Amund Owren. Perry Kaspar Opsahl ble samtidig oppdatert med noen flere dekorasjonsopplysninger. Han var med på en utrolig redningsaksjon før krigen som er verdt å lese (lenke til NRK-artikkel i profilen).

Og med det så var vi ferdig med RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001; en arkivboks på 2776 sider med opplysninger om dekorasjoner for sjøinnsats i Marinen. Ca. 600 marinefolk i Krigsseilerregisteret ble oppdatert med flere norske og utenlandske dekorasjoner. Og som vist ovenfor, ble det også opprettet nye profiler i Krigsseilerregisteret.

Noen nye fra Nortraships New York-kort: Egil Aanbye, H. I. G. Allen, James Allison, Thorleif Johan Aanonsen, Samsodin Alwi, Dugald McAlpine Ames og John Almond.

Det manglet temaartikkel over Slaget om Atlanterhavet under innsats-seksjonen. Den ligger nå ute her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/781693/

Basert på dokumentasjon fra publikum, opprettet jeg profil på Haakon Olaves Kristoffersen. Han er i en kategori sjøfolk (nordmenn i utenlandsk handelsflåte) som er mer utfordrende å få dokumentert enn andre grupper.

Som observante besøkende av Krigsseilerregisteret sikkert har fått med seg, så er det nå en 5 knapp på toppen av forsiden (som ikke må forveksles med en 5 kolonne). Vi jobber med den tekniske løsningen der slik at man skal kunne se hvilke sjøfolk som er knyttet til temaartiklene. Merk at det er et pågående registreringsarbeid, som fortsatt er i starten, og vi vil jobbe med det til høsten gjennom småprosjekter. Fra før er det kun kvarstadutbruddene som er helt ferdig (sjekket opp mot mannskapslister, bokverk etc.) hvor både sjøfolk og skip er knyttet til temaartiklene.

Jobbet ferdig en litt mindre hendelse: Slaget om Madagascar. Per nå er eneste synlige kobling inne på krigsseilerprofilene. Følgende, ut fra krigsseilere i registeret, er noen av dem som var ombord Thalatta og bidro i Slaget om Madagascar: Arne Devold, Nils Martinius Nilsen, Eugen Johannes Iversen, Eilert Meyer-Olsen, Karl Gustav Johannessen Løkkeberg, Arthur Kristian H. Holmene, Ole Klemet Hoff Lersbryggen, Erling Bertling, Thorleif Krohn Olsen, Nils Magnus Moen, Kjell Badskje Johansen, Anker Ellingsen, Sverre N. Andresen og Asbjørn Aares.

Norske minesveipere er daglig i virksomhet rundt Englands kyst for å holde sjøveien åpen. Det er for det meste trålere og kvalbåter som er satt inn i denne tjenesten. Mannskapet i ferd med å skyte etter en drivmine. (Original bildetekst)