Uke 21

Kom over et brødrepar, i kvalitetssikringen av Sjøforsvarets londonarkiv, som begge var innom tjeneste i Shetlandsgjengen: Ole Ferdinand Lines og Harald Arnold Lines.

Noen nylig publiserte profiler fra kvalitetssikring fra forskjellige marinematerialer: Håkon Linnerud, Kristoffer Holst, Tore Holthe, Sam Houlder, Sverre Gjelsten, Henry Wilhelm Nicolai Gundersen, Olaf Hansteen, Arnt Lorentzen, Håkon Sigmund Lorentzen, Jan Arnold Lorentzen, Roald Astor Lorentzen, Asbjørn Ingvald Lucassen og Kjell Apenes. Ikke alle marinesjøfolk på utefronten som er i Sjøforsvarets londonarkiv, så derfor vil disse registreres også fra andre arkivmaterialer. Ellers mange interessante begrunnelser i materialet med dekorasjoner på marinefolkene, eksempelvis: Otto Treu Jacobsen, Kurt Jensen, Nils Hjørding Jensen, Folke Hauger Johannesen.

Arkivverket har nylig digitalisert et annet materiale som vi kaller «Nortraships New York-kort»: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000005029638
Her er nye opplysninger om norske og utenlandske krigsseilere i Nortraship. Denne uken er eksempelvis 3 utenlandske og to norske krigsseilere registrert: Manuel Adonis, Anti Agjeff, Jacinto Agunday. Helge Mikal Aksdal og Bernt Algot Ahlberg. En med ukjent nasjonalitet: Eric Akerman.

Ellers hadde vi noen problemer med serverne som gjorde at Krigsseilerregisteret var nede 5-6 timer i går (26.5). Vi beklager dette og jobber for at det ikke skal skje igjen.

Interessant artikkel 25. mai i The Guardian, «The secret deportations: how Britain betrayed the Chinese men who served the country in the war:» https://www.theguardian.com/news/2021/may/25/chinese-merchant-seamen-liverpool-deportations

24 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Boksekamp til trekkspillmusikk og med gastene selv som tilskuere ombord på en norsk korvett under opphold i Britisk havn mellom patruljetoktene (Original bildetekst).