Uke 19

Har kommet tilbake fra en miniferie, og har nå fått besvart alle henvendelser. Arbeidet med norske sjøfolk på utenlandske skip fortsetter; fikk blant annet inn 5 nye skip i dag, Ethan Allen, Edwin Abbey, George E. Waldo, Cleveland Abbe og Gertrude Kellogg. Skal til å sjekke over en del dekorasjoner på marinefolk. Kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk fortsetter. Syntes det var fint det en publikummer skrev i henvendelse om Krigsseilerregisteret og krigsseilerne: «Her var det mye interessant lesning, en kan ikke annet enn å bli takknemlig ovenfor disse modige seilere».

Hestmanden og Rogaland seilte under 2. verdenskrig og er i drift i dag, men ble i dag gjort bevisst på http://www.rodskjel.no/index.html https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/24631/ Interessant å lese om skipet og glad for den innsatsen som er gjort for å holde skipet ved like. Håper de får midler til å kunne fortsette driften.

Har vært mange medieoppslag om krigsseilerne også denne gang:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/we1wOn/joner-spiller-krigsseiler-fra-bergen-en-skam-at-denne-filmen-ikke-e

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VqmrL3/krigsseiler-fikk-medalje-fra-regjeringen-aatte-maaneder-etter-at-han-doede

https://www.banett.no/pluss/2021/05/17/Hedret-bestefar-23974215.ece

https://arkivet.no/nyheter/1-million-til-krigsseilerregisteret?fbclid=IwAR3zymcVikYbljgQ0fYAgTYiMF8uqkSCv7a3YFW0HNYE3SUAE40SFAhur2w

https://www.fanaposten.no/nyheter/nils-105-gir-ut-bok-om-sitt-utrolige-liv/repteo!4aymgQrXm@5X6mKZVizFxA/

23 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Opphavsperson bilde: Ole Friele Backer):

En større del av den norske handelsflåte er satt inn i forsyningstjenesten til de allierte armeer i Middelhavsområdet og har ytet utmerket tjeneste både når det gjelder å bringe fram krigsmateriell, mat og olje. Dette bilde er tatt fra et norsk skip i konvoy på Atlanteren. (Original bildetekst). Foto tatt i 1943 fra skipet Montevideo.