Uke 18

Frivillig har tidligere registrert ferdig en «dekorasjonsboks» med arkivmateriale på flygere og hentet ut info om de som også var krigsseilere. Dette fra det materialet som ble sluppet i Arkivverkets vårslipp 2021. Vi har nå begynt å se på en ny boks fra samme sted som handler om sjøinnsats i Marinen. Veldig spennende materiale og vi er glad for at Arkivverket tok seg tid til å skanne og digitalisere materialet. Godt å se at det er flere detaljerte begrunnelser for tildelinger av medaljer. Kommer også over personer som ikke vi tidligere har kunnet dokumentere gjennom andre arkivmaterialer. Jeg viser til noen personer her slik at dere kan se hva dette materialet typisk kan inneholde av opplysninger om dekorasjoner:

Edgar Kjær Arverud, Aksel Martin Akselsen, Eilert Louis Andersen, Rudolf Kristian Andresen, Marcelius Aske, Arne Barstad, Arne Baste, Petter Bernhard Bendiksen, Reidar Arnstein Bergmann, Rolf Otto Berntsen, Hans Jacob Baade Bie, Arnvid Bigseth, Helge Storm Bjerke, Malvin Willy Bjørnevik, Thor Ek Bjørnstad, Trygve Sigurd Briseid, Hans Bratholdt.

I anledning 8. mai, har det vært mange nyhetsartikler vedrørende krigsseilerne. Det er fint å høre at Regjeringen ser at det er mulig å gjennomføre en lunsj for veteraner og tidsvitner i august: https://www.nrk.no/ytring/regjeringen-skal-hedre-krigsseilerne-1.15490237

Andre nyheter:

https://www.banett.no/nyheter/2021/05/08/Frigj%C3%B8ringsdagen-Krigsseiler-hedret-etter-sin-d%C3%B8d-23932550.ece

https://www.op.no/8-mai-er-en-dag-til-ettertanke/o/5-36-1078760

https://www.fremover.no/takk-for-friheten/o/5-17-846740

https://vartoslo.no/22-juli-bydel-frogner-frigjoringsdagen/fritt-ord-lederen–det-er-en-stor-belastning-og-en-skam-at-ingen-tar-helseansvaret-for-22-juli-ofrene/301675

https://www.klikk.no/historie/senkingen-av-ms-borgestad-6737539

https://www.l-a.no/nyheter/i/419lnq/markerte-frigjoeringsdagen-paa-ferdig-krigsseilerplass

https://www.hvitebusser.no/redaktorens-hjorne/frigjorings-og-veterandagen-8-mai-2021/

https://www.jarlsbergavis.no/tusen-takk-for-innsatsen/o/5-26-304023

22 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Katt og fotoapparat, fotografert på skip på vei til Normandie (bildetekst, 6.1944). Opphavsperson: Ole Friele Backer.