Uke 15

Spilte inn saker til IT-utvikling denne uka. Håper blant annet å få på plass bedre visning i nettsidene ift. systemet tenkt med kobling av sjøfolk og skip til hendelser/operasjoner/farter. Tanken er å utvide funksjonalitet og visning til denne seksjonen av temasidene: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/822091/ Mens jeg samtidig var inne på denne seksjonen, så oppdaterte jeg artikkelen om retretten fra Norge til Storbritannia med marineskipene som gikk over i 1940: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/822183/

Vi begynte denne uken arbeidet med å gå gjennom amerikanske kilder (mannskapslister fra New York havn) som er i MyHeritage for å registrere/oppdatere flere nordmenn på utenlandske skip. Eksempel på nye skip: Yarmouth, Sinaloa, Gypsum Empress, Anne Bradstreet, Augustus S. Merrimon og Empire Mahseer. Det ble imidlertid raskt klart at det er her flere nordmenn som ikke finnes i Krigsseilerregisteret. Disse, viser det seg, må blant annet registreres fra det jeg kaller New York-arkivet. Det spørs om ikke vi kanskje må systematisk studere dette arkivet først, så man ikke gjør dobbeltarbeid.

I kvalitetssikringen av Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten, kom jeg over to krigsseilere med interessant informasjon: Gustav Ulrik Kristian Strømsvik som hadde sivil stilling arkeolog og sjømann, og Joseph Stockinger Stumpt som ifølge dette arkiv virket som headachemann.

19 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Alle ombord på norske fartøyer blir utstyrt med redningsdrakt som allerede har reddet mange liv under torpedering. På bildet sees statsråd Arne Sunde på vei til Amerika fra England, iført sin redningsdrakt. (Original bildetekst).