Uke 12

Jobber av og til med kildene på hjemmeseilerne for å kartlegge litt hvordan man skal gå frem for eventuelt å få systematisk dokumentert disse sjøfolkene. Dessverre er et stadig tilbakevendende problem at mønstringer og generell tekst er vanskelig å tyde. Vi har vært så priviligerte til nå med at arkivmaterialet på krigsseilerne i Nortraship og Marinen har i stor grad vært maskinskrevet. Men arkivmaterialet på hjemmeseilerne er skrevet for hånd, og det blir utfordrende når man i fremtiden skal jobbe med det materialet.

Ellers går det fremover med registreringen og kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten. Dette er som nevnt tidligere det som vil jobbes med i stor grad de neste månedene. Den pågående dokumenteringen (supplementeringen) av hvalfangere 1939/1940 fra Vestfoldarkivet nærmer seg slutten da det ikke er flere kilder som vi kan få studert digitalt per nå. Etter det vil et mindre prosjekt være å registrere flere av de norske krigsseilere på utenlandske skip som er nevnt i digitalisert amerikansk arkivmateriale i Ellis Island Foundation sin database og i MyHeritage. Korona legger begrensninger ift. å finne nye kilder i arkiv som for eksempel på Riksarkivet, men vi har likevel mye å holde på med ift. allerede digitaliserte arkivsamlinger som finnes.

Det er gjennomført en runde med IT-utvikling. Søkemotoren i publikumssider er blitt forbedret, og man kan nå sortere i «mannskap» inne på skip.

Jeg tar påskeferie fra 27. mars til 5. april. Er tilbake på jobb tirsdag 6. april.
Ønsker alle en god påskeferie!

Sekstende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Den norske korvetten «Potentilla» har i tidens løp reddet hundrevis av torpederte sjøfolk under sin patruljetjeneste på Atlanteren i den norske marines tjeneste. Dette bilde er tatt like etter et konvoyslag i Atlanteren høsten 1942. En ser overlevende vente på redningen i småbåter og rundt på flåter flere steder i sjøen. Alle sammen ble plukket av «Potentilla». (Original bildetekst).