Uke 7

En av de frivillige har begynt å studere amerikanske mannskapslister for å se om det er mulig på spore opp flere ukjente krigsseilere og mønstringer. Hovedfokuset er norske krigsseilere på utenlandske skip. Vi ser at kilder til dette kan være blant annet Ellis Island Foundation, men at det ikke er helt enkelt å finne en måte systematisk gjennomgå materialet. Man har i noen tilfeller kun navn (som kan være feilskrevet), alder, stilling og påmønstring. Men det er likevel svært verdifullt om man kunne fått dokumentert mer av innsatsen på de utenlandske skipene, som frem til nå har virket vanskelig å gjennomføre.

Arkivverket har nylig digitalisert «New York-arkivet», og dette er et spennende arkiv som jeg ønsker å studere i fremtiden. Nortraship/Det norske innskudds- og trekkontor hadde to kartotek på sjøfolkene under krigen, et i London (arkivmateriale «Londonregisteret») og et som jeg kaller New York-arkivet. Dette sistnevnte har vi knapt sett på, og tester vi har gjort nå viser at materialet virker å inneholde opplysninger som kan bidra til å dokumentere mer av blant annet de norske krigsseilerne på utenlandske skip. Og da særlig de som seilte ved USA.

Krigsseiler Nils Severin Økland ble 106 år gammel på tirsdag. Vi gratulerer!

Ellevte bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Blant de tusen større og mindre handelsfartøyer som deltok i invasjonen av Frankrike og som senere har bragt forsyninger fram til stranden der troppene gikk i land er en mengde norske skip. De fleste av dem er av den mindre typen som vanligvis går i kystfart, slik som denne Skudesnesbåten «Vestmannrød». Skipet ble satt på land under lossingen slik at lastebilene kunne kjøre opp til skipssiden og få varene direkte fra skipsrummet. På bildet ser en mannskapet hale en wire ut til en bøye hvor den ble gjort fast. Ved hjelp av wiren trakk så skipets egne vinsjer båten av stranden under det etterfølgende høyvann. (Original bildetekst til foto, datert 14.06.1944).