Uke 6

Denne uken har det vært mye drift-arbeidsoppgaver og noe møtevirksomhet. Fortsetter opplæring av ansatte ift. kvalitetssikring, og søker nye kilder for registreringen. Vil være mye fokus på kvalitetssikring fremover. Planlegger et tegneserieseminar til høsten sammen med noen andre, blir bra. Den siste tiden har det, gjennom frivilliges innsats, kommet inn svært mange opplysninger om dekorasjoner og hvalfangere i Krigsseilerregisteret.

Tiende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Med sine over 60 skip yder den norske marine sin innsatts i sjøkrigen på alle hav. Nye gaster må gå gjennom hard og allsidig trening før de kan ta sin plass blant sine kjempende kamerater i den kongelige norske marine. Fra en treningsleir i England for den norske marine. Fra en opbygning som er konstruert som et skip trener gastene i «landgang og fraborde» øvelser. London juni 1943 (Original bildetekst)