Uke 4

Ettersom Korona har gjort det vanskelig å avlegge besøk på Riksarkivet en god stund nå, har jeg måtte henvende meg til dem og bedt dem skanne og digitalisere bokser med arkivmateriale blant annet på Marinens sjøfolk. Så gjenstår det å se om de tar på seg jobben og eventuelt når. Riksarkivet har svært mye å gjøre for tiden etter hva jeg erfarer.

Ellers synes jeg at det begynner å bli en interessant samling med arkivmateriale på Digitalarkivet knyttet til 2. verdenskrig. Den største bolken med materiale er fortsatt knyttet til krigsseilerne: blant annet Ex gratia-arkivet (635 bokser), Londonregisteret (152 bokser) og et 13 bokser medaljekartotek er alle blitt digitalisert som et resultat av samarbeid mellom Riksarkivet, Oslo sjømannsforening og Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Jeg ledet den frivillige tilretteleggingsfasen av arkivmaterialet på Riksarkivet i 2015-2016 (9 måneders arbeid), som langtidslesere av denne bloggen kanskje vil huske.

Det er 44 bokser med New York-kort i Digitalarkivet som jeg ikke har fått studert særlig, som virker interessante. Videre er det 11-12 bokser på de som kom til Storbritannia fra Norge over Nordsjøen. Lurer på hva de 2 bokser med register over savnede norske og døde utenlandske sjøfolk 1940-1945 er. Dette vil etter hvert bli gjennomgått. Det finnes mye annet der også, som over hundre bokser med skipsdagbøker gjeldende skip i Nortraship. Dette med digitalisering av arkivmateriale er veldig spennende og viktig for oss i Krigsseilerregisteret for det gjør det mye enklere for oss å få studert arkivmateriale.

Vedr. jobbintervjuer forrige uke, så er de gjort og ansettelser gjennomført.

Åttende bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Den norske tankbåten Varanger ble torpedert utenfor den amerikanske kysten 25. januar 1942 og ovenfor bringer vi et bilde av senkningen. Hele mannskapet, 42 mann, kom i livbåter og ble reddet. I Sea Isle City ble de vel mottatt i den katolske kirken. (Original bildetekst)

For historisk kontekst vedrørende senkningen, så kan det leses her.