Uke 2

I frivillig sin registrering av mange nye medaljeinformasjoner på krigsseilerne, er det noen få krigsseilere som vi ikke klarer å identifisere fartstiden på. Eksempelvis Arnulf Olsen og Ole Edvard Olsen. Det positive er at vi klarer å fange opp noen få som ikke har vært i andre arkivmaterialer gjennomgått så langt, men de mangler altså fartstid.

Ellers har annen frivillig knyttet alle gjeldende sjøfolk til temaartikkel Kvarstadbåtene (Operasjon Rubble, 1941). Jeg har spilt inn sak til IT-utvikler om visning av alle tilknyttede sjøfolkene i siden, noe som ikke er tilgjengelig per nå dessverre. På sjøfolknivå vil det se slik ut, se for eksempel nederst i profil til Barton Mentz Olsen. Vi vil med tiden knytte de aktuelle sjøfolk til flere hendelser og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for publikum. Håpet er en dag å kunne liste for eksempel ut alle norske sjøfolk som var med i Invasjonen i Normandie.

Holder på å skrive om Krigsseilerregisteret i en strategirapport for 2020. Når jeg ser tilbake på 2020, var det et år med hardt registreringsarbeid. De frivillige jobbet mye. Og det var mye kvalitetssikring. På grunn av Korona, ble det også mulighet for å hente seg inn på noen ting. Særlig det å sjekke at alle var med i registeret fra Våre falne og Minnehallen var viktig.

Her er ellers liste over noen marinesjøfolk registrert/oppdatert siste tiden:

Erling Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/620069/

Finn Willy Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/528996/

Gunnar Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/247427/

Hans Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/632499/

Harald Johan Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1005996/

Hildemar Olaf Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/316019/

Håkon Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/250895/

Ingvald Kornelius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/637013/

Ivar Martens Frithjof Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233317/

Johannes Nilsen Raastsad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/668324/

Kai Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/676021/

Kåre Roald Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/367523/

Lauritz Martinius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/47309/

Nils Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/677738/

Nils Karelius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1010027/

Nils Lorentz Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/252003/

Nils Mardon Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/631303/

Einar Kristian Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1002260/

Eldon Oddermann Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/693861/

Erling Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/226993/

Fridtjof Martin Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/313054/

Georg Holmfred Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/48161/

Halvdan Nordlund Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1006354/

Sjette bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Bilde tatt 1. oktober 1942.

Norske krigsskip deltar i operasjoner og patruljetjeneste på alle hav som ledd i den allierte krigsførsel. Flåten består nå av ca. 60 skip, derav jagere, korvetter, u-båter, motor-torpedobåter, minesveipere og patruljeskip. På bilde ser en forberedelse til dypvannsbombing etter at u-båt er lokalisert. (Original tekst).