Uke 1, 2021

Jeg var tilbake på jobb mandag, og har nå blant annet fått besvart alle publikumshenvendelser utenom en.

En frivillig holder på å oppdatere flere tusen av krigsseilerne i Nortraship med nye og viktige opplysninger om utmerkelser. Jeg skulle sjekke opp i noe av det som var gjort, og kom da over John Kristiansen som etter å ha bidratt i redningsaksjon fikk både norsk og britisk medalje. Håkon Olai Larsen ble også knyttet til britisk redningsmedalje. Det er noen svært få som ikke vi klarer å identifisere med mønstringer, for eksempel Magnus Magnussen og Nils A. Nilsen.

En annen frivillig har så smått begynt å se på mannskapslister til de 5 skip som var med i Operation Rubble. Dette for å knytte alle som var med på hendelsen til temaartikkel slik at dette vises i den enkelte profil. Eksempelvis Thor Chønang Owren.

Jeg har laget en temaartikkel på Hans Herman Horn, som var en viktig støttespiller til Krigsseilerregisteret. Uten hans engasjement og økonomiske støtte, ville vi aldri klart å få registrert så mange av krigsseilerne som vi måtte gjøre for å møte det store behovet/trykket fra publikum i årene etter lanseringen av Krigsseilerregisteret i januar 2016.

Ellers fortsetter flere frivillige med registreringen av Marinens sjøfolk på utefronten. Her kommer mange nye opplysninger som tidligere ikke har vært kjent. Her er et tilfeldig utvalg av noen av Marinens sjøfolk registrert/oppdatert siste tiden:

Aksel Sverdrup Nilsen

Alf Nils Nilsen

Andreas August Nilsen

Arne Johannes Nilsen

Arne Nordgren Nilsen

Arthur Nilsen Spilde

Asbjørn Nilsen

Asbjørn Marius Nilsen

Edmund Berg Nilsen

Eigil Løvold Nilsen

Einar Von Krogh Nilsen

Femte bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Rettighetsforvalter av foto: Bergen Offentlige Bibliotek. Lisenser for bruk: Falt i det fri.

Bildet er tatt om bord i M/S «Elisabeth Bakke». Conrad Mohr og de andre flykyndige fikk reise med M/S «Elisabeth Bakke», tilhørende Knut Knutsen O.A.S. rederi i Haugesund, fra Bombay til Avounmouth ved Bristol. Turen med M/S «Elisabeth Bakke» startet i Bombay 9. september 1941 og var fremme i Avounmouth ved Bristol 30. oktober samme år. Foto etter Conrad Mohr (1914-1943), flyger under andre verdenskrig.