Uke 49

IT-utvikler gjennomførte i dag utrulling av noen IT-saker. En av disse var KSR-582: Lenke temaartikler om fart, episoder og operasjoner til krigsseilerprofiler. Så hva betyr det?

Se eksempelvis hvor jeg har lagt inn koblinger manuelt:

John Ottar Østerberg: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/331849/
Monrad Mosberg: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/251887/

Basert på mønstringstid, har vi nå bedre mulighet til å synliggjøre hvilke hendelser krigsseilerne var med på. Med tiden vil tusenvis av krigsseilere knyttes til historiske hendelser og publikum vil kunne få listet ut (i temaartikler) hvilke krigsseilere som var med på eks. Invasjonen i Normandie. Men dette er et omfattende arbeid og vil ta tid!

Vi er nå ferdig med kobling av omkomne sjøfolk 2. verdenskrig Minnehallen->Krigsseilerregisteret, jeg er i ferd med å oversende siste liste. Dette har pågått april-desember 2020. Mange nye sjøfolk har kommet inn i Krigsseilerregisteret som følge av den systematiske gjennomgangen av Minnehallen gjort av medarbeider der. Alle i Marinen er imidlertid ikke registrert, da de dessverre ikke er oppført i Minnehallen og dermed ikke har blitt tatt med i denne runden. Må systematisk registrere de omkomne marinesjøfolkene på et senere tidspunkt.

Har skrevet situasjonsrapport i dag for perioden september-desember 2020. Det er blitt gjort svært mye i Krigsseilerregisteret, og det er jo særlig takket være de frivillige som bidrar hver dag med å dokumentere krigsseilerne. Så ønsker å takke dem her, og de som har bidratt tidligere, for deres innsats. Uten deres innsats ville man ikke kunne lage Krigsseilerregisteret.

Andre bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Fra norsk tanker i konvoi høsten 1941. Gutta prøver å holde seg i form ved å hoppe tau. (Original bildetekst)