Uke 47

Medarbeider i Minnehallen.no har siden april 2020 gått gjennom profilsider på alle sjøfolk som omkom under 2. verdenskrig, flere tusen, og skapt koblinger Minnehallen->Krigsseilerregisteret. Jeg har fått lister over de som var antatt at manglet i Krigsseilerregisteret. Sammen med blant annet frivillig i Lillesand Sjømannsforening har vi sjekket alle og registrert de som manglet og det var tilstrekkelig dokumentasjon for at var krigsseiler. Minnehallen er i svært stor grad basert på bokverket Våre falne når det gjelder 2. verdenskrig, men inkluderer ikke Marinen. Så akkurat Marinens sjøfolk må vi ta en sjekk på igjen når vi er ferdig med blant annet Sjøforsvarets londonarkiv.

Gjennomgangen av Minnehallen og de registrerte sjøfolkene fra 2. verdenskrig er nå ferdig. Jeg har fortsatt 7 lister jeg må sjekke opp mot Krigsseilerregisteret med kanskje 100 sjøfolk før også jeg er ferdig.

Det har vært både interessant og svært nyttig å gjøre dette. Mange nye skip har blitt identifisert som ikke tidligere hadde blitt dokumentert i Våre falne. Feil fra Våre falne har blitt rettet opp i Minnehallen/Krigsseilerregisteret. Mange nye historier om krigsseilerne har blitt avdekket gjennom å studere andre/nyere kilder og blant annet avisartikler gjennom nb.no. Vi har sendt over til VG Våre falne de sjøfolkene vi har kommet over som ikke har vært nevnt i Våre falne og som er dokumentert at omkom under 2. verdenskrig. Og ikke minst har det blitt registrert mange nye profiler i Krigsseilerregisteret.

To profiler oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:
Harald Egil Normann
Ula

Følgende bok er digitalisert og tilgjengelig i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/996327/
«Sjøfolk i krig. Haugalendinger ser tilbake – 50 år etter», Leif Magne Bjørkelund, 1995. Takk til forfatter for tillatelse!

Her er for øvrig en interessant artikkel på Forskning.no: https://forskning.no/andre-verdenskrig-historie-krig-og-fred/det-finnes-ikke-en-offisiell-norsk-fortelling-om-andre-verdenskrig/1768210

Ellers,
møtte virkelig Märtha en krigsseiler?: https://www.nrk.no/kultur/faktasjekk-og-kuriosa-fra-atlantic-crossing-episode-4-1.15226463

Ser noen selger en bok på Finn.no og har brukt tekst fra Krigsseilerregisteret: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=198666102