Uke 40

Det er påbegynt to registreringer siste ukene, den ene beskrevet i forrige post om Vestfoldarkivet. Den andre vil være registrering av medaljeinformasjon fra et kartotek på 13 bokser. De befinner seg i samme arkiv som der Ex gratia-arkivet er, vi har aldri hatt ressurser til å jobbe med det men med hjelp fra frivillig vil vi nå også få offentliggjort disse opplysninger. Mange av opplysningene handler om Krigsmedaljen til krigsseilerne, men det er også mye annet. For eksempel på informasjon, se for eksempel profil på Bjørn Arnkværn. Merk at dette er en krigsseiler som har fått Krigsmedaljen for å ha vært ombord da kvarstadbåten B.P.Newton kom seg unna til Storbritannia. Fikk stjerner til Krigsmedaljen senere for tjeneste i flyvåpenet.

Registreringen av marinesjøfolk, og sjøfolk fra Våre falne/Minnehallen etc. fortsetter. Mye av mitt fokus er på dette.

Hadde publikumshenvendelse ift. profil på krigsseiler Simon Svendsen. Han var skipsfører på Krosfond som ble torpedert under 1. verdenskrig, og skipsfører på Krossfonn som ble kapret under 2. verdenskrig. Svendsen skrev senere bok om sitt liv og det var interessant å lese blant annet om fangenskap etter kapringen av Krossfonn.

En annen henvendelse var på Gudmund Landråk, som også var skipsfører. Skal senere ha tjenestegjort ved Rhynd House i Skottland.

Ser at Berit Rickhard var på NRK Stanghelle 25. september 2020: https://radio.nrk.no/podkast/stanghelle/sesong/20207-8-9/l_2c563145-8b98-4d63-9631-458b98ed63cf