Uke 39

Registreringen av Marinens sjøfolk på utefronten fortsetter. De frivillige gjør en fantastisk innsats! Videre fortsetter gjennomgangen om alle omkomne sjøfolk er registrert i Krigsseilerregisteret fra Våre falne og Minnehallen. Kvalitetssikringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship nærmer seg slutten, er ferdig i november.

Vi har også smått begynt på noe arkivmateriale (Vestfoldarkivet) på sjøfolk på hvalfangstekspedisjon 1939-1940. Eksempel på person oppdatert med informasjon: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/238207/ Det vil nok komme inn noen nye sjøfolk i registeret i denne registreringen ettersom flere i dette arkivet er norske på utenlandske båter. Og denne gruppen/flåtetilhørighet har vært mindre dokumentert i de materialer vi har jobbet med til nå.

Har ellers jobbet litt med å få inn biografier fra bokverk Kvinnheringar i krig: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/977055/ Listen/arbeidet er ikke ferdig, blir nok det neste uke.

Noen nyheter/avisartikler (noen av disse er «+»-saker):

https://www.dagsavisen.no/kultur/skriver-om-onkelen-som-dode-pa-flukt-1.1777959?paywall=true

Opptak av webinar jeg holdt tirsdag: https://slektogdata.no/nb/webinar-om-krigsseilerne-og-dekorasjoner-0

https://www.folkebladet.no/meninger/leder/2020/09/21/Dyster-l%C3%A6rdom-om-krigsseilernes-krig-22695793.ece

https://www.tvedestrandsposten.no/kunne-nesten-ingenting-om-farens-historie-savnet-etter-a-snakke-med-han-ble-enda-storre/s/5-52-332655

https://forsvaret.no/marinemusikken/krigsseilerrekviem