24-2

En av de frivillige har studert kilder på norske skip i nøytral fart 1939-1940 og sjekket om alle omkomne sjøfolk på disse skip var registrert i Krigsseilerregisteret. Alle skal være registrert nå. Det er litt forskjell i antall omkomne i registeret sammenlignet med de offisielle kildene.

Det var utrulling av flere IT-saker på tirsdag. Noen av disse var:

Mulighet for å vise antall resultater per side i «mannskap» på skip: Vise resultater 25, 50 og 100 i «mannskap». Utlisting av sjøfolk og skip kan nå økes til 400.

Felt for å søke på fødselsdato i registeret: Dette er satt inn under «sjøfolk» for å gjøre det lettere å finne sjøfolk: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk

Behov for tekst under «mønstringer» og «tjenestested» i Krigsseilerregisteret: Satt inn litt forklarende tekst der for å gi litt info til publikum.

Visning av nasjonalitet i egen kolonne under «Skip» i publikumsside: Nasjonalitet vises som egen kolonne under «skip».

Jeg søker flere sjøforklaringer for skip i norsk nøytral fart 1939-1940 og hjemmeflåten 1940-1945. Skulle noen blant publikum ha sjøforklaringer fra arkivmateriale som ikke finnes i Krigsseilerregisteret, må disse gjerne sendes inn til ksr@arkivet.no. Sjekk imidlertid om ikke det finnes sjøforklaring fra før. Det kan sjekkes inne på skipsprofiler i registeret eller i følgende temasider (hvor oversikt over alle ligger): Hjemmeflåten (https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/749046/) og norsk nøytral fart (https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/738076/).