24-1

Det vil være IT-utvikling i morgen (tirsdag) fra kl. 14.30-19.00. I denne perioden kan Krigsseilerregisteret og Sjøhistorie være ustabile eller utilgjengelige. Forsøker å bli ferdig så raskt det lar seg gjøre så nettsidene blir fullt tilgjengelig igjen.

Har fått en henvendelse fra en i Canada, direktør ved Remembering Canada’s Heroes, som ønsker at jeg skal dele følgende informasjon på bloggen. Skulle noen ha relevant informasjon, så vennligst svar på engelsk til e-postadresse nevnt på slutten:

My name is Bill Green and I live in Nova Scotia, CANADA.

I am interested in learning if you may have attended Camp Norway in Lunenburg, Nova Scotia CANADA during the War?

We are planning to create a DVD explaining Camp Norway to High School History Students in Canada and Norway and we are curious to learn if Camp Norway is mentioned to School Students in Norway?

What were your impressions of Lunenburg?

What did you learn at Camp Norway?

Did you learn English?

Were you able to visit local families or other towns?

Did you arrive by sea or overland from Halifax?

How long were you in Lunenburg?

Many Thanks, <weg0002@gmail.com>