Uke 11

Har vært ganske kaotisk denne uken, og har måtte ta tid til noen fagforeningssaker (som tillitsvalgt i fagforening, Forskerforbundet).

En av de siste undersøkelsene som må gjøres for å få dokumentert flest mulig av de norske krigsseilerne i Nortraship, er å undersøke at alle de 26 000+ som er i Ex gratia-arkivet og kan dokumenteres at er krigsseilere er tatt med i Krigsseilerregisteret. Hadde en liste på 1400 utvalgte av de 26 000+ som måtte sjekkes mot Krigsseilerregisteret sin database, og har nå manuelt sjekket halvparten av disse. I løpet av de 700, var det 5 krigsseilere som ikke hadde kommet med. Det er opprettet profil på 3 av de, de 2 andre kommer snart (må undersøke de litt mer).

Ragnvald Elias Brune

Torvid Moe Edvardsen (merk reiseruten hans for å komme til Storbritannia)

Jeremias Støylen (her er en spennende historie om de som tjenestegjorde for Nortraship på mindre fartøy)

I tillegg var det en profil jeg kom over som ikke var publisert:
Olav Arnold Bjørndahl (Borndale)

I materialet over Marinen i eksil 1940-1945, Sjøforsvarets londonarkiv, ser jeg at det en sjelden gang dukker opp rulleblad på utenlandske krigsseilere. Det er bra, betyr at man får med flere av de også i tillegg til de norske. Eksempelvis Leendert Machiel (Michael) Zwaanswijk.

Det er ellers passert 64 000 registrerte i Krigsseilerregisteret. Det er bare 5 bokser av 31 på de utenlandske i Nortraship som gjenstår nå å registrere ferdig. Kvalitetssikringen vil ta lenger tid. De frivillige har gjort en enorm innsats: Siden denne registreringen ble påbegynt sommeren 2018, er det blitt registrert over 26 000 utenlandske krigsseilere i Nortraship.

God helg!