Uke 8

Da var det vinterferie! I hvert fall her på Sørlandet. Har oppdatert en del marinefolk med utmerkelser. Med hjelp fra frivillig har vi fått tilgang til materiale også i Seedie sitt bokverk «Seedie’s Roll of Naval Honours & Awards». Britiske dekorasjoner, eks. Anton O. Hansen. Har jobbet noe med et arrangement i mai. Ellers har det gått i kvalitetssikring, kort fortalt. Sjømannsforeningene og de andre frivillige står på og vi har gjort et stort fremskritt i registreringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship. Vi er også nå ferdig med gjennomgangen av mannskapslister i ca. 500 sjøforklaringer gjeldende skip i Nortraship.

Ser at det skal være et arrangement på Landeskogen Peace Center i april om krigsseilerne: https://www.facebook.com/events/531078737535477/

Sjøfartsmuseet i Aust-Agder åpner en ny krigsseilerutstilling i juni: https://www.gbm.no/sjofartsmuseet/no/hva-skjer/utstillingsaapning-krigsseilerne/

Guri Hjeltnes skal holde et foredrag om krigsseilerne i Bamble i februar: https://www.facebook.com/events/bamble-bibliotek-og-litteraturhus/krigsseilerne-fra-2-verdenskrig-et-foredrag-ved-guri-hjeltnes/176038397085915/

Var en artikkel om Fern Sunde forrige uke: https://www.vi.no/familie/datteren-fant-heltemedaljen-pa-loftet-etter-hennes-dod/72124803

Et par profiler oppdatert basert på publikumshenvendelser: Kåre Kristiansen, Willie Hardy Søland og Syvert Birkenes. Interessant å lese den anonymiserte avisartikkelen om Birkenes i Norsk Tidend 20. juni 1942 (kan leses i profilen i registeret):

20200219_202906