Uke 6

Det har naturligvis vært mange publikumshenvendelser siden medieoppmerksomheten 28. og 30. januar. Jeg har behandlet 148 publikumshenvendelser siden da og har 2 ubesvarte.

I en av henvendelse var det referanse til et register over danske krigsdeltakere. Tror det mangler mange der, et pågående arbeid. Fint tiltak: http://allieret.natmus.dk/Forside.aspx

Her er noen av de krigsseilere oppdatert/registrert siden mandag (basert på publikumshenvendelser):

Anders Birger Bang

Sven Eide

Gustav Adolf Steimler (etter krigen generalsekretær i Redningsselskapet)

Rolf Skar (på mange utenlandske skip)

Oddvar Mikal Marthinussen

Juel Alexander Hansen

Lorentz Martinius Hansen

Richard Paul Berntsen

Sverre Walderhaug

Ove Kamillo Daler

Olav Trygve Tønnessen

Anker Kristian Holm (i den 99. bataljon)

Bjarne Svendsen

Harald Syver Gaarder

Hans Fredrik Aass

Brødrene Olaf og Rolf Smaaland.

Vi kom over et par interessante profiler i kvalitetssikringen. William Spraget var på Hestmanden fra mars 1944 til januar 1945. Vaughan Richards var i tysk fangenskap før mønstring på norsk skip.