Uke 45

På mandag var Forsvarsministeren og følge med flere politikere og andre på Arkivet. Fikk da anledning til å fortelle om Krigsseilerregisteret.

Mandag kveld gjennomførte IT-utvikler en liten runde med utvikling i Krigsseilerregisteret.

Jeg registrerte onsdag Krigsmedaljen på en gruppe norske sjøfolk i Nortraship som ikke hadde denne fra før (av forskjellige årsaker). Det var imidlertid et par personer der jeg ikke klarte å identifisere. En av disse var Lars Heimedal, som visstnok skal ha vært skipsfører på Polarland. Skulle publikum ha informasjon om denne personen, så ta kontakt.

Samme gjelder Peder Østlund Svendsen født 10. mars 1906. Skal ha seilt på amerikanske skip under krigen. Ta kontakt om noen kjenner fartstid under krigen.

Gjennom behandlingen av en publikumshenvendelse, kom jeg over bildene Ole Brodersen tok av krigsseilere dagen Hestmanden ble døpt i 2012. De er verdt å se, for de som ikke har sett de fra før: http://www.olebrodersen.com/comissioned-work#/warsailors

Det kom nylig ut en biografi om krigsseiler Eilif Gunvald Steier. Boken (199 sider) dekker hele hans liv som sjømann, fra 1925 til 1965. Hans krigsinnsats er fyldig dokumentert i fortellingen. Boken heter «Men «Mostank» tok det fint… Boken om far» og har undertittel «Eilif G. Steier (1908-1965). Skipsfører i handelsflåtens gullalder». Skrevet av Aud Steier Griem og Wenche Steier Bjønness.

Ellers, et par profiler registrert/oppdatert basert på publikumshenvendelser:

Rolf Monrad Giske

Norvald Andreas Fyllingen

Skule Valentin Storheill