Uke 38

Vi har smått begynt med den systematiske registreringen av marinens sjøfolk fra arkivmateriale. Her er noen profiler som viser typisk hva som vil være i profiler med innhold fra Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten:

Arne Ingard Andersen

Arne Kristoffer Andersen

Arne Berntin Andersen

Anders Martin Andersen

Anders Andersen

Alfred Ernst Andersen

Alf Trygve Solbakken Andersen

Alf Olai Andersen

Alf Kristoffer Andersen

Alf Arnold Andersen

Per nå så ligger all tjenestetid under «mønstringer» på de av marinens sjøfolk vi har registrert fra dette materialet så langt. Vi holder på å IT-utvikle slik at tjenestested vises i publikumsside Krigsseilerregisteret heller under annen fane kalt for eksempel «tjenestested», dette for å skille tjeneste på skip fra tjeneste på land i den enkelte profil.

I arkivmaterialet nevnt ovenfor, er det dokumentert både tjeneste på sjø og land på marinefolkene. Vi synes det er så viktig å få med all denne informasjon, at vi vil registrere alle opplysningene på de marinesjøfolk det gjelder. Tjenesten for marinens sjøfolk var ofte annerledes fra handelsflåtens sjøfolk, og derfor er det viktig å ha med begge deler når det gjelder marinen. Det må imidlertid presiseres at det må kunne dokumenteres fartstid på skip (mannskap) under 2. verdenskrig for at person kan kategoriseres som krigsseiler.