Uke 35

Jeg er bortreist (Polen) 2.-5. september på fag-/stabstur, så det blir lenger responstid på henvendelser til Krigsseilerregisteret denne perioden.

Det var en del møtevirksomhet denne uken. Blant annet om arrangement vi vil ha i 2020 i anledning at vi da vil ha registrert alle norske sjøfolk som seilte i Nortraship 1940-1945. Viktig å komme i gang med planlegging tidlig, blant annet få ut invitasjoner etc.

Jeg har glemt å informere om en masteroppgave som kanskje er av interesse for noen: «En undersøkelse og analyse av bevæpningen av norske handelsskip i Nortraship i krigsårene 1940-1945». Den kan leses i sin helhet her: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69161/Lundvall–Erlend—Masteroppgave–UiO-.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Det er ellers laget en temaartikkel om stillinger som det til nå er gjort noe med i registeret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/226304/ Kort fortalt hva det betyr, er at stillingene behandlet er nå uthevet (gjort «klikkbare») i publikumssiden slik at man kan trykke på disse og få se bilde og tekst om stillingen. Stillingene mangler gode beskrivelser, og noen har ingen beskrivelse, men det vil de få i fremtiden. Jeg har aldri kommet over et sett bilder fra 2. verdenskrig lik det nå brukt i registeret. Så illustrasjonsbildene jeg har brukt på stillingene er det beste alternativet per nå.

Status registreringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship, er at det er ferdigregistrert 19 av 31 bokser av Riksarkivets arkivmateriale.

Fortsatt god helg!