Uke 34

Det er laget en artikkel i registeret om noen britiske dekorasjoner (fra 2 bokverk) til sjøfolk i Den norske marine: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/863309/ Som man vil se er ikke alle marinefolk identifisert i listen, og det er fordi vi ikke har registrert alle marinefolkene i registeret enda. Registreringen av marinens sjøfolk er pågående.

Jeg har snart tilgang til tegnede illustrasjonsbilder (sjøfolk). De er avbildet med typisk utseende ala tidlig 1950, men de skal kunne brukes i Krigsseilerregisteret som illustrasjonsbilder. Vi har ikke klart å finne lignende bilder for krigsårene. Det er tenkt at illustrasjonsbildene skal vises når man trykker inn på stillinger i registeret. Så er man inne på en krigsseilerprofil og ser han har hatt eksempelvis stilling «matros», skal man kunne trykke på denne stillingen og komme videre til side som viser bilde av typisk matros og kort beskrivelse av stilling. Men dette er ikke gjort enda for må lande tilgang til alle illustrasjonene først, men dette blir påbegynt innen kort tid.

Ellers har jeg en gjenstand som jeg lurte på om publikum kanskje har kjennskap til? Vet du det, så ta kontakt på ksr@arkivet.no . Vi har forsøkt å finne ut av det, uten hell. Det er en nål bakpå. Se bilde nedenfor:

IMG_20190820_104338105