Uke 26

Digitalarkivet er nede akkurat nå og får ikke jobbet med kvalitetssikringen, så benytter anledningen til å lage et oppslag her.

Jeg har jobbet mer med den britiske utmerkelsesdatabasen fra National Archives, men den viste seg dessverre å inneholde svært få nordmenn. Eneste jeg fant var Gunnar Holger Larsen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/228867/

Problemet med National Archives sin arkivsamling på sjøfolk generelt er at den ikke er sortert. Dette fordi den institusjonen som egentlig skulle gjort det ikke har kapasitet til å overta materialet og gjøre jobben. Så for Krigsseilerregisteret sin del er det vanskelig å få store mengder krigsseilerdokumentasjon derfra.

Tar ellers en runde med utvikling i kveld sammen med IT-utvikler. Et par av oppdateringene er eksempelvis at «spesiell tjeneste, fart og hendelser» per nå blir gjort tilgjengelig i filter på skip i Krigsseilerregisteret. Det vil bli lagt til at vi kan beskrive stillinger sjøfolk hadde og vise illustrasjonsbilder for disse. Vil legge dette til etter hvert. Det vil komme et mer avansert søk tilgjengelig under «sjøfolk».

Krigsseilerprofiler oppdatert/registrert siste uken:

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/314194/

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/323527/

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/335626/

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/234907/

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/53148/

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/850488/

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/701827/

https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/557454/

Ønsker alle en god sommerferie!

Jeg tar sommerferie fredag ettermiddag. Ser allerede nå frem til å starte opp igjen når jeg er tilbake på jobb mandag 5. august. Veldig kort fortalt; vi vil fortsette med den systematiske registreringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship, og samtidig starte smått med den systematiske registreringen av sjøfolkene i Den norske marine 1940-1945.