Uke 22

Vi har rundet 53 000 registrerte krigsseilere! Takket være alle sjømannsforeninger og andre frivillige som bidrar.

Da var jeg ferdig med å registrere fra arkivmaterialet med sjøforklaringer fra Riksarkivet som vi fikk digitalisert i fjor/forfjor. Det var snakk om 4 bokser med sammenlagt ca. 3000 sider. Det har resultert i at det nå i registeret er 42 sjøforklaringer gjeldende skip i norsk nøytral fart 1939-1940, og 187 sjøforklaringer gjeldende hjemmeflåten 1940-1945. Oversikt finner man i følgende navigasjonsside i registeret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/318242/ Dette er ikke alle krigssjøforklaringer for gjeldende grupper seilere, men det er en god del av de. Dette er ledd i å gjøre klart for systematisk registrering av hjemmeseilerne.

Noen krigsseilerprofiler oppdatert:

Alfred Mendes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/839215/

Antoinette Meldgaard: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/382868/

Trygve Alsaker: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/325116/

Helner Grundt Spang: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223393/

Arnfinn Thorkildsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/54755/

Roald Fridtjof Larsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/483027/

Ali Akeber: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/715718/