Uke 5

Arbeidet med å knytte grupper med skip til enkelthendelser/tjenester har begynt. Vi har laget noen temaartikler denne uken:

Alliert landgang i Nord-Afrika (Operation Torch, 1942)

Angrepet på Sicilia (Operasjon Husky, 1943)

Bari-tragedien (1943)

De arktiske konvoiene

Kvarstadbåt (Operation Performance, 1942)

Kvarstadbåt (Operation Rubble, 1941)

I tillegg er det koblet grupper med skip til eksisterende temaartikler:

De norske Libertyskipene

Shetlandsbuss i nordsjøfarten (Shetlandsgjengen)

Trykker man inn på skip koblet til artikkel, vil man se at artikkelen er gjort synlig på gjeldende skip under «annet». Senere vil det implementeres at alle disse alternativene vil gjøres synlig i «filter» under skip så man kan få sortert gruppene ut.

Jeg synes det blir bra å få koblet skip til for eksempel invasjonen i Normandie eller evakueringen av Dunkirk for da får vi bedre synliggjort i registeret hvilke skip som var med på de enkelte hendelser/tjenester og hvilken innsats den norske flåten og sjøfolk gjorde under krigen.

Ellers noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:

Thor Erling Bille

Reidar Yttrelid

Erling Brynjulf Johansen

Nils Mikalsen

Bertram Dahl

Guttorm Jakobsen

Ingolf P. Danielsen

Ståle Haukland Pedersen

Alexander Nødland

Reklamer