Uke 2

Har besvart alle henvendelser nå utenom et par som krever mer arbeid. Besvarte en publikumshenvendelse i går om norske skip som seilte på Østen 1940-1945. Jeg fant ikke så mye utfyllende, men syntes det var interessant likevel det jeg fant i Handelsflåten i krig:

Guri Hjeltnes skriver i «Krigsseiler» (bind 4 av Handelsflåten i krig) på side 46 at «et femtitalls norske skip var sysselsatt i disse østlige havområdene 1943-45 – noen i hele perioden, andre i krigens siste år». På side 78 står: «I ettertid vet man at Nortraships flåte mistet 19 skip til japanerne i tiden mellom 7. desember 1941 og 7. mars 1942». På side 333 står nevnt noen av de norske skipene som fortsatte å seile etter 8. mai 1945, men kort fortalt: «etter VE-day 8. mai 1945, gjensto krigen i Østen. En del norske skip fortsatte å seile i stillehavssonene i krigens siste fase. […] Etter Nortraships anslag av juni 1945 gikk om lag 40 skip i fart på Stillehavet eller var innom den østlige krigssonen nå og da».

Ellers passerte vi 45 000 registrerte krigsseilere forrige helg. Det er også lagt ut temaartikkel med oversikt over St. Olavsmedaljen til krigsseilere i marinen og andre tjenester: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/788627/

Vi har jobbet ferdig noe IT-utvikling i Krigsseilerregisteret, som blir «rullet ut» neste uke. Blir noen mindre kosmetiske endringer på siden, men et system som blir interessant er at vi skal jobbe med å koble skip til «hendelser». Vil komme tilbake med mer informasjon om det senere.

Ser at Kongehuset har lagt ut litt informasjon om medaljer til folk 1940-1945, men at det er svært mangelfullt og kun noen for 1940 og 1945: https://www.kongehuset.no/tildelinger.html?tid=32942&sek=27337&q=&type=&aarstall=1940 Det hadde vært av stor verdi om de fra deres arkivmateriale hadde fått ut komplett oversikt over tildelinger.

For de som har brukt Lloyds register på Plimsoll, så er forresten ikke det tilgjengelig lenger.

http://www.plimsollshipdata.org/ er stengt. Jeg har vært i kontakt med Southampton Central Library, og de sier alle data er flyttet og integrert i deres nettsider.

De skriver følgende:

«To find the entries from Lloyd’s Registers, use the search box on the link from the Local history & maritime digital archive http://www.southampton.gov.uk/arts-heritage/southampton-archives/plimsoll.aspx. If, for example, you search using the words Queen Elizabeth Lloyd’s, this finds the entries from Lloyd’s Registers but just searching for Queen Elizabeth will find images as well as books held by the library. It is still possible to search by year of build or tonnage, eg California 1920 or «1920 5400».»

Reklamer