Uke 47

Det er fortsatt en travel tid akkurat nå. Sjømannsforeningene/frivillige registrerer stort og takket være deres innsats er vi oppe i 42 536 krigsseilere per i dag.

Det har vært mange publikumshenvendelser. Norsk senter for krigsseilerhistorie har hittil i år besvart 753 publikumshenvendelser. Sammenlignet med året 2017, 820 dokumenterte besvarte henvendelser, så er nivået ca. det samme. Vi er takknemlige for at dere tar kontakt med oss og bidrar med innhold til Krigsseilerregisteret.

En liten fun-fact. Jeg så på statistikken over bruken av Krigsseilerregisteret, og ser at 1. jan-23.nov 2018 brukte 48 % av brukerne datamaskin, 34% mobil og 18 % nettbrett. Litt (positivt) overrasket over å se hvor mange som ikke bruker datamaskin for å lese innhold i Krigsseilerregisteret.

Forrige tirsdag var arrangement på Arkivet, «Festkveld til ære for Jon Michelet». Bilde fra arrangement kan ses her: http://www.stiftelsen-arkivet.no/festkveld-til-ere-for-jon-michelet

I morgen er det en samling (lukket arrangement) i Lillesand med sjømannsforeningene og andre frivillige tilknyttet Krigsseilerregisteret. Vi har et innholdsrikt program, med opplegg som vil foregå på dagen i Lillesand Sjømannsforening og på kvelden ved Hotell Norge i Lillesand. Ser frem til samlingen!

Fra et par publikumshenvendelser:

Karl Ingvald Blindheimsnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/35725/

Og skrev om 2 krigsseilere som gikk inn i flyvåpenet;

Olav Djønne: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/410593/default

Fredrik Fearnley: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/467877/

Reklamer