Uke 40

Nå har vi passert 38000 registrerte krigsseilere, som inkluderer registrering av norske og utenlandske sjøfolk i Nortraship og sjøfolk i blant annet marinen og hjemmeflåten. Dette er en pågående registrering. En formidabel innsats av sjømannsforeningene og andre frivillige.

Sjøforklaringer:

2016-2018 har vi hatt 500 sjøforklaringer knyttet til skip i Nortraship, men nå er det også lagt ut flere sjøforklaringer gjeldende norsk nøytral fart 1939-1940 og hjemmeflåten 1940-1945. Sjøforklaringer er koblet til gjeldende skip, og vi jobber også med å registrere sjøfolkene nevnt i sjøforklaringene selv om det vil ta svært lang tid. Sjøforklaringene blir listet opp i 2 temaartikler i Krigsseilerregisteret. Vi er ferdig med å registrere sjøforklaringene i 1 av 4 bokser med arkivmateriale fra Riksarkivet.

Sjøforklaringer i Krigsseilerregisteret – Norsk nøytral fart 1939-1940:

https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/738076/

Sjøforklaringer i Krigsseilerregisteret – Hjemmeflåten 1940-1945:

https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/749046/

Sjøforklaringene er spennende materiale, da etter hva jeg vet har ikke disse vært offentliggjort før. Særlig de tidligere ukjente beretningene om hjemmeseilerne tenker jeg må være av interesse for mange.

Noen av publikumshenvendelsene siste uken:

Hadde en publikumshenvendelse om skipet Karsten Wang. Fikk tilsendt en rapport om blant annet væpning av skipet. Dokumentet stammet fra det amerikanske nasjonale arkivet.

Hadde en publikumshenvendelse angående krigsseilere som var på besøk på Pooks Hill i Washington under krigen. Det kjenner jeg lite til, men kanskje noen blant publikum har mer informasjon/dokumentasjon om dette?

Hadde en henvendelse angående britisk krigsseiler Lawrence A’Hearne. Person fra England søkte informasjon om sin onkel og var glad for å få denne.

Publikummer ga informasjon om krigsseilere Markus Julius Broholm Larsen og Ingolf Arne Broholm Larsen.

En annen ga informasjon om Rolf Sulland, som fikk St. Olavsmedaljen med Ekegren fordi han var med på 3 torpederinger under krigen.

Reklamer