Uke 39

Mye tid i det siste har gått med til kvalitetssikring. Det gjelder særlig oppfølging av sjømannsforeningene i sammenheng med fokus på å også registrere de utenlandske sjøfolkene i Nortraship. Arkivmaterialet på de utenlandske sjøfolkene i Nortraship er litt mer utfordrende enn Ex gratia-arkivet på noen områder. Eksempelvis er det noen ganger 2 rulleblad på samme person, men rullebladene kan befinne seg litt forskjellig sted i arkivmaterialeboksen og med litt forskjellig informasjon om personen. I slike tilfeller er det litt detektivarbeid å få registrert riktig. Sjømannsforeningene er imidlertid svært erfarne etter arbeidet med Ex gratia-arkivet og trekker riktige slutninger.

Vi holder nå på med en systematisk registrering av de utenlandske sjøfolkene i Nortraship, og de har i liten grad blitt dokumentert eller hedret (utenom de sjøfolk dokumentert i boken «De var også krigsseilere» av Bjørn Tore Rosendahl). I 1943 var en av fire sjøfolk i den norske handelsflåten utenlandske. De utenlandske sjøfolkene var utsatt for de samme påkjenningene som deres norske skipskolleger.

Eksempel på noen utenlandske sjøfolk registrert fra Londonregisteret:

Goffor Ahmad/(ukjent fornavn) Abasekali, indere

Abdel R. Abdallah, egypter

William J. Acheson/Anton Caulfield, kanadier

Sæmundus Albertson, islender

Godfred Burns/Gilbert Burron/James Coulthard, briter

George Thomas Couper/Douglas Cousens, australiere

August Aasmar, estlender

Antonilon Regates Abal, spanjol

Matti Ekman, finne

Sven V. Ekstrøm/Harry Ekstrøm/Erik Aasen, svensker

Reklamer