Uke 34

De siste ukene etter sommerferien har vært ganske hektiske. Det har vært mange publikumshenvendelser, og den pågående krigsseilerregistreringen krever naturligvis mest oppmerksomhet. Jeg har glemt å kommentere det på bloggen, men 9. august passerte Krigsseilerregisteret 23 000 registrerte krigsseilere. I dag er tallet 23 516. Det vil fortsatt ta tid før vi er ferdig med registreringen av alle norske sjøfolk som tjenestegjorde i Uteflåten (Nortraship). De frivillige fra sjømannsforeningene og andre foreninger/stiftelser gjør en formidabel innsats. «Krigsseilerarkivene» (Nortraship) ved Riksarkivet som gjennomgås systematisk per nå, «Ex gratia-arkivet» og «Londonregisteret» (131 bokser), er på totalt ca. 1 million dokumenter. Det er mange dokumenter og mye tekst! Ex gratia-arkivet er et oversiktlig arkiv, men å gå igjennom Londonregisteret er et detektivarbeid hvor man må finne krigsseilerne i et materiale som også inneholder mange andre personer som for eksempel ikke var sjøfolk. Derfor vil det ta tid før vi har funnet tilnærmet alle som var krigsseilere og fått dokumentert deres fartstid etc. under krigen.

Jeg leste litt i Handelsflåten i krig (bind 4, Guri Hjeltnes) på onsdag, og leste noen historier om et par krigsseilere (se profiler for utfyllende historie):

Matros/skytter Trygve Berg og et par kamerater forsøkte å sabotere D/T MADRONO etter skipet var kapret av tysk hjelpekrysser THOR. Verken sabotasjen eller flukten gikk som planlagt.

Skipsfører av M/S KATTEGAT, Karl Bjarne Gjurød, havnet i fangenskap etter hans skip ble kapret. Han var i fangenskap på 3 skip, og oppholdet på første skip SPEYBANK beskriver han som et «mareritt».

Pumpemann Leif Jarland Seiffert var påmønstret M/T HERBORG, som ble kapret og omdøpt HOHENFRIEDBURG. Seiffert opplevde så at HOHENFRIEDBURG ble senket av engelsk krigsskip. Seiffert og mannskapet ble reddet om bord i tysk ubåt.

Noen krigsseilerprofiler nylig opprettet/oppdatert basert på publikumshenvendelser:

Brødre Leif Kleve og Aasmund Kleve

Sverre Sørensen

Sverre Thorsen

Jeg skal på stabstur med jobben til Amsterdam fra tirsdag 29. august til fredag 1. september. Det kan være det er litt lenger responstid denne perioden.

God helg!

Reklamer