Uke 24

I arbeidet med å dokumentere krigsseilerne og deres historie, mottar jeg fra publikum av og til arkivmateriale som jeg ikke har fått studert på Riksarkivet og dermed har lite kjennskap til. Et av disse er et arkiv over flyktning-avhørsrapporter fra Legasjonen i Sverige (Eksempelreferanse til en boks: RA, Utenriksstasjonene, Legasjonen/Ambassaden i Stockholm, D/Da/L0390: Avhørsrapporter, flyktningenr.  9-4993, 5044-5398). Referanse i Arkivportalen: http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000002196653 Dette er et arkiv med rapporter over nordmenn som var innom Sverige under krigen. Noen dro så til Storbritannia, noen til Norge, mens noen ble værende. De avhørsrapporter jeg har mottatt om sjøfolk har hatt utfyllende informasjon, men det er som sagt et arkiv over nordmenn generelt så å finne rapporter på sjøfolk blir dessverre et manuelt letearbeid.

Vi fikk som kjent i 2015-2016 (i samarbeid med Riksarkivet og Oslo sjømannsforening) digitalisert hoved-«krigsseilerarkivene» Ex gratia-arkivet og Londonregisteret (dokumentasjonen er kun tilgjengelig for publikum ved henvendelse til Riksarkivet), og tidsskriftet Krigsseileren. Men det finnes naturligvis mange andre arkiv på Riksarkivet som også inneholder interessant og utfyllende informasjon om krigsseilerne. Riksarkivets enorme samling er jo en skattekiste for historikere, men noen ganger skulle jeg ønske fremtiden var her slik at jeg kunne klone meg selv så jeg fikk tid til å studere/avfotografere mer av materialet på Riksarkivet.

Jeg publiserte akkurat en temaartikkel om sjømannskirken/sjømannsmisjonen under krigen. Jeg synes det var interessant lesning, å se betydningen kirkene hadde for sjøfolkene: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/539503/

Profiler nylig registrert/oppdatert etter publikumshenvendelser:

Oskar Ingemar Husby Johannsson

Oskar Bergstø

Reklamer