Uke 23

Det ble ikke tid til å oppdatere bloggen forrige uke, så her kommer et Pinse-innlegg.

Lillesand sjømannsforening var i Tromsø 25. mai – 27. mai og holdt opplæring for Tromsø sjømannsforening. Det var i den anledning oppslag blant annet i iTromsø (krever innlogging): http://itromso.alda.no/bestillpluss?1&artRefId=14785727&aviskode=IT&targetUrl=http%253A%252F%252Fwww.itromso.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.itromso.no%252Fpluss%252Farticle14785727.ece

Jeg skal til Oslo i morgen og holde en opplæring for 2 medlemmer av Oslo sjømannsforening. Det blir siste opplæring før sommeren.

Ellers:

Nyhetsoppslag: Krigsseiler æresgjest på Hestmanden (krever innlogging): http://www.fvn.no/kultur/Krigsseiler-aresgjest-pa-Hestmanden-702061b.html

Lagt ut register over falne fra Histøy 1940-1945 (tekst og foto: Aksel Ongre): http://www.stiftelsen-arkivet.no/falne-fra-hisoy-1940–1945

Profiler nylig registrert/oppdatert etter publikumshenvendelser:

Helge Leonhard Johansen

M/B Olav

Talmar Gustav Jansen

Alfonn Hubert Tidemann

Mathias Johannes Hansen Hjelle

Oppdaterte skipsprofil M/T Vilja med bilder av torpedoskader. Vi har lite bildemateriale av krigsskader, så dette var særlig verdifullt materiale.

Reklamer