Uke 17 – milepæl

20 000 krigsseilere registrert! Dette er kun mulig takket være en formidabel innsats utført av frivillige fra sjømannsforeningene. Vi sender ut en pressemelding om det i nær fremtid.

På onsdag arrangerte Stiftelsen Arkivet en privat lunsj på Norsk Maritimt Museum for spesielt inviterte i sammenheng med at en innsamlingsaksjon for Krigsseilerregisteret når er avsluttet. Tilstede på lunsjen var blant annet krigsseiler Edvard Trevland, som fortalte sin gripende historie til forsamlingen. Den kan man også lese i hans profil i Krigsseilerregisteret:
For mer informasjon om innsamlingsaksjonen, trykk her:

Jeg fikk tidligere i uken en publikumshenvendelse med noen krigsseilerspørsmål: «Går det an å forklare hvorfor det var så vanskelig å få gitt livstegn til sin familie [under krigen]? Og hvorfor de som kom hjem, ikke kom før uker og måneder etter 8. mai?

Jeg synes det var interessante spørsmål. Jeg svarte:

Svar 1: Det var lettere å gi livstegn så lenge USA ikke var i krig, men da USA ble med ble det vanskeligere. Noen klarte å gi beskjed gjennom Sverige. Hovedforklaringen ligger i at Norge var okkupert av Tyskland, som var i krig med de land som krigsseilerne ofte var i land på.

Svar 2: Det var minst like stort behov for skipsfart etter krigen som under, krigsseilerne bidro til å frakte mennesker og varer i freden. Det tok tid å få ut nye mannskaper fra fastlands-Norge som kunne erstatte de som hadde seilt under krigen.

Ellers, noen profiler i registeret nylig registrert/oppdatert:

Kalevi A. Olkio

Eldrup Martinius Gustavsen

Bjarne Konrad Ulvatn

Egil Arnesen

Ole Haaversen

James Hunt

Harald Larsen Skålnes

God helg!

Reklamer