Uke 13

Høsten 2016 ble det startet en pengeinnsamlingsaksjon, som fortsatt holder på. Midlene går til 2 ansatte i Krigsseilerregisteret som har ansvar for kvalitetssikring av registreringer fra Ex gratia-arkivet. Jeg har oppdatert oversikten over støttespillere i forhold til hvem som har gitt støtte til innsamlingsaksjonen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stottespillere-for-krigsseilerregisteret/

Publisert en temartikkel:

Praksis vedrørende registrering av Krigsmedaljen og Haakon VIIs Frihetsmedalje fra Ex gratia-arkivet: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/498379/

Har også oppdatert artikkelen om krigsseilermonumenter med noen flere bilder:

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/483673/

God helg!

 

Reklamer