Uke 10

Jeg/Lillesand sjømannsforening har ikke foretatt noen nye opplæringer av frivillige mellom 11. januar og 10. mars. Vi har tatt en pause i opplæring for å bistå de som allerede har fått opplæring. Parallelt med registreringene de frivillige gjør, jobber 2 ansatte ved Stiftelsen Arkivet med å kvalitetssikre informasjonen registrert.

Mellom 23. februar og 10. mars har de frivillige registrert 861 krigsseilere basert på informasjon fra arkivmateriale (Londonregisteret og Ex gratia-arkivet på Riksarkivet). Det er ca. 54 om dagen! I tillegg er det stadig vekk nyregistrerte skip som trenger historikk.

Ellers laget to temaartikler:

Norsk trampfart i mellomkrigstiden og under krigen

Monument over krigsseilerne. I denne artikkelen er det per nå, sørgelig nok, bare et bilde/monument per nå. Men jeg ønsker med tiden å utvide denne bildesamlingen til å omfatte både norske og utenlandske monumenter over norske krigsseilere.

Har også jobbet med en temaartikkel om Hestmanden og en temaartikkel om medaljeregistreringen vi gjør fra Ex gratia-arkivet. Begge artikler er ferdige, men må finpusses. Publiseres neste uke.

Noen krigsseilerprofiler oppdatert/registrert med en del historikk/dokumentasjon:

Arne Martin Hval Hansen

Alf Zakæus Kristiansen

Åsmund Mandius Simonsen

Bjarne Martin Grimstvedt

Reklamer